Gotlands län – hus

Uppdaterad 2018-01-19 00:53:30

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-19): 18646
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.66%

Avslut 30 senaste dagarna: 7
Avslut 7 senaste dagarna: 1

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
December 25275 6
November 20892 15
Oktober 27047 15
September 27931 12
Augusti 19417 8
Juli 18407 6
Juni 27817 5
Maj 44115 6
April 15987 6
Mars 22817 5
Februari 23739 2
Januari 58333 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 25275 25952 6
November 20892 17017 15
Oktober 27047 23015 15
September 27931 28750 12
Augusti 19417 23875 8
Juli 18407 15750 6
Juni 27817 31557 5
Maj 44115 54482 6
April 15987 13865 6
Mars 22817 21308 5
Februari 23739 30303 2
Januari 58333 58333 1

Pris medel pris median Avslut
December 2754k 2725k 6
November 2880k 2910k 15
Oktober 3518k 2750k 15
September 3105k 3600k 12
Augusti 3291k 2750k 8
Juli 2543k 3550k 6
Juni 3327k 3785k 5
Maj 4985k 4600k 6
April 2078k 2000k 6
Mars 2875k 3000k 5
Februari 2825k 4000k 2
Januari 3500k 3500k 1