Järfälla kommun

Uppdaterad 2019-02-17 07:38:25

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 33051
Utveckling 30 senaste dagarna: 9.43%

Avslut 30 senaste dagarna: 73
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Januari 31977 51
December 30289 38
November 32922 82
Oktober 31125 76
September 31624 70
Augusti 35190 66
Juli 32887 33
Juni 32647 57
Maj 31534 82
April 34759 58
Mars 33247 57
Februari 34946 83

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 32250 33750 51
December 30289 31764 38
November 32797 33333 82
Oktober 31192 30949 76
September 31618 32184 70
Augusti 35447 35000 66
Juli 32748 33333 33
Juni 32634 33806 57
Maj 31540 31932 82
April 34759 34848 58
Mars 32788 32681 57
Februari 35212 34425 83

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 2482k 2150k 51
December 2219k 2060k 38
November 2061k 2000k 82
Oktober 2130k 2065k 76
September 2184k 2050k 70
Augusti 2153k 2010k 66
Juli 2198k 2185k 33
Juni 2069k 1950k 57
Maj 2091k 2000k 82
April 2341k 2200k 58
Mars 1626k 2000k 57
Februari 2566k 2120k 83