Jönköpings län – hus

Uppdaterad 2018-03-20 20:15:25

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 16133
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.96%

Avslut 30 senaste dagarna: 66
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
Februari 16006 63
Januari 17588 61
December 14264 29
November 19787 39
Oktober 17716 26
September 18645 42
Augusti 15271 18
Juli 14664 27
Juni 17022 42
Maj 17218 20
April 16128 21
Mars 16449 16

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 16601 13846 63
Januari 17486 17293 61
December 14730 14181 29
November 19114 19532 39
Oktober 17716 18333 26
September 18182 16000 42
Augusti 16799 20631 18
Juli 14664 12096 27
Juni 16283 16992 42
Maj 18327 17777 20
April 16128 11682 21
Mars 16379 17419 16

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 2496k 1975k 63
Januari 2358k 2300k 61
December 1950k 1850k 29
November 2954k 2815k 39
Oktober 2373k 2135k 26
September 2583k 2600k 42
Augusti 2618k 1900k 18
Juli 1931k 1650k 27
Juni 1920k 2030k 42
Maj 2909k 1985k 20
April 1870k 1325k 21
Mars 2192k 2500k 16