Jönköpings län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-05-21 20:27:38

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-21): 20875
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.53%

Avslut 30 senaste dagarna: 84
Avslut 7 senaste dagarna: 17

Pris kvm Avslut
April 22026 91
Mars 19943 85
Februari 21202 90
Januari 20980 65
December 19675 59
November 22526 117
Oktober 21283 119
September 24261 124
Augusti 25789 96
Juli 21064 51
Juni 24184 80
Maj 22851 99

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 22026 21782 91
Mars 20258 20659 85
Februari 20899 23148 90
Januari 21442 22641 65
December 18450 15517 59
November 22738 25035 117
Oktober 21014 23333 119
September 24159 25352 124
Augusti 25932 29144 96
Juli 21345 18987 51
Juni 23546 28240 80
Maj 23209 24677 99

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1483k 1550k 91
Mars 1224k 1430k 85
Februari 1625k 1600k 90
Januari 1523k 1400k 65
December 1089k 1200k 59
November 1646k 1595k 117
Oktober 1444k 1520k 119
September 1537k 1610k 124
Augusti 1674k 1665k 96
Juli 1379k 1350k 51
Juni 1557k 1700k 80
Maj 1643k 1625k 99