Jämtlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-09-22 07:24:25

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-9-22): 19233
Utveckling 30 senaste dagarna: -13.77%

Avslut 30 senaste dagarna: 81
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Pris kvm Avslut
Augusti 21010 80
Juli 21793 59
Juni 17822 64
Maj 19537 77
April 22090 74
Mars 21072 79
Februari 18493 59
Januari 18504 52
December 17468 49
November 18763 50
Oktober 22446 81
September 22423 68

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 21323 20062 80
Juli 21820 21739 59
Juni 17889 17727 64
Maj 19707 18852 77
April 22132 18478 74
Mars 21659 19491 79
Februari 18108 18220 59
Januari 18217 17741 52
December 16822 14622 49
November 19297 17294 50
Oktober 22346 20425 81
September 22787 18548 68

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1115k 1150k 80
Juli 1362k 1070k 59
Juni 1105k 1125k 64
Maj 1339k 1150k 77
April 1467k 1200k 74
Mars 1319k 1150k 79
Februari 1370k 1200k 59
Januari 1160k 1000k 52
December 1135k 1025k 49
November 1237k 1040k 50
Oktober 1420k 1200k 81
September 1315k 1230k 68