Gotlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-03-20 20:24:28

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 27398
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.45%

Avslut 30 senaste dagarna: 24
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Pris kvm Avslut
Februari 26595 24
Januari 31809 15
December 31400 8
November 25981 24
Oktober 28442 19
September 28709 28
Augusti 32213 37
Juli 31326 22
Juni 33967 24
Maj 29954 29
April 21809 24
Mars 31802 34

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 27013 28767 24
Januari 31809 31304 15
December 32685 29702 8
November 25857 26047 24
Oktober 28344 27272 19
September 29453 29452 28
Augusti 30759 31250 37
Juli 31066 31308 22
Juni 33674 34892 24
Maj 30480 30084 29
April 21809 34090 24
Mars 31860 31428 34

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 2328k 1800k 24
Januari 2002k 1800k 15
December 2145k 2790k 8
November 1997k 1745k 24
Oktober 1897k 1775k 19
September 1907k 1900k 28
Augusti 2065k 1930k 37
Juli 1966k 1775k 22
Juni 2332k 2150k 24
Maj 2496k 2075k 29
April 2053k 1900k 24
Mars 1886k 1950k 34