Jämtlands län – hus

Uppdaterad 2017-11-19 12:57:10

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 15503
Utveckling 30 senaste dagarna: -16.4%

Avslut 30 senaste dagarna: 34
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Oktober 17766 41
September 17970 41
Augusti 18806 10
Juli 18494 9
Juni 18424 12
Maj 15646 9

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 17766 20432 41
September 17726 17857 41
Augusti 19065 21153 10
Juli 18494 18500 9
Juni 18424 18958 12
Maj 15646 16485 9

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2361k 2125k 41
September 2056k 2100k 41
Augusti 4133k 2750k 10
Juli 2020k 1725k 9
Juni 2752k 2560k 12
Maj 2353k 2400k 9