Jämtlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-11-19 13:07:28

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 18515
Utveckling 30 senaste dagarna: -14.95%

Avslut 30 senaste dagarna: 56
Avslut 7 senaste dagarna: 10

Pris kvm Avslut
Oktober 22222 85
September 22244 70
Augusti 21041 54
Juli 18896 50
Juni 17901 46
Maj 19497 69
April 19385 59
Mars 21571 71
Februari 19017 71
Januari 19931 35
December 20672 48
November 22939 68

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 22113 20454 85
September 22579 18548 70
Augusti 20760 18098 54
Juli 18896 19186 50
Juni 18080 18059 46
Maj 19180 18656 69
April 19385 18811 59
Mars 21442 20945 71
Februari 19421 17565 71
Januari 20201 18867 35
December 20670 20547 48
November 22624 19558 68

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1393k 1200k 85
September 1301k 1200k 70
Augusti 1420k 1100k 54
Juli 1344k 1275k 50
Juni 1175k 1100k 46
Maj 1188k 1150k 69
April 1242k 1050k 59
Mars 1263k 1320k 71
Februari 1379k 1150k 71
Januari 1365k 1200k 35
December 1233k 1275k 48
November 1469k 1250k 68