Hallands län – hus

Uppdaterad 2017-09-17 10:34:26

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 28266
Utveckling 30 senaste dagarna: 13.56%

Avslut 30 senaste dagarna: 102
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Augusti 26889 68
Juli 27101 63
Juni 27902 69
Maj 29445 56
April 26230 30
Mars 31602 29
Februari 29750 10
Januari 25194 12
December 23316 14
November 31666 20
Oktober 26004 27
September 25380 38

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 27773 25510 68
Juli 26770 27890 63
Juni 27737 27187 69
Maj 29417 29753 56
April 26557 24295 30
Mars 31052 31250 29
Februari 29750 29473 10
Januari 27664 27277 12
December 23738 21228 14
November 31412 26984 20
Oktober 25664 29265 27
September 25380 28529 38

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 3703k 2900k 68
Juli 3272k 3125k 63
Juni 3841k 3850k 69
Maj 4377k 4200k 56
April 3596k 3150k 30
Mars 3959k 3850k 29
Februari 3762k 3600k 10
Januari 3726k 3025k 12
December 2607k 2420k 14
November 4098k 3380k 20
Oktober 4035k 3700k 27
September 3787k 4000k 38