Jönköpings län – hus

Uppdaterad 2018-05-20 07:15:45

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-20): 18020
Utveckling 30 senaste dagarna: 8.93%

Avslut 30 senaste dagarna: 89
Avslut 7 senaste dagarna: 35

Pris kvm Avslut
April 15831 70
Mars 16632 50
Februari 16395 44
Januari 18787 33
December 11981 13
November 18874 26
Oktober 19035 19
September 18056 39
Augusti 15271 18
Juli 14664 27
Juni 17254 41
Maj 17218 20

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 15565 15178 70
Mars 16438 14871 50
Februari 17235 14264 44
Januari 18532 18235 33
December 12471 12437 13
November 18026 19532 26
Oktober 19035 21024 19
September 17528 15037 39
Augusti 16799 20631 18
Juli 14664 12096 27
Juni 16530 16992 41
Maj 18327 17777 20

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 2068k 2000k 70
Mars 2059k 1755k 50
Februari 2766k 2130k 44
Januari 2582k 2400k 33
December 1671k 1755k 13
November 3004k 2815k 26
Oktober 2477k 2350k 19
September 2517k 2550k 39
Augusti 2618k 1900k 18
Juli 1931k 1650k 27
Juni 1949k 2030k 41
Maj 2909k 1985k 20