Gävleborgs län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-11-19 13:06:31

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 15284
Utveckling 30 senaste dagarna: -11.4%

Avslut 30 senaste dagarna: 62
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Oktober 16993 70
September 16142 84
Augusti 16261 61
Juli 12444 56
Juni 15865 56
Maj 14117 73
April 18096 90
Mars 16799 79
Februari 16365 49
Januari 15260 48
December 14715 45
November 13710 68

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 16884 15757 70
September 16056 12875 84
Augusti 16503 14220 61
Juli 12669 11311 56
Juni 15518 14942 56
Maj 14602 11287 73
April 18096 19230 90
Mars 16888 15268 79
Februari 16365 11636 49
Januari 15024 12434 48
December 14541 12322 45
November 14024 11937 68

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1036k 930k 70
September 935k 735k 84
Augusti 869k 730k 61
Juli 882k 680k 56
Juni 1009k 950k 56
Maj 929k 680k 73
April 1147k 1000k 90
Mars 1009k 975k 79
Februari 1178k 750k 49
Januari 833k 715k 48
December 795k 800k 45
November 917k 700k 68