Jämtlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-01-19 01:08:37

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-19): 18628
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.04%

Avslut 30 senaste dagarna: 26
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
December 17423 50
November 18639 51
Oktober 22444 82
September 22244 70
Augusti 21041 54
Juli 18896 50
Juni 17901 46
Maj 19497 69
April 19385 59
Mars 21571 71
Februari 19017 71
Januari 19931 35

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 16791 15204 50
November 19157 17000 51
Oktober 22346 20454 82
September 22579 18548 70
Augusti 20760 18098 54
Juli 18896 19186 50
Juni 18080 18059 46
Maj 19180 18656 69
April 19385 18811 59
Mars 21442 20945 71
Februari 19421 17565 71
Januari 20201 18867 35

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1139k 1050k 50
November 1233k 1040k 51
Oktober 1403k 1200k 82
September 1301k 1200k 70
Augusti 1420k 1100k 54
Juli 1344k 1275k 50
Juni 1175k 1100k 46
Maj 1188k 1150k 69
April 1242k 1050k 59
Mars 1263k 1320k 71
Februari 1379k 1150k 71
Januari 1365k 1200k 35