Jämtlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-09-17 10:43:36

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 22596
Utveckling 30 senaste dagarna: 10.39%

Avslut 30 senaste dagarna: 71
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Augusti 21422 53
Juli 18576 49
Juni 17901 46
Maj 19497 69
April 19385 59
Mars 21571 71
Februari 19017 71
Januari 19931 35
December 20672 48
November 22939 68
Oktober 21533 60
September 18174 88

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 21095 18098 53
Juli 18576 18886 49
Juni 18080 18059 46
Maj 19180 18656 69
April 19385 18811 59
Mars 21442 20945 71
Februari 19421 17565 71
Januari 20201 18867 35
December 20670 20547 48
November 22624 19558 68
Oktober 21643 18255 60
September 18379 17129 88

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1424k 1100k 53
Juli 1316k 1250k 49
Juni 1175k 1100k 46
Maj 1188k 1150k 69
April 1242k 1050k 59
Mars 1263k 1320k 71
Februari 1379k 1150k 71
Januari 1365k 1200k 35
December 1233k 1275k 48
November 1469k 1250k 68
Oktober 1448k 1125k 60
September 1209k 1100k 88