Göteborg – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-01-16 05:16:04

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 48586
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.49%

Avslut 30 senaste dagarna: 25
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Pris kvm Avslut
December 50262 44
November 49834 83
Oktober 50689 87
September 51331 93
Augusti 54243 76
Juli 51727 21
Juni 51048 59
Maj 51353 85
April 51031 80
Mars 51335 78
Februari 51980 51
Januari 49552 66

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 50173 51617 44
November 49381 50900 83
Oktober 50754 52666 87
September 51161 52173 93
Augusti 54051 54878 76
Juli 52719 53278 21
Juni 50645 53278 59
Maj 51814 53571 85
April 51066 53333 80
Mars 51345 52710 78
Februari 51547 54487 51
Januari 49704 52786 66

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 2362k 2550k 44
November 2871k 2700k 83
Oktober 2872k 2725k 87
September 2947k 2870k 93
Augusti 3076k 2800k 76
Juli 3092k 2950k 21
Juni 3205k 2900k 59
Maj 3133k 2900k 85
April 3070k 2680k 80
Mars 2679k 2850k 78
Februari 3264k 2800k 51
Januari 2907k 2700k 66