Gävleborgs län – hus

Uppdaterad 2017-11-19 12:56:16

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 13390
Utveckling 30 senaste dagarna: -13.77%

Avslut 30 senaste dagarna: 65
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Pris kvm Avslut
Oktober 14526 68
September 15208 64
Augusti 14294 33
Juli 14720 33
Juni 14545 39
Maj 14777 20
April 12053 13
Mars 14975 22
Februari 21499 11
Januari 15327 10
December 12667 10
November 12664 17

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 14706 13636 68
September 15552 13265 64
Augusti 14669 11390 33
Juli 14677 13475 33
Juni 14593 13306 39
Maj 14777 16614 20
April 12053 9623 13
Mars 14270 15773 22
Februari 21499 22000 11
Januari 15327 12068 10
December 10951 11949 10
November 13679 14703 17

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1911k 1600k 68
September 1779k 1550k 64
Augusti 2087k 1310k 33
Juli 1804k 1700k 33
Juni 2024k 1550k 39
Maj 1778k 1525k 20
April 1302k 895k 13
Mars 1649k 1700k 22
Februari 3271k 3650k 11
Januari 2035k 1700k 10
December 1436k 1700k 10
November 1785k 1725k 17