Danderyd kommun

Uppdaterad 2018-01-21 00:56:52

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-21): 59339
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.0%

Avslut 30 senaste dagarna: 8
Avslut 7 senaste dagarna: 4

Pris kvm Avslut
December 60707 12
November 55317 20
Oktober 61046 27
September 58490 35
Augusti 59851 22
Juli 56487 3
Juni 58807 24
Maj 59907 28
April 57800 15
Mars 59792 29
Februari 59848 20
Januari 57138 17

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 60460 61407 12
November 56357 52419 20
Oktober 60306 59411 27
September 59092 57432 35
Augusti 58946 61818 22
Juli 56487 60000 3
Juni 58349 58956 24
Maj 58808 57857 28
April 60061 57065 15
Mars 59792 58333 29
Februari 59848 55377 20
Januari 59834 53892 17

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 4067k 5000k 12
November 4567k 3250k 20
Oktober 4402k 3250k 27
September 3126k 3020k 35
Augusti 4156k 3500k 22
Juli 2626k 2495k 3
Juni 3319k 3150k 24
Maj 3797k 3700k 28
April 5249k 3670k 15
Mars 3392k 2995k 29
Februari 4056k 3550k 20
Januari 4505k 3475k 17