Botkyrka kommun

Uppdaterad 2018-10-05 20:38:43

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-10-5): 30407
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.66%

Avslut 30 senaste dagarna: 51
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
September 30816 43
Augusti 30867 55
Juli 28281 23
Juni 28275 45
Maj 29403 48
April 30420 43
Mars 28987 33
Februari 30685 49
Januari 30237 41
December 29458 25
November 30547 61
Oktober 31459 46

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
September 31010 31869 43
Augusti 31622 31764 55
Juli 27333 29299 23
Juni 27975 28376 45
Maj 29619 29241 48
April 30324 30136 43
Mars 28472 30158 33
Februari 31043 31746 49
Januari 30650 29801 41
December 29249 29914 25
November 30328 31007 61
Oktober 31719 31460 46

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
September 1983k 1950k 43
Augusti 1829k 1900k 55
Juli 2026k 1800k 23
Juni 1820k 1800k 45
Maj 1790k 1910k 48
April 2213k 1895k 43
Mars 1667k 1800k 33
Februari 2148k 1915k 49
Januari 2251k 1995k 41
December 1830k 1850k 25
November 1941k 1950k 61
Oktober 2285k 2100k 46