Järfälla kommun

Uppdaterad 2018-04-19 20:34:47

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-4-19): 34547
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.35%

Avslut 30 senaste dagarna: 57
Avslut 7 senaste dagarna: 18

Pris kvm Avslut
Mars 33225 58
Februari 34890 84
Januari 36587 80
December 30575 41
November 32954 70
Oktober 33496 92
September 35450 123
Augusti 36137 69
Juli 36349 47
Juni 33685 64
Maj 35855 93
April 36162 93

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 32771 32681 58
Februari 35159 34425 84
Januari 36598 38536 80
December 30343 31996 41
November 32912 33173 70
Oktober 33616 33571 92
September 35338 35582 123
Augusti 36098 36459 69
Juli 36599 37142 47
Juni 33604 34791 64
Maj 35902 36764 93
April 36481 36715 93

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1631k 2000k 58
Februari 2563k 2125k 84
Januari 2248k 2100k 80
December 1851k 2000k 41
November 2231k 2020k 70
Oktober 2277k 2095k 92
September 2354k 2250k 123
Augusti 2429k 2140k 69
Juli 2193k 2100k 47
Juni 2283k 2180k 64
Maj 2340k 2180k 93
April 2266k 2260k 93