Gotlands län – hus

Uppdaterad 2017-11-19 12:55:48

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 22467
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.05%

Avslut 30 senaste dagarna: 21
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Oktober 23630 27
September 25780 22
Augusti 20850 11
Juli 18407 6
Juni 27817 5
Maj 44115 6
April 15987 6
Mars 22817 5
Februari 23739 2
Januari 58333 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 23630 23015 27
September 24983 23937 22
Augusti 22166 23875 11
Juli 18407 15750 6
Juni 27817 31557 5
Maj 44115 54482 6
April 15987 13865 6
Mars 22817 21308 5
Februari 23739 30303 2
Januari 58333 58333 1

Pris medel pris median Avslut
Oktober 3044k 2525k 27
September 2577k 2400k 22
Augusti 3645k 2750k 11
Juli 2543k 3550k 6
Juni 3327k 3785k 5
Maj 4985k 4600k 6
April 2078k 2000k 6
Mars 2875k 3000k 5
Februari 2825k 4000k 2
Januari 3500k 3500k 1