Gävleborgs län – hus

Uppdaterad 2017-09-17 10:34:02

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 12375
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.59%

Avslut 30 senaste dagarna: 89
Avslut 7 senaste dagarna: 15

Pris kvm Avslut
Augusti 13305 81
Juli 13798 72
Juni 14453 64
Maj 14826 26
April 13137 17
Mars 15571 23
Februari 21499 11
Januari 15327 10
December 12667 10
November 12664 17
Oktober 10290 22
September 8866 15

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 13605 10000 81
Juli 13653 12500 72
Juni 14489 13909 64
Maj 14826 16614 26
April 13137 10882 17
Mars 14942 15773 23
Februari 21499 22000 11
Januari 15327 12068 10
December 10951 11949 10
November 13679 14703 17
Oktober 10290 8721 22
September 8832 7000 15

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1678k 1275k 81
Juli 1707k 1550k 72
Juni 1913k 1570k 64
Maj 1796k 1595k 26
April 1541k 1200k 17
Mars 1755k 1700k 23
Februari 3271k 3650k 11
Januari 2035k 1700k 10
December 1436k 1700k 10
November 1785k 1725k 17
Oktober 1482k 1200k 22
September 1225k 875k 15