Gotlands län – hus

Uppdaterad 2017-09-17 10:33:38

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 24325
Utveckling 30 senaste dagarna: 25.3%

Avslut 30 senaste dagarna: 22
Avslut 7 senaste dagarna: 4

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Augusti 20680 22
Juli 21037 12
Juni 25392 14
Maj 33857 12
April 15112 7
Mars 24395 6
Februari 23739 2
Januari 58333 1

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 21409 21111 22
Juli 21037 21600 12
Juni 25392 27250 14
Maj 33857 30694 12
April 15112 12500 7
Mars 24395 27000 6
Februari 23739 30303 2
Januari 58333 58333 1

Pris medel pris median Avslut
Augusti 3203k 2500k 22
Juli 2636k 2400k 12
Juni 3025k 3400k 14
Maj 3876k 3475k 12
April 1915k 1920k 7
Mars 3029k 3175k 6
Februari 2825k 4000k 2
Januari 3500k 3500k 1