Gävleborgs län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-01-16 05:35:04

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 16773
Utveckling 30 senaste dagarna: 16.13%

Avslut 30 senaste dagarna: 35
Avslut 7 senaste dagarna: 11

Pris kvm Avslut
December 13855 48
November 14913 69
Oktober 17343 66
September 16142 84
Augusti 16261 61
Juli 12405 57
Juni 15865 56
Maj 14117 73
April 18096 90
Mars 16799 79
Februari 16365 49
Januari 15260 48

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 13819 11818 48
November 14882 12833 69
Oktober 17223 16666 66
September 16056 12875 84
Augusti 16503 14220 61
Juli 12629 11040 57
Juni 15518 14942 56
Maj 14602 11287 73
April 18096 19230 90
Mars 16888 15268 79
Februari 16365 11636 49
Januari 15024 12434 48

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 768k 650k 48
November 1007k 770k 69
Oktober 1052k 930k 66
September 935k 735k 84
Augusti 869k 730k 61
Juli 878k 670k 57
Juni 1009k 950k 56
Maj 929k 680k 73
April 1147k 1000k 90
Mars 1009k 975k 79
Februari 1178k 750k 49
Januari 833k 715k 48