Blekinge län – hus

Uppdaterad 2017-09-17 10:32:51

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 15788
Utveckling 30 senaste dagarna: 20.52%

Avslut 30 senaste dagarna: 56
Avslut 7 senaste dagarna: 18

Pris kvm Avslut
Augusti 16168 42
Juli 12522 37
Juni 14793 39
Maj 19540 17
April 16022 6
Mars 12863 9
Februari 9142 3
Januari 11594 9
December 12053 15
November 14498 8
Oktober 15177 8
September 20497 7

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 16137 13988 42
Juli 12935 13125 37
Juni 14280 14279 39
Maj 19576 22222 17
April 16022 17941 6
Mars 12863 12000 9
Februari 9142 8152 3
Januari 11594 11142 9
December 12456 11781 15
November 14681 11428 8
Oktober 14992 15476 8
September 17353 15625 7

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1843k 1400k 42
Juli 1562k 1320k 37
Juni 1807k 1585k 39
Maj 2517k 2300k 17
April 2010k 2050k 6
Mars 1525k 1450k 9
Februari 1706k 1875k 3
Januari 1405k 1500k 9
December 1464k 1675k 15
November 2158k 1150k 8
Oktober 2668k 2400k 8
September 1442k 1850k 7