Hallands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-09-17 10:43:11

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 30497
Utveckling 30 senaste dagarna: 14.89%

Avslut 30 senaste dagarna: 65
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Pris kvm Avslut
Augusti 30215 57
Juli 24126 26
Juni 27562 55
Maj 30187 64
April 28320 53
Mars 30094 56
Februari 28716 42
Januari 26374 38
December 27197 17
November 26747 53
Oktober 27955 51
September 23306 56

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 30291 32653 57
Juli 24120 24013 26
Juni 27231 28405 55
Maj 30338 31640 64
April 28320 28641 53
Mars 29640 31521 56
Februari 28899 29000 42
Januari 26621 25714 38
December 26219 28642 17
November 25922 26960 53
Oktober 28624 28125 51
September 23159 24594 56

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2272k 1925k 57
Juli 1759k 1725k 26
Juni 1936k 1815k 55
Maj 2242k 2100k 64
April 1961k 1910k 53
Mars 2092k 2085k 56
Februari 2221k 2200k 42
Januari 2073k 1925k 38
December 1245k 1800k 17
November 1802k 2000k 53
Oktober 2379k 1810k 51
September 1729k 1740k 56