Jönköpings län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-11-19 13:07:56

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 22361
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.72%

Avslut 30 senaste dagarna: 116
Avslut 7 senaste dagarna: 26

Pris kvm Avslut
Oktober 21160 122
September 24076 125
Augusti 26067 99
Juli 21064 51
Juni 24184 80
Maj 22851 99
April 21323 100
Mars 21127 103
Februari 20424 85
Januari 22208 51
December 22123 50
November 22278 83

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 20898 23333 122
September 23968 24745 125
Augusti 26198 29210 99
Juli 21345 18987 51
Juni 23546 28240 80
Maj 23209 24677 99
April 21323 22361 100
Mars 21021 22058 103
Februari 19705 22560 85
Januari 21071 22537 51
December 20856 21621 50
November 22435 22641 83

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1445k 1520k 122
September 1527k 1600k 125
Augusti 1693k 1700k 99
Juli 1379k 1350k 51
Juni 1557k 1700k 80
Maj 1643k 1625k 99
April 1529k 1600k 100
Mars 1302k 1500k 103
Februari 1644k 1500k 85
Januari 1702k 1510k 51
December 1290k 1600k 50
November 1590k 1565k 83