Hallands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-11-19 13:06:59

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 30592
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.68%

Avslut 30 senaste dagarna: 51
Avslut 7 senaste dagarna: 10

Pris kvm Avslut
Oktober 30353 61
September 31087 66
Augusti 30223 58
Juli 24126 26
Juni 28058 57
Maj 30183 67
April 28320 53
Mars 30507 60
Februari 28563 44
Januari 26374 39
December 27624 19
November 26870 54

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 30324 31031 61
September 30985 34000 66
Augusti 30297 32653 58
Juli 24120 24013 26
Juni 27731 29754 57
Maj 30325 31506 67
April 28320 28641 53
Mars 30100 32075 60
Februari 28746 28984 44
Januari 26613 25714 39
December 26953 28642 19
November 26074 27272 54

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2086k 2100k 61
September 1905k 2150k 66
Augusti 2267k 1925k 58
Juli 1759k 1725k 26
Juni 1967k 1815k 57
Maj 2264k 2160k 67
April 1961k 1910k 53
Mars 2120k 2085k 60
Februari 2218k 2200k 44
Januari 2080k 1925k 39
December 1345k 1850k 19
November 1815k 2010k 54