Jämtlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-05-21 20:27:06

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-21): 20934
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.61%

Avslut 30 senaste dagarna: 79
Avslut 7 senaste dagarna: 18

Pris kvm Avslut
April 21785 76
Mars 21053 79
Februari 18493 59
Januari 18504 52
December 17468 49
November 18763 50
Oktober 22446 81
September 22454 69
Augusti 21041 54
Juli 18896 50
Juni 17901 46
Maj 19497 69

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 21827 18478 76
Mars 21638 19491 79
Februari 18108 18220 59
Januari 18217 17741 52
December 16822 14622 49
November 19297 17294 50
Oktober 22346 20425 81
September 22817 18548 69
Augusti 20760 18098 54
Juli 18896 19186 50
Juni 18080 18059 46
Maj 19180 18656 69

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1448k 1160k 76
Mars 1318k 1150k 79
Februari 1370k 1200k 59
Januari 1160k 1000k 52
December 1135k 1025k 49
November 1237k 1040k 50
Oktober 1420k 1200k 81
September 1312k 1200k 69
Augusti 1420k 1100k 54
Juli 1344k 1275k 50
Juni 1175k 1100k 46
Maj 1188k 1150k 69