Huddinge kommun

Uppdaterad 2017-09-17 10:53:12

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 37848
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.19%

Avslut 30 senaste dagarna: 75
Avslut 7 senaste dagarna: 15

Pris kvm Avslut
Augusti 37321 64
Juli 38210 27
Juni 37479 51
Maj 39273 65
April 36686 69
Mars 38469 65
Februari 36451 67
Januari 34985 43
December 38629 24
November 36155 62
Oktober 35794 66
September 34207 42

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 37331 41666 64
Juli 38188 41454 27
Juni 37683 41935 51
Maj 39076 41403 65
April 36686 39275 69
Mars 38298 40341 65
Februari 36478 37647 67
Januari 34726 36388 43
December 38892 38053 24
November 35662 39500 62
Oktober 36610 37985 66
September 34045 36180 42

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2793k 2270k 64
Juli 2278k 2150k 27
Juni 2212k 2175k 51
Maj 2499k 2320k 65
April 2257k 2220k 69
Mars 2235k 2295k 65
Februari 2461k 2420k 67
Januari 2574k 2265k 43
December 2164k 2200k 24
November 2184k 2300k 62
Oktober 2595k 2300k 66
September 2125k 2210k 42