Blekinge län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-11-19 13:05:03

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 18633
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.21%

Avslut 30 senaste dagarna: 32
Avslut 7 senaste dagarna: 3

Pris kvm Avslut
Oktober 19065 43
September 19059 34
Augusti 21772 49
Juli 17262 24
Juni 16789 28
Maj 18038 28
April 16311 35
Mars 16693 49
Februari 19259 35
Januari 15649 30
December 16837 27
November 15086 40

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 19044 20000 43
September 19057 18487 34
Augusti 21111 24050 49
Juli 17236 13815 24
Juni 17489 16447 28
Maj 18461 20849 28
April 16311 16355 35
Mars 17599 16923 49
Februari 18797 19791 35
Januari 15894 15423 30
December 16566 15151 27
November 15714 15637 40

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1200k 1025k 43
September 1214k 1100k 34
Augusti 1100k 1070k 49
Juli 857k 810k 24
Juni 1109k 840k 28
Maj 1133k 950k 28
April 989k 865k 35
Mars 1098k 950k 49
Februari 1420k 1175k 35
Januari 1040k 940k 30
December 830k 760k 27
November 891k 810k 40