Gävleborgs län – hus

Uppdaterad 2018-07-20 20:13:07

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-20): 14600
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.29%

Avslut 30 senaste dagarna: 112
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
Juni 15128 120
Maj 13723 82
April 14299 44
Mars 12800 13
Februari 13548 10
Januari 13036 10
December 17604 12
November 13173 16
Oktober 14978 15
September 13612 17
Augusti 13970 13
Juli 16081 23

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 15234 13675 120
Maj 13551 11875 82
April 14299 15447 44
Mars 12800 17460 13
Februari 13227 12448 10
Januari 13463 16500 10
December 17604 15333 12
November 13173 13302 16
Oktober 14978 14956 15
September 14306 12244 17
Augusti 15049 12083 13
Juli 16261 15909 23

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1746k 1425k 120
Maj 1619k 1275k 82
April 1947k 1750k 44
Mars 2067k 1950k 13
Februari 2455k 2170k 10
Januari 1932k 2520k 10
December 2777k 2100k 12
November 1870k 1575k 16
Oktober 2549k 2350k 15
September 1675k 1300k 17
Augusti 2326k 1450k 13
Juli 1886k 2115k 23