Dalarnas län – hus

Uppdaterad 2018-05-20 07:13:05

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-20): 15292
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.96%

Avslut 30 senaste dagarna: 67
Avslut 7 senaste dagarna: 23

Pris kvm Avslut
April 14565 54
Mars 14884 56
Februari 16895 25
Januari 13431 16
December 17028 8
November 12920 17
Oktober 16774 20
September 19361 14
Augusti 13390 17
Juli 14449 20
Juni 14612 29
Maj 14768 16

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 14602 14246 54
Mars 14586 14705 56
Februari 17018 16917 25
Januari 14118 10357 16
December 16658 17857 8
November 12707 15126 17
Oktober 16774 14492 20
September 19425 18292 14
Augusti 13670 14705 17
Juli 14449 13333 20
Juni 14650 15656 29
Maj 14695 15492 16

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1909k 1800k 54
Mars 1642k 1800k 56
Februari 2552k 2100k 25
Januari 1916k 1450k 16
December 1236k 1700k 8
November 1650k 1600k 17
Oktober 2120k 1600k 20
September 2600k 2650k 14
Augusti 1722k 1500k 17
Juli 1830k 1525k 20
Juni 1681k 1700k 29
Maj 1913k 1610k 16