Gävleborgs län – hus

Uppdaterad 2018-09-22 07:13:13

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-9-22): 13205
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.25%

Avslut 30 senaste dagarna: 102
Avslut 7 senaste dagarna: 25

Pris kvm Avslut
Augusti 13086 94
Juli 14463 61
Juni 16376 57
Maj 15682 25
April 13454 15
Mars 10610 7
Februari 12120 6
Januari 12505 9
December 16277 10
November 13173 16
Oktober 14883 14
September 13612 17

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 13271 10472 94
Juli 14282 12272 61
Juni 16480 13900 57
Maj 15270 14506 25
April 13454 12866 15
Mars 10610 13445 7
Februari 11759 12448 6
Januari 12956 12641 9
December 16277 13461 10
November 13173 13302 16
Oktober 14883 14956 14
September 14306 12244 17

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1575k 1230k 94
Juli 1654k 1415k 61
Juni 2113k 1675k 57
Maj 1849k 1875k 25
April 1907k 1650k 15
Mars 1975k 1940k 7
Februari 2528k 2170k 6
Januari 1835k 1650k 9
December 2547k 2100k 10
November 1870k 1575k 16
Oktober 2651k 2550k 14
September 1675k 1300k 17