Danderyd kommun

Uppdaterad 2018-09-22 07:40:06

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-9-22): 54622
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.57%

Avslut 30 senaste dagarna: 24
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Augusti 53933 19

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 53933 53658 19

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2933k 2755k 19