Jämtlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-07-18 20:24:40

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-18): 19036
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.25%

Avslut 30 senaste dagarna: 67
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Pris kvm Avslut
Juni 17981 65
Maj 19537 77
April 21964 75
Mars 21072 79
Februari 18493 59
Januari 18504 52
December 17468 49
November 18763 50
Oktober 22446 81
September 22454 69
Augusti 21041 54
Juli 18896 50

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 17889 17727 65
Maj 19823 18852 77
April 22006 18478 75
Mars 21659 19491 79
Februari 18108 18220 59
Januari 18217 17741 52
December 16822 14622 49
November 19297 17294 50
Oktober 22346 20425 81
September 22817 18548 69
Augusti 20760 18098 54
Juli 18896 19186 50

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1088k 1125k 65
Maj 1357k 1150k 77
April 1458k 1160k 75
Mars 1319k 1150k 79
Februari 1370k 1200k 59
Januari 1160k 1000k 52
December 1135k 1025k 49
November 1237k 1040k 50
Oktober 1420k 1200k 81
September 1312k 1200k 69
Augusti 1420k 1100k 54
Juli 1344k 1275k 50