Hallands län – hus

Uppdaterad 2018-05-21 20:15:08

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-21): 28192
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.75%

Avslut 30 senaste dagarna: 98
Avslut 7 senaste dagarna: 29

Pris kvm Avslut
April 27819 78
Mars 24978 54
Februari 27462 53
Januari 27014 29
December 22480 16
November 25302 24
Oktober 23172 17
September 28814 36
Augusti 26002 18
Juli 24782 18
Juni 24134 37
Maj 28301 28

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 27623 29702 78
Mars 24958 26108 54
Februari 27626 27891 53
Januari 27209 26605 29
December 22480 20625 16
November 25614 26000 24
Oktober 21678 25000 17
September 29141 29329 36
Augusti 27533 25172 18
Juli 24483 27884 18
Juni 24116 24328 37
Maj 28195 26086 28

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 3744k 3520k 78
Mars 3097k 3250k 54
Februari 4021k 3800k 53
Januari 4052k 3000k 29
December 3296k 2895k 16
November 3371k 3825k 24
Oktober 3370k 2850k 17
September 3568k 3850k 36
Augusti 3851k 2800k 18
Juli 3131k 2915k 18
Juni 3387k 3350k 37
Maj 4435k 4600k 28