Blekinge län – hus

Uppdaterad 2018-03-20 20:12:16

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 14665
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.89%

Avslut 30 senaste dagarna: 54
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
Februari 14705 33
Januari 15138 16
December 13138 20
November 15445 24
Oktober 15891 14
September 12629 16
Augusti 13025 8
Juli 9533 12
Juni 13101 19
Maj 15495 9
April 14626 4
Mars 13847 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 14624 14186 33
Januari 15049 14685 16
December 13426 12849 20
November 15325 12642 24
Oktober 15560 11270 14
September 12629 14285 16
Augusti 12675 10333 8
Juli 10448 8402 12
Juni 12274 12409 19
Maj 15251 16666 9
April 14626 17941 4
Mars 13847 15942 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 1952k 1575k 33
Januari 2079k 1950k 16
December 1766k 1900k 20
November 2058k 1700k 24
Oktober 2389k 2400k 14
September 1558k 1550k 16
Augusti 1332k 800k 8
Juli 893k 875k 12
Juni 1578k 1200k 19
Maj 1855k 1600k 9
April 1616k 1915k 4
Mars 1621k 2200k 8