Blekinge län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-01-16 05:33:29

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 9985
Utveckling 30 senaste dagarna: -49.06%

Avslut 30 senaste dagarna: 15
Avslut 7 senaste dagarna: 3

Pris kvm Avslut
December 16003 25
November 19522 33
Oktober 19292 41
September 19059 34
Augusti 21772 49
Juli 17262 24
Juni 16789 28
Maj 18038 28
April 16311 35
Mars 16708 49
Februari 19259 35
Januari 15649 30

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 15722 14925 25
November 19749 15277 33
Oktober 19265 20000 41
September 19057 18487 34
Augusti 21111 24050 49
Juli 17236 13815 24
Juni 17489 16447 28
Maj 18461 20849 28
April 16311 16355 35
Mars 17615 17435 49
Februari 18797 19791 35
Januari 15894 15423 30

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1076k 1350k 25
November 1225k 900k 33
Oktober 1196k 1025k 41
September 1214k 1100k 34
Augusti 1100k 1070k 49
Juli 857k 810k 24
Juni 1109k 840k 28
Maj 1133k 950k 28
April 989k 865k 35
Mars 1099k 950k 49
Februari 1420k 1175k 35
Januari 1040k 940k 30