Göteborg – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-11-19 12:49:10

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 49026
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.44%

Avslut 30 senaste dagarna: 79
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
Oktober 50681 84
September 51202 88
Augusti 53949 71
Juli 51727 21
Juni 51331 57
Maj 51353 85
April 51031 80
Mars 51335 78
Februari 51980 51
Januari 49552 66
December 48247 28
November 47415 48

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 50819 52941 84
September 51018 52173 88
Augusti 53752 54878 71
Juli 52719 53278 21
Juni 50930 53278 57
Maj 51814 53571 85
April 51066 53333 80
Mars 51345 52710 78
Februari 51547 54487 51
Januari 49704 52786 66
December 48822 47666 28
November 47748 48297 48

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2891k 2725k 84
September 2958k 2870k 88
Augusti 3070k 2800k 71
Juli 3092k 2950k 21
Juni 3249k 3100k 57
Maj 3133k 2900k 85
April 3070k 2680k 80
Mars 2679k 2850k 78
Februari 3264k 2800k 51
Januari 2907k 2700k 66
December 1970k 2650k 28
November 3171k 2825k 48