Göteborg – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-09-17 10:27:36

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 51531
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.2%

Avslut 30 senaste dagarna: 73
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
Augusti 53490 61
Juli 51956 20
Juni 51452 56
Maj 51353 85
April 51031 80
Mars 51335 78
Februari 51980 51
Januari 49552 66
December 48247 28
November 47415 48
Oktober 46001 64
September 49151 74

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 53276 54200 61
Juli 52994 54843 20
Juni 51050 53548 56
Maj 51814 53571 85
April 51066 53333 80
Mars 51345 52710 78
Februari 51547 54487 51
Januari 49704 52786 66
December 48822 47666 28
November 47748 48297 48
Oktober 46008 47674 64
September 49125 49074 74

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 3074k 2800k 61
Juli 3097k 2950k 20
Juni 3258k 3110k 56
Maj 3133k 2900k 85
April 3070k 2680k 80
Mars 2679k 2850k 78
Februari 3264k 2800k 51
Januari 2907k 2700k 66
December 1970k 2650k 28
November 3171k 2825k 48
Oktober 2923k 2610k 64
September 2751k 2600k 74