Gotlands län – hus

Uppdaterad 2018-09-22 07:12:44

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-9-22): 22638
Utveckling 30 senaste dagarna: 16.22%

Avslut 30 senaste dagarna: 36
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Augusti 23190 20
Juli 24686 21
Juni 26423 11
Maj 26364 8
April 24443 9
Mars 13478 5
Februari 24542 2
Januari 5626 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 23190 27083 20
Juli 24686 21250 21
Juni 26423 23741 11
Maj 26364 31220 8
April 24443 22916 9
Mars 13478 12818 5
Februari 24542 26923 2
Januari 5626 6250 3

Pris medel pris median Avslut
Augusti 3252k 3585k 20
Juli 3149k 2450k 21
Juni 3345k 3300k 11
Maj 3440k 3050k 8
April 2854k 2900k 9
Mars 1453k 1300k 5
Februari 3350k 3500k 2
Januari 1541k 1500k 3