Gävleborgs län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-03-20 20:25:00

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 14487
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.18%

Avslut 30 senaste dagarna: 64
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
Februari 13808 67
Januari 15372 47
December 13313 47
November 14836 70
Oktober 17343 66
September 16142 84
Augusti 16092 60
Juli 12405 57
Juni 15865 56
Maj 14117 73
April 17972 89
Mars 16799 79

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 13809 12396 67
Januari 15296 13207 47
December 13203 11638 47
November 14807 12833 70
Oktober 17223 16666 66
September 16056 12875 84
Augusti 16332 14220 60
Juli 12629 11040 57
Juni 15518 14942 56
Maj 14602 11287 73
April 17972 18656 89
Mars 16888 15268 79

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 912k 775k 67
Januari 912k 800k 47
December 702k 650k 47
November 1001k 770k 70
Oktober 1052k 930k 66
September 935k 735k 84
Augusti 863k 730k 60
Juli 878k 670k 57
Juni 1009k 950k 56
Maj 929k 680k 73
April 1143k 1000k 89
Mars 1009k 975k 79