Jönköpings län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-01-19 01:09:15

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-19): 17044
Utveckling 30 senaste dagarna: -14.41%

Avslut 30 senaste dagarna: 29
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Pris kvm Avslut
December 19677 61
November 22526 117
Oktober 21283 119
September 24076 125
Augusti 25957 98
Juli 21064 51
Juni 24184 80
Maj 22851 99
April 21323 100
Mars 21127 103
Februari 20424 85
Januari 22208 51

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 18390 16275 61
November 22752 25035 117
Oktober 21014 23333 119
September 23968 24745 125
Augusti 26093 29210 98
Juli 21345 18987 51
Juni 23546 28240 80
Maj 23209 24677 99
April 21323 22361 100
Mars 21021 22058 103
Februari 19705 22560 85
Januari 21071 22537 51

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1080k 1450k 61
November 1661k 1595k 117
Oktober 1444k 1520k 119
September 1527k 1600k 125
Augusti 1685k 1700k 98
Juli 1379k 1350k 51
Juni 1557k 1700k 80
Maj 1643k 1625k 99
April 1529k 1600k 100
Mars 1302k 1500k 103
Februari 1644k 1500k 85
Januari 1702k 1510k 51