Jämtlands län – hus

Uppdaterad 2018-07-20 20:14:04

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-20): 19141
Utveckling 30 senaste dagarna: 12.17%

Avslut 30 senaste dagarna: 48
Avslut 7 senaste dagarna: 10

Pris kvm Avslut
Juni 17402 31
Maj 15771 39
April 17036 14
Mars 12433 9
Februari 15338 5
Januari 20808 3
December 18472 4
November 16935 7
Oktober 15046 13
September 20807 8
Augusti 10542 4
Juli 18074 6

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 17137 15867 31
Maj 16249 15666 39
April 17036 20503 14
Mars 10947 16625 9
Februari 17509 14500 5
Januari 20808 19672 3
December 16666 26973 4
November 17604 15384 7
Oktober 15046 12962 13
September 22217 24000 8
Augusti 10259 14179 4
Juli 18074 18500 6

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2065k 1525k 31
Maj 2164k 1800k 39
April 2348k 2400k 14
Mars 1541k 1750k 9
Februari 4507k 3450k 5
Januari 2316k 2400k 3
December 1462k 2050k 4
November 2698k 2400k 7
Oktober 2307k 2850k 13
September 2224k 2875k 8
Augusti 1677k 1900k 4
Juli 1861k 1500k 6