Botkyrka kommun

Uppdaterad 2018-04-19 20:37:57

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-4-19): 29667
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.2%

Avslut 30 senaste dagarna: 43
Avslut 7 senaste dagarna: 18

Pris kvm Avslut
Mars 29189 34
Februari 30777 43
Januari 30479 42
December 29174 26
November 30547 61
Oktober 31459 46
September 32869 45
Augusti 31674 37
Juli 33986 16
Juni 30337 33
Maj 32165 43
April 31582 40

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 28795 30191 34
Februari 31060 31746 43
Januari 30744 30493 42
December 28958 29914 26
November 30328 31007 61
Oktober 31719 31460 46
September 32595 33775 45
Augusti 32083 33162 37
Juli 33986 34920 16
Juni 30666 30769 33
Maj 31736 32558 43
April 31515 32000 40

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1636k 1850k 34
Februari 2226k 1915k 43
Januari 2212k 1995k 42
December 1843k 1885k 26
November 1941k 1950k 61
Oktober 2285k 2100k 46
September 1976k 2125k 45
Augusti 2291k 1980k 37
Juli 1957k 1950k 16
Juni 1801k 2000k 33
Maj 2269k 1975k 43
April 2129k 2050k 40