Hallands län – hus

Uppdaterad 2018-01-19 00:54:46

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-19): 25647
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.91%

Avslut 30 senaste dagarna: 22
Avslut 7 senaste dagarna: 10

Pris kvm Avslut
December 22466 38
November 25546 61
Oktober 27285 59
September 28842 60
Augusti 26747 24
Juli 24782 18
Juni 24134 37
Maj 28301 28
April 24496 21
Mars 29193 23
Februari 29750 10
Januari 25194 12

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 21857 21739 38
November 26198 25352 61
Oktober 26736 28083 59
September 29200 28846 60
Augusti 27717 25172 24
Juli 24483 27884 18
Juni 24116 24328 37
Maj 28195 26086 28
April 24496 22316 21
Mars 28237 28257 23
Februari 29750 29473 10
Januari 27664 27277 12

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 2933k 2935k 38
November 3522k 3380k 61
Oktober 3521k 3500k 59
September 3625k 3550k 60
Augusti 3911k 2800k 24
Juli 3131k 2915k 18
Juni 3387k 3350k 37
Maj 4435k 4600k 28
April 3106k 2950k 21
Mars 3415k 2910k 23
Februari 3762k 3600k 10
Januari 3726k 3025k 12