Dalarnas län – hus

Uppdaterad 2018-09-22 07:12:17

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-9-22): 14041
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.03%

Avslut 30 senaste dagarna: 106
Avslut 7 senaste dagarna: 26

Pris kvm Avslut
Augusti 14959 75
Juli 14214 59
Juni 18218 52
Maj 15679 25
April 15164 8
Mars 14667 14
Februari 14945 8
Januari 12589 10
December 25060 4
November 13045 15
Oktober 16517 18
September 19361 14

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 14708 14367 75
Juli 14040 14386 59
Juni 18328 17500 52
Maj 16330 14062 25
April 14316 17542 8
Mars 14464 16058 14
Februari 15689 15179 8
Januari 12589 10357 10
December 24534 37777 4
November 13045 16326 15
Oktober 16517 14492 18
September 19425 18292 14

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1576k 1550k 75
Juli 1670k 1430k 59
Juni 2250k 2100k 52
Maj 2129k 1700k 25
April 2401k 2070k 8
Mars 1704k 1800k 14
Februari 2845k 2100k 8
Januari 1784k 1450k 10
December 1582k 2950k 4
November 1567k 1600k 15
Oktober 2180k 1600k 18
September 2600k 2650k 14