Dalarnas län – hus

Uppdaterad 2018-03-20 20:12:48

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 14319
Utveckling 30 senaste dagarna: -9.06%

Avslut 30 senaste dagarna: 62
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
Februari 15028 41
Januari 15605 33
December 15870 21
November 14351 28
Oktober 17642 22
September 19521 15
Augusti 13390 17
Juli 14449 20
Juni 14612 29
Maj 14768 16
April 14112 11
Mars 13598 14

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 15479 14791 41
Januari 15849 16176 33
December 15609 13223 21
November 14163 15845 28
Oktober 17642 15925 22
September 19593 18292 15
Augusti 13670 14705 17
Juli 14449 13333 20
Juni 14650 15656 29
Maj 14695 15492 16
April 14112 13518 11
Mars 13598 12968 14

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 2180k 1650k 41
Januari 2167k 2200k 33
December 1684k 1700k 21
November 1908k 1800k 28
Oktober 2253k 1720k 22
September 2560k 2323k 15
Augusti 1722k 1500k 17
Juli 1830k 1525k 20
Juni 1681k 1700k 29
Maj 1913k 1610k 16
April 2001k 1920k 11
Mars 1773k 1575k 14