Göteborg – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-03-20 20:07:32

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 48927
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.23%

Avslut 30 senaste dagarna: 73
Avslut 7 senaste dagarna: 11

Pris kvm Avslut
Februari 48789 91
Januari 48844 64
December 50262 42
November 49937 81
Oktober 50689 87
September 51331 93
Augusti 54243 76
Juli 51727 21
Juni 51048 59
Maj 51353 85
April 51031 80
Mars 51335 78

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 48903 50000 91
Januari 48516 50775 64
December 50169 52962 42
November 49471 50925 81
Oktober 50754 52666 87
September 51161 52173 93
Augusti 54051 54878 76
Juli 52719 53278 21
Juni 50645 53278 59
Maj 51814 53571 85
April 51066 53333 80
Mars 51345 52710 78

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 3066k 2570k 91
Januari 3314k 2635k 64
December 2363k 2600k 42
November 2863k 2650k 81
Oktober 2872k 2725k 87
September 2947k 2870k 93
Augusti 3076k 2800k 76
Juli 3092k 2950k 21
Juni 3205k 2900k 59
Maj 3133k 2900k 85
April 3070k 2680k 80
Mars 2679k 2850k 78