Järfälla kommun

Uppdaterad 2017-09-17 10:51:06

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 35651
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.72%

Avslut 30 senaste dagarna: 94
Avslut 7 senaste dagarna: 24

Pris kvm Avslut
Augusti 36323 70
Juli 36349 47
Juni 33715 64
Maj 35745 91
April 36280 93
Mars 37421 94
Februari 34953 77
Januari 36774 67
December 33889 41
November 34157 81
Oktober 35014 90
September 35467 96

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 36337 36986 70
Juli 36599 37142 47
Juni 33634 34791 64
Maj 35794 36697 91
April 36604 36946 93
Mars 36758 38666 94
Februari 35274 36321 77
Januari 36608 36774 67
December 32407 32706 41
November 34398 33894 81
Oktober 35004 35810 90
September 35400 36455 96

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2369k 2140k 70
Juli 2193k 2100k 47
Juni 2297k 2180k 64
Maj 2319k 2145k 91
April 2275k 2260k 93
Mars 2330k 2335k 94
Februari 2591k 2295k 77
Januari 2590k 2280k 67
December 1794k 2125k 41
November 2263k 2130k 81
Oktober 2464k 2280k 90
September 2491k 2360k 96