Dalarnas län – hus

Uppdaterad 2018-07-20 20:12:10

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-20): 13601
Utveckling 30 senaste dagarna: -18.02%

Avslut 30 senaste dagarna: 112
Avslut 7 senaste dagarna: 15

Pris kvm Avslut
Juni 16311 116
Maj 15253 73
April 14987 29
Mars 16215 24
Februari 15479 12
Januari 13458 13
December 25060 4
November 13045 15
Oktober 16434 19
September 19361 14
Augusti 13390 17
Juli 14449 20

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 16559 15414 116
Maj 15206 14062 73
April 15031 16818 29
Mars 15400 16822 24
Februari 15992 15179 12
Januari 13458 10357 13
December 24534 37777 4
November 13045 16326 15
Oktober 16434 12982 19
September 19425 18292 14
Augusti 13670 14705 17
Juli 14449 13333 20

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1896k 1650k 116
Maj 1979k 1700k 73
April 2104k 1805k 29
Mars 1728k 1975k 24
Februari 2429k 2100k 12
Januari 1881k 1450k 13
December 1582k 2950k 4
November 1567k 1600k 15
Oktober 2104k 1500k 19
September 2600k 2650k 14
Augusti 1722k 1500k 17
Juli 1830k 1525k 20