Gotlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-09-17 10:42:22

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 31273
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.88%

Avslut 30 senaste dagarna: 33
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
Augusti 31926 33
Juli 31417 21
Juni 33967 24
Maj 29954 29
April 21809 24
Mars 31802 34
Februari 28425 11
Januari 31854 11
December 24928 11
November 29230 18
Oktober 30918 21
September 25231 27

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 30592 30921 33
Juli 31066 31308 21
Juni 33909 34892 24
Maj 30480 30084 29
April 21809 34090 24
Mars 31860 31428 34
Februari 27735 26984 11
Januari 31345 30200 11
December 24458 27286 11
November 29358 28600 18
Oktober 30918 26892 21
September 25231 26262 27

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2092k 1900k 33
Juli 2060k 1700k 21
Juni 2207k 2150k 24
Maj 2496k 2075k 29
April 2053k 1900k 24
Mars 1886k 1950k 34
Februari 2865k 2525k 11
Januari 2575k 2200k 11
December 1550k 1590k 11
November 2159k 1725k 18
Oktober 2010k 1660k 21
September 1917k 1770k 27