Dalarnas län – hus

Uppdaterad 2017-11-19 12:55:21

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 14813
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.8%

Avslut 30 senaste dagarna: 82
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Oktober 15334 90
September 16394 63
Augusti 13939 37
Juli 14477 21
Juni 14636 32
Maj 14768 16
April 13930 12
Mars 13598 14
Februari 16192 7
Januari 16258 8
December 18173 6
November 14471 18

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 15467 13698 90
September 16481 15878 63
Augusti 14063 13333 37
Juli 14504 13333 21
Juni 14671 16000 32
Maj 14695 15492 16
April 13930 13518 12
Mars 13598 12968 14
Februari 16192 12371 7
Januari 16258 16091 8
December 18061 14300 6
November 13954 14750 18

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1858k 1650k 90
September 1849k 1700k 63
Augusti 1901k 1500k 37
Juli 1917k 1400k 21
Juni 1747k 1700k 32
Maj 1913k 1610k 16
April 1866k 1920k 12
Mars 1773k 1575k 14
Februari 2123k 1910k 7
Januari 2050k 2040k 8
December 1568k 1600k 6
November 1628k 1800k 18