Blekinge län – hus

Uppdaterad 2017-11-19 12:54:49

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 16173
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.3%

Avslut 30 senaste dagarna: 61
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Pris kvm Avslut
Oktober 15403 53
September 15290 49
Augusti 17182 22
Juli 10867 16
Juni 12881 23
Maj 15495 9
April 14626 4
Mars 13847 8
Februari 9142 3
Januari 11594 9
December 12053 15
November 14498 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 15477 12780 53
September 15120 14000 49
Augusti 17121 14379 22
Juli 11708 14147 16
Juni 12196 12409 23
Maj 15251 16666 9
April 14626 17941 4
Mars 13847 15942 8
Februari 9142 8152 3
Januari 11594 11142 9
December 12456 11781 15
November 14681 11428 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2135k 1785k 53
September 1920k 1600k 49
Augusti 1895k 1330k 22
Juli 1169k 1210k 16
Juni 1512k 1200k 23
Maj 1855k 1600k 9
April 1616k 1915k 4
Mars 1621k 2200k 8
Februari 1706k 1875k 3
Januari 1405k 1500k 9
December 1464k 1675k 15
November 2158k 1150k 8