Blekinge län – hus

Uppdaterad 2018-07-18 20:11:55

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-18): 15782
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.39%

Avslut 30 senaste dagarna: 87
Avslut 7 senaste dagarna: 17

Pris kvm Avslut
Juni 15809 85
Maj 16373 62
April 14900 32
Mars 17167 14
Februari 18714 5
Januari 11192 4
December 12159 6
November 16345 14
Oktober 16182 13
September 12708 15
Augusti 13025 8
Juli 9533 12

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 15745 14761 85
Maj 16396 15231 62
April 14698 14523 32
Mars 17654 16981 14
Februari 18714 16871 5
Januari 11192 13815 4
December 12159 12849 6
November 16800 12285 14
Oktober 15818 10433 13
September 12708 14285 15
Augusti 12675 10333 8
Juli 10448 8402 12

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1930k 1670k 85
Maj 2057k 1750k 62
April 1989k 2000k 32
Mars 1696k 2100k 14
Februari 2665k 2700k 5
Januari 1525k 1575k 4
December 1698k 2000k 6
November 1986k 1700k 14
Oktober 2467k 2400k 13
September 1595k 1550k 15
Augusti 1332k 800k 8
Juli 893k 875k 12