Göteborg – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-07-20 20:07:18

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-20): 46028
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.78%

Avslut 30 senaste dagarna: 32
Avslut 7 senaste dagarna: 2

Pris kvm Avslut
Juni 48884 54
Maj 48429 72
April 48724 67
Mars 47657 64
Februari 49255 89
Januari 49480 64
December 50538 43
November 50072 80
Oktober 50689 87
September 51388 92
Augusti 54243 76
Juli 51727 21

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 49170 50479 54
Maj 48302 49921 72
April 48724 50000 67
Mars 47721 49069 64
Februari 49267 50384 89
Januari 49059 50935 64
December 50486 52962 43
November 49596 51053 80
Oktober 50754 52666 87
September 51218 52252 92
Augusti 54051 54878 76
Juli 52719 53278 21

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2589k 2635k 54
Maj 3335k 2750k 72
April 2948k 2630k 67
Mars 2478k 2550k 64
Februari 3039k 2570k 89
Januari 3322k 2635k 64
December 2376k 2600k 43
November 2860k 2650k 80
Oktober 2872k 2725k 87
September 2927k 2870k 92
Augusti 3076k 2800k 76
Juli 3092k 2950k 21