Danderyd kommun

Uppdaterad 2018-04-19 20:42:35

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-4-19): 58591
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.98%

Avslut 30 senaste dagarna: 10
Avslut 7 senaste dagarna: 3

Pris kvm Avslut
Mars 54691 21
Februari 57430 32
Januari 53720 11
December 60707 12
November 55317 20
Oktober 61046 27
September 58490 35
Augusti 59851 22
Juli 56487 3
Juni 58282 25
Maj 59907 28
April 57800 15

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 55116 57936 21
Februari 56912 59729 32
Januari 53720 54237 11
December 60460 61407 12
November 56357 52419 20
Oktober 60306 59411 27
September 59092 57432 35
Augusti 58946 61818 22
Juli 56487 60000 3
Juni 57821 58536 25
Maj 58808 57857 28
April 60061 57065 15

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 2975k 2950k 21
Februari 4116k 3400k 32
Januari 3130k 3050k 11
December 4067k 5000k 12
November 4567k 3250k 20
Oktober 4402k 3250k 27
September 3126k 3020k 35
Augusti 4156k 3500k 22
Juli 2626k 2495k 3
Juni 3327k 3150k 25
Maj 3797k 3700k 28
April 5249k 3670k 15