Järfälla kommun

Uppdaterad 2018-06-22 07:34:36

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-22): 32653
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.05%

Avslut 30 senaste dagarna: 76
Avslut 7 senaste dagarna: 17

Pris kvm Avslut
Maj 31403 84
April 34731 60
Mars 33247 57
Februari 34946 83
Januari 36587 80
December 30575 41
November 32954 70
Oktober 33517 91
September 35571 123
Augusti 36137 69
Juli 36349 47
Juni 33685 64

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 31411 31710 84
April 34731 34848 60
Mars 32788 32681 57
Februari 35212 34425 83
Januari 36598 38536 80
December 30343 31996 41
November 32912 33173 70
Oktober 33638 33571 91
September 35460 35582 123
Augusti 36098 36459 69
Juli 36599 37142 47
Juni 33604 34791 64

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 2104k 2010k 84
April 2326k 2200k 60
Mars 1626k 2000k 57
Februari 2566k 2120k 83
Januari 2248k 2100k 80
December 1851k 2000k 41
November 2231k 2020k 70
Oktober 2282k 2095k 91
September 2362k 2250k 123
Augusti 2429k 2140k 69
Juli 2193k 2100k 47
Juni 2283k 2180k 64