Botkyrka kommun

Uppdaterad 2017-09-17 10:53:36

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 30875
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.6%

Avslut 30 senaste dagarna: 42
Avslut 7 senaste dagarna: 11

Pris kvm Avslut
Augusti 30485 32
Juli 34838 15
Juni 30337 33
Maj 31998 42
April 31697 41
Mars 31462 53
Februari 32524 43
Januari 32088 34
December 31695 20
November 31017 42
Oktober 31877 41
September 32605 62

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 31075 32748 32
Juli 34838 34920 15
Juni 30666 30769 33
Maj 31577 32558 42
April 31632 32000 41
Mars 31883 30463 53
Februari 32263 33595 43
Januari 31293 32539 34
December 31728 32698 20
November 30899 31623 42
Oktober 31368 34318 41
September 32408 31904 62

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2330k 1980k 32
Juli 1957k 1910k 15
Juni 1801k 2000k 33
Maj 2282k 2000k 42
April 2146k 2050k 41
Mars 1900k 2100k 53
Februari 2319k 2100k 43
Januari 2375k 2050k 34
December 1822k 2110k 20
November 2044k 2100k 42
Oktober 1867k 1950k 41
September 1976k 2050k 62