Gotlands län – hus

Uppdaterad 2018-05-21 20:14:05

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-21): 23721
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.64%

Avslut 30 senaste dagarna: 25
Avslut 7 senaste dagarna: 10

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
April 27648 20
Mars 19813 16
Februari 23184 10
Januari 5626 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 27648 25949 20
Mars 18691 18376 16
Februari 23184 25500 10
Januari 5626 6250 3

Pris medel pris median Avslut
April 3298k 3025k 20
Mars 2213k 2020k 16
Februari 2850k 3050k 10
Januari 1541k 1500k 3