Dalarnas län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-07-18 20:22:43

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-18): 15872
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.31%

Avslut 30 senaste dagarna: 67
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
Juni 15985 64
Maj 17636 84
April 16687 54
Mars 18392 75
Februari 17939 78
Januari 16752 43
December 18391 51
November 15824 73
Oktober 18287 78
September 20294 87
Augusti 16993 70
Juli 14196 55

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 16384 14655 64
Maj 17156 15337 84
April 16687 14906 54
Mars 18297 18000 75
Februari 17806 17105 78
Januari 16636 16406 43
December 18344 17021 51
November 15618 14736 73
Oktober 18051 17428 78
September 20153 19230 87
Augusti 17641 15538 70
Juli 14196 13461 55

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 895k 900k 64
Maj 1175k 950k 84
April 1001k 810k 54
Mars 1036k 1190k 75
Februari 1245k 1075k 78
Januari 1144k 975k 43
December 995k 1050k 51
November 958k 970k 73
Oktober 1262k 1175k 78
September 1183k 1000k 87
Augusti 1041k 890k 70
Juli 887k 820k 55