Jämtlands län – hus

Uppdaterad 2018-05-20 07:15:13

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-20): 16323
Utveckling 30 senaste dagarna: 17.31%

Avslut 30 senaste dagarna: 32
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Pris kvm Avslut
April 16479 20
Mars 15257 18
Februari 16345 16
Januari 21259 7
December 21675 7
November 16056 8
Oktober 15495 14
September 20807 8
Augusti 10542 4
Juli 18074 6
Juni 17266 9
Maj 14697 7

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 16479 20503 20
Mars 13540 19458 18
Februari 18010 20277 16
Januari 17439 19672 7
December 21045 25961 7
November 16721 15384 8
Oktober 15495 21698 14
September 22217 24000 8
Augusti 10259 14179 4
Juli 18074 18500 6
Juni 17266 18918 9
Maj 14697 10150 7

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 2205k 2250k 20
Mars 1749k 2335k 18
Februari 3236k 3100k 16
Januari 1644k 2400k 7
December 2185k 2700k 7
November 2410k 2400k 8
Oktober 2328k 2850k 14
September 2224k 2875k 8
Augusti 1677k 1900k 4
Juli 1861k 1500k 6
Juni 2586k 1820k 9
Maj 2290k 2000k 7