Gävleborgs län – hus

Uppdaterad 2018-01-16 05:23:58

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 13272
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.75%

Avslut 30 senaste dagarna: 28
Avslut 7 senaste dagarna: 11

Pris kvm Avslut
December 14315 44
November 13500 67
Oktober 14881 30
September 15529 32
Augusti 14702 17
Juli 16081 23
Juni 14579 38
Maj 14777 20
April 12053 13
Mars 14946 21
Februari 21499 11
Januari 15327 10

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 14315 11577 44
November 13483 12666 67
Oktober 14989 14426 30
September 16271 14320 32
Augusti 15184 11390 17
Juli 16261 15909 23
Juni 14626 13306 38
Maj 14777 16614 20
April 12053 9623 13
Mars 14210 15606 21
Februari 21499 22000 11
Januari 15327 12068 10

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1897k 1500k 44
November 1644k 1510k 67
Oktober 2161k 1950k 30
September 1991k 1900k 32
Augusti 2327k 1575k 17
Juli 1886k 2115k 23
Juni 2017k 1550k 38
Maj 1778k 1525k 20
April 1302k 895k 13
Mars 1655k 1700k 21
Februari 3271k 3650k 11
Januari 2035k 1700k 10