Jönköpings län – hus

Uppdaterad 2018-01-16 05:25:32

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 15584
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.93%

Avslut 30 senaste dagarna: 32
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
December 15330 50
November 18689 85
Oktober 17856 78
September 19608 75
Augusti 16848 29
Juli 15126 28
Juni 17597 43
Maj 17218 20
April 15373 23
Mars 16449 16
Februari 14131 10
Januari 12953 12

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 14724 14227 50
November 18737 18269 85
Oktober 17822 18079 78
September 19341 18120 75
Augusti 17744 18803 29
Juli 15126 14655 28
Juni 16969 16992 43
Maj 18327 17777 20
April 15373 11682 23
Mars 16379 17419 16
Februari 14131 14497 10
Januari 13186 10588 12

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1642k 1850k 50
November 2629k 2460k 85
Oktober 2365k 2100k 78
September 2626k 2600k 75
Augusti 2733k 2200k 29
Juli 1977k 2400k 28
Juni 2043k 2030k 43
Maj 2909k 1985k 20
April 1934k 1500k 23
Mars 2192k 2500k 16
Februari 2120k 2450k 10
Januari 1512k 1095k 12