Gävleborgs län – hus

Uppdaterad 2018-05-20 07:14:06

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-20): 13867
Utveckling 30 senaste dagarna: 21.73%

Avslut 30 senaste dagarna: 70
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Pris kvm Avslut
April 13540 57
Mars 11976 40
Februari 14719 24
Januari 12399 20
December 15648 19
November 13384 17
Oktober 14978 15
September 13612 17
Augusti 13970 13
Juli 16081 23
Juni 14604 37
Maj 15028 19

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 13419 12941 57
Mars 11975 12328 40
Februari 14241 15200 24
Januari 12570 12641 20
December 15648 13461 19
November 13384 13302 17
Oktober 14978 14956 15
September 14306 12244 17
Augusti 15049 12083 13
Juli 16261 15909 23
Juni 14649 12500 37
Maj 15028 16614 19

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1786k 1650k 57
Mars 1490k 1525k 40
Februari 2314k 1900k 24
Januari 1910k 1650k 20
December 2342k 1700k 19
November 1863k 1575k 17
Oktober 2549k 2350k 15
September 1675k 1300k 17
Augusti 2326k 1450k 13
Juli 1886k 2115k 23
Juni 2009k 1450k 37
Maj 1824k 1525k 19