Blekinge län – hus

Uppdaterad 2018-05-20 07:12:33

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-20): 17305
Utveckling 30 senaste dagarna: 22.57%

Avslut 30 senaste dagarna: 65
Avslut 7 senaste dagarna: 22

Pris kvm Avslut
April 15462 62
Mars 15906 38
Februari 16670 17
Januari 13653 6
December 12723 8
November 16182 16
Oktober 16182 13
September 12708 15
Augusti 13025 8
Juli 9533 12
Juni 13101 19
Maj 15495 9

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 15947 14000 62
Mars 15934 15500 38
Februari 16670 15243 17
Januari 13653 18354 6
December 12723 13333 8
November 16541 12642 16
Oktober 15818 10433 13
September 12708 14285 15
Augusti 12675 10333 8
Juli 10448 8402 12
Juni 12274 12409 19
Maj 15251 16666 9

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1991k 1725k 62
Mars 1715k 1800k 38
Februari 2030k 1800k 17
Januari 1825k 1950k 6
December 1798k 2000k 8
November 2125k 1800k 16
Oktober 2467k 2400k 13
September 1595k 1550k 15
Augusti 1332k 800k 8
Juli 893k 875k 12
Juni 1578k 1200k 19
Maj 1855k 1600k 9