Jämtlands län – hus

Uppdaterad 2018-01-16 05:25:00

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 19972
Utveckling 30 senaste dagarna: 14.87%

Avslut 30 senaste dagarna: 14
Avslut 7 senaste dagarna: 2

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
December 20894 18
November 14559 19
Oktober 19241 26
September 21274 19
Augusti 15090 8
Juli 18074 6
Juni 17266 9
Maj 14987 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 20313 23636 18
November 15291 15384 19
Oktober 19241 23305 26
September 21340 25000 19
Augusti 16381 19784 8
Juli 18074 18500 6
Juni 17266 18918 9
Maj 14987 16485 8

Pris medel pris median Avslut
December 2140k 2600k 18
November 2363k 2125k 19
Oktober 2636k 2750k 26
September 2426k 2475k 19
Augusti 2920k 2750k 8
Juli 1861k 1500k 6
Juni 2586k 1820k 9
Maj 2304k 2400k 8