Blekinge län – hus

Uppdaterad 2018-01-16 05:22:24

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 14126
Utveckling 30 senaste dagarna: 17.58%

Avslut 30 senaste dagarna: 22
Avslut 7 senaste dagarna: 2

Pris kvm Avslut
December 12548 36
November 15851 57
Oktober 16897 33
September 14946 25
Augusti 17332 12
Juli 10081 13
Juni 12973 21
Maj 15495 9
April 14626 4
Mars 13847 8
Februari 9142 3
Januari 11594 9

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 12794 11708 36
November 15400 12500 57
Oktober 17035 14402 33
September 14946 14772 25
Augusti 17220 15151 12
Juli 11032 8402 13
Juni 12225 12409 21
Maj 15251 16666 9
April 14626 17941 4
Mars 13847 15942 8
Februari 9142 8152 3
Januari 11594 11142 9

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1499k 1550k 36
November 1900k 1700k 57
Oktober 2475k 2275k 33
September 1965k 1610k 25
Augusti 1838k 1200k 12
Juli 986k 875k 13
Juni 1542k 1200k 21
Maj 1855k 1600k 9
April 1616k 1915k 4
Mars 1621k 2200k 8
Februari 1706k 1875k 3
Januari 1405k 1500k 9