Hallands län – hus

Uppdaterad 2017-11-19 12:56:44

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 25082
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.39%

Avslut 30 senaste dagarna: 67
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
Oktober 26002 96
September 28238 108
Augusti 28378 46
Juli 25423 27
Juni 24041 39
Maj 28491 30
April 24496 21
Mars 30574 24
Februari 29750 10
Januari 25194 12
December 23316 14
November 31666 20

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 26036 26875 96
September 28242 28333 108
Augusti 28609 28709 46
Juli 25603 27241 27
Juni 23826 24328 39
Maj 28385 29966 30
April 24496 22316 21
Mars 29789 29629 24
Februari 29750 29473 10
Januari 27664 27277 12
December 23738 21228 14
November 31412 26984 20

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 3142k 3000k 96
September 3527k 3500k 108
Augusti 4155k 3830k 46
Juli 3097k 3050k 27
Juni 3495k 3500k 39
Maj 4422k 4525k 30
April 3106k 2950k 21
Mars 3637k 3375k 24
Februari 3762k 3600k 10
Januari 3726k 3025k 12
December 2607k 2420k 14
November 4098k 3380k 20