Järfälla kommun

Uppdaterad 2018-01-21 00:48:08

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-21): 34829
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.59%

Avslut 30 senaste dagarna: 40
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
December 30687 40
November 33070 71
Oktober 33472 90
September 35512 124
Augusti 36137 69
Juli 36349 47
Juni 33577 63
Maj 35819 93
April 36198 94
Mars 37421 94
Februari 34953 77
Januari 36774 67

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 30461 32100 40
November 33025 33173 71
Oktober 33625 33571 90
September 35401 35779 124
Augusti 36098 36459 69
Juli 36599 37142 47
Juni 33493 34615 63
Maj 35865 36742 93
April 36514 36946 94
Mars 36758 38666 94
Februari 35274 36321 77
Januari 36608 36774 67

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1871k 2000k 40
November 2222k 2010k 71
Oktober 2300k 2090k 90
September 2350k 2250k 124
Augusti 2429k 2140k 69
Juli 2193k 2100k 47
Juni 2278k 2175k 63
Maj 2338k 2180k 93
April 2278k 2300k 94
Mars 2330k 2335k 94
Februari 2591k 2295k 77
Januari 2590k 2280k 67