Jämtlands län – hus

Uppdaterad 2017-09-17 10:34:51

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 16249
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.37%

Avslut 30 senaste dagarna: 40
Avslut 7 senaste dagarna: 10

Pris kvm Avslut
Augusti 14574 31
Juli 18435 24
Juni 17898 21
Maj 15811 11
April 19730 4
Mars 23234 4
Februari 17103 6
Januari 26320 3
December 21847 5
November 16212 10
Oktober 16405 7
September 17674 14

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 15769 14179 31
Juli 18185 18500 24
Juni 17898 17121 21
Maj 15811 16485 11
April 19730 26176 4
Mars 23234 27551 4
Februari 20838 23529 6
Januari 26320 44787 3
December 20903 21607 5
November 17019 19130 10
Oktober 16732 17500 7
September 17674 17978 14

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2064k 1350k 31
Juli 2295k 1900k 24
Juni 2540k 1820k 21
Maj 2240k 2400k 11
April 2658k 3425k 4
Mars 3125k 3100k 4
Februari 3334k 2600k 6
Januari 3886k 4210k 3
December 1258k 2600k 5
November 2566k 2500k 10
Oktober 2290k 1370k 7
September 2369k 2600k 14