Hallands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-01-19 01:08:00

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-19): 29377
Utveckling 30 senaste dagarna: 15.58%

Avslut 30 senaste dagarna: 26
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
December 26799 30
November 29010 56
Oktober 30390 58
September 31457 67
Augusti 30223 58
Juli 24255 27
Juni 28058 57
Maj 30183 67
April 28320 53
Mars 30507 60
Februari 28563 44
Januari 26374 39

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 27491 26761 30
November 28558 31276 56
Oktober 30361 32575 58
September 31390 34000 67
Augusti 30297 32653 58
Juli 24120 24013 27
Juni 27726 29754 57
Maj 30325 31506 67
April 28320 28641 53
Mars 30100 32075 60
Februari 28746 28984 44
Januari 26613 25714 39

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1522k 2000k 30
November 2148k 2000k 56
Oktober 2064k 2130k 58
September 1947k 2150k 67
Augusti 2267k 1925k 58
Juli 1694k 1725k 27
Juni 2006k 1815k 57
Maj 2264k 2160k 67
April 1961k 1910k 53
Mars 2120k 2085k 60
Februari 2218k 2200k 44
Januari 2080k 1925k 39