Danderyd kommun

Uppdaterad 2017-09-17 10:57:27

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 59279
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.15%

Avslut 30 senaste dagarna: 32
Avslut 7 senaste dagarna: 1

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Augusti 59554 21

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 58641 61818 21

Pris medel pris median Avslut
Augusti 4097k 3400k 21