Jämtlands län – hus

Uppdaterad 2018-03-20 20:14:54

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 15079
Utveckling 30 senaste dagarna: -15.51%

Avslut 30 senaste dagarna: 24
Avslut 7 senaste dagarna: 5

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Februari 16994 22
Januari 18782 13
December 20652 13
November 16056 8
Oktober 15909 15
September 20807 8
Augusti 10542 4
Juli 18074 6
Juni 17266 9
Maj 14697 7

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 18305 20277 22
Januari 16718 19672 13
December 20324 25961 13
November 16721 15384 8
Oktober 15909 21698 15
September 22217 24000 8
Augusti 10259 14179 4
Juli 18074 18500 6
Juni 17266 18918 9
Maj 14697 10150 7

Pris medel pris median Avslut
Februari 3142k 3100k 22
Januari 1765k 2000k 13
December 2454k 2700k 13
November 2410k 2400k 8
Oktober 2356k 2750k 15
September 2224k 2875k 8
Augusti 1677k 1900k 4
Juli 1861k 1500k 6
Juni 2586k 1820k 9
Maj 2290k 2000k 7