Huddinge kommun

Uppdaterad 2018-01-19 01:22:01

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-19): 36717
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.37%

Avslut 30 senaste dagarna: 32
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Pris kvm Avslut
December 33929 26
November 36490 56
Oktober 35180 63
September 37292 83
Augusti 37079 74
Juli 38210 27
Juni 38187 50
Maj 38903 63
April 36686 69
Mars 38469 65
Februari 36307 68
Januari 34985 43

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 33379 36581 26
November 36424 38492 56
Oktober 35014 38260 63
September 37415 37500 83
Augusti 37143 39824 74
Juli 38188 41454 27
Juni 38429 42658 50
Maj 38713 40638 63
April 36686 39275 69
Mars 38298 40341 65
Februari 36337 37647 68
Januari 34726 36388 43

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1903k 2020k 26
November 2250k 2100k 56
Oktober 2306k 2195k 63
September 2150k 2325k 83
Augusti 2788k 2300k 74
Juli 2278k 2150k 27
Juni 2200k 2175k 50
Maj 2512k 2320k 63
April 2257k 2220k 69
Mars 2235k 2295k 65
Februari 2456k 2420k 68
Januari 2574k 2265k 43