Dalarnas län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-11-19 13:05:32

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 17290
Utveckling 30 senaste dagarna: -9.13%

Avslut 30 senaste dagarna: 63
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Pris kvm Avslut
Oktober 18182 77
September 20522 89
Augusti 16953 68
Juli 14196 55
Juni 15047 64
Maj 15858 69
April 17852 68
Mars 17735 89
Februari 14750 53
Januari 15531 34
December 14215 41
November 16820 64

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 17946 17428 77
September 20391 19230 89
Augusti 17627 15538 68
Juli 14196 13461 55
Juni 15258 15116 64
Maj 15408 14237 69
April 17724 17456 68
Mars 18064 16803 89
Februari 14711 13761 53
Januari 15278 14403 34
December 13895 12894 41
November 16822 15170 64

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1255k 1150k 77
September 1198k 1000k 89
Augusti 1028k 875k 68
Juli 887k 820k 55
Juni 983k 870k 64
Maj 942k 910k 69
April 1095k 1060k 68
Mars 1067k 1050k 89
Februari 1080k 920k 53
Januari 1070k 890k 34
December 789k 710k 41
November 1105k 915k 64