Huddinge kommun

Uppdaterad 2019-02-17 07:41:24

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 33965
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.63%

Avslut 30 senaste dagarna: 67
Avslut 7 senaste dagarna: 23

Pris kvm Avslut
Januari 33484 50
December 32465 41
November 34524 68
Oktober 34301 82
September 35675 96
Augusti 35729 68
Juli 34851 45
Juni 34154 56
Maj 35545 68
April 32624 66
Mars 34067 62
Februari 34600 72

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 33785 35294 50
December 32667 34536 41
November 35086 37122 68
Oktober 33907 35698 82
September 35559 38636 96
Augusti 35563 36440 68
Juli 35169 37931 45
Juni 33486 35106 56
Maj 35971 35585 68
April 32624 35114 66
Mars 34275 35652 62
Februari 35183 36166 72

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 2159k 2025k 50
December 2045k 2050k 41
November 2200k 2200k 68
Oktober 2142k 2100k 82
September 2283k 2140k 96
Augusti 2264k 2095k 68
Juli 2107k 2100k 45
Juni 1974k 2050k 56
Maj 2247k 2000k 68
April 2227k 2030k 66
Mars 1910k 1980k 62
Februari 2624k 2100k 72