Dalarnas län – hus

Uppdaterad 2017-09-17 10:33:15

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 14028
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.88%

Avslut 30 senaste dagarna: 96
Avslut 7 senaste dagarna: 24

Pris kvm Avslut
Augusti 13959 80
Juli 13751 66
Juni 16120 58
Maj 16268 25
April 15160 20
Mars 14035 15
Februari 16192 7
Januari 16258 8
December 18173 6
November 14471 18
Oktober 14929 14
September 17256 16

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 14430 13586 80
Juli 13773 13541 66
Juni 16023 16000 58
Maj 16465 15555 25
April 15160 13769 20
Mars 14035 12968 15
Februari 16192 12371 7
Januari 16258 16091 8
December 18061 14300 6
November 13954 14750 18
Oktober 15268 16851 14
September 17256 10645 16

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1740k 1495k 80
Juli 1818k 1530k 66
Juni 1935k 2200k 58
Maj 2134k 1820k 25
April 2125k 2000k 20
Mars 1770k 1575k 15
Februari 2123k 1910k 7
Januari 2050k 2040k 8
December 1568k 1600k 6
November 1628k 1800k 18
Oktober 1785k 1750k 14
September 2091k 1375k 16