Gävleborgs län – hus

Uppdaterad 2018-03-20 20:13:49

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 13128
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.25%

Avslut 30 senaste dagarna: 56
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
Februari 13981 48
Januari 14872 35
December 14651 32
November 13899 24
Oktober 14956 17
September 13612 17
Augusti 13970 13
Juli 16081 23
Juni 14604 37
Maj 14777 20
April 12053 13
Mars 14833 20

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 14074 12755 48
Januari 14892 15384 35
December 14651 11923 32
November 13899 13500 24
Oktober 14978 14956 17
September 14306 12244 17
Augusti 15049 12083 13
Juli 16261 15909 23
Juni 14649 12500 37
Maj 14777 16614 20
April 12053 9623 13
Mars 14053 15606 20

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 1992k 1590k 48
Januari 2060k 1700k 35
December 2104k 1600k 32
November 1805k 1620k 24
Oktober 2249k 2350k 17
September 1675k 1300k 17
Augusti 2326k 1450k 13
Juli 1886k 2115k 23
Juni 2009k 1450k 37
Maj 1778k 1525k 20
April 1302k 895k 13
Mars 1637k 1700k 20