Botkyrka kommun

Uppdaterad 2018-01-21 00:51:36

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-21): 29199
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.39%

Avslut 30 senaste dagarna: 25
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
December 28851 25
November 30600 59
Oktober 31445 45
September 32854 45
Augusti 31674 37
Juli 33986 16
Juni 30337 33
Maj 32165 43
April 31582 40
Mars 31462 53
Februari 32524 43
Januari 31883 35

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 28605 29703 25
November 30372 31210 59
Oktober 31710 31153 45
September 32579 33775 45
Augusti 32083 33162 37
Juli 33986 34920 16
Juni 30666 30769 33
Maj 31736 32558 43
April 31515 32000 40
Mars 31883 30463 53
Februari 32263 33595 43
Januari 31139 32478 35

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1832k 1850k 25
November 1917k 1950k 59
Oktober 2295k 2100k 45
September 1975k 2125k 45
Augusti 2291k 1980k 37
Juli 1957k 1950k 16
Juni 1801k 2000k 33
Maj 2269k 1975k 43
April 2129k 2050k 40
Mars 1900k 2100k 53
Februari 2319k 2100k 43
Januari 2379k 2050k 35