Hallands län – hus

Uppdaterad 2018-07-18 20:13:51

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-18): 25045
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.65%

Avslut 30 senaste dagarna: 107
Avslut 7 senaste dagarna: 10

Pris kvm Avslut
Juni 26429 114
Maj 26721 110
April 28440 55
Mars 26471 26
Februari 28694 32
Januari 28891 13
December 22578 11
November 24217 20
Oktober 23267 15
September 28814 36
Augusti 26002 18
Juli 24782 18

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 26411 26625 114
Maj 26566 27878 110
April 28444 30150 55
Mars 26460 26495 26
Februari 28718 31857 32
Januari 28909 26666 13
December 22578 20625 11
November 24511 25352 20
Oktober 21602 25000 15
September 29141 29329 36
Augusti 27533 25172 18
Juli 24483 27884 18

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 3350k 3410k 114
Maj 3512k 3350k 110
April 3892k 3950k 55
Mars 3525k 3625k 26
Februari 4250k 3975k 32
Januari 4886k 2900k 13
December 3323k 2700k 11
November 3223k 3660k 20
Oktober 3423k 2850k 15
September 3568k 3850k 36
Augusti 3851k 2800k 18
Juli 3131k 2915k 18