Danderyd kommun

Uppdaterad 2018-07-20 07:40:16

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-20): 47481
Utveckling 30 senaste dagarna: -16.53%

Avslut 30 senaste dagarna: 8
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Juni 57131 22
Maj 52041 14
April 55879 11
Mars 54691 21
Februari 56567 31
Januari 53720 11
December 60707 12
November 55317 20
Oktober 60929 26
September 58199 34
Augusti 59851 22
Juli 56487 3

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 57832 54609 22
Maj 50972 52469 14
April 55879 64107 11
Mars 55116 57936 21
Februari 56080 59420 31
Januari 53720 54237 11
December 60460 61407 12
November 56357 52419 20
Oktober 60182 59411 26
September 58775 57432 34
Augusti 58946 61818 22
Juli 56487 60000 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 4176k 3400k 22
Maj 3071k 3450k 14
April 2743k 2385k 11
Mars 2975k 2950k 21
Februari 3897k 3300k 31
Januari 3130k 3050k 11
December 4067k 5000k 12
November 4567k 3250k 20
Oktober 4488k 3600k 26
September 3162k 3150k 34
Augusti 4156k 3500k 22
Juli 2626k 2495k 3