Jönköpings län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-09-17 10:44:00

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 25345
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.88%

Avslut 30 senaste dagarna: 124
Avslut 7 senaste dagarna: 22

Pris kvm Avslut
Augusti 26341 97
Juli 21293 50
Juni 24184 80
Maj 22746 100
April 21323 100
Mars 21127 103
Februari 20424 85
Januari 22208 51
December 22123 50
November 22278 83
Oktober 20633 86
September 21584 82

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 26467 29226 97
Juli 21345 19473 50
Juni 23732 28240 80
Maj 23103 24677 100
April 21323 22361 100
Mars 21021 22058 103
Februari 19705 22560 85
Januari 21071 22537 51
December 20856 21621 50
November 22435 22641 83
Oktober 20534 20609 86
September 21738 21466 82

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1712k 1700k 97
Juli 1407k 1480k 50
Juni 1545k 1700k 80
Maj 1634k 1625k 100
April 1529k 1600k 100
Mars 1302k 1500k 103
Februari 1644k 1500k 85
Januari 1702k 1510k 51
December 1290k 1600k 50
November 1590k 1565k 83
Oktober 1526k 1485k 86
September 1500k 1400k 82