Jönköpings län – hus

Uppdaterad 2017-11-19 12:57:37

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 17127
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.74%

Avslut 30 senaste dagarna: 99
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Oktober 16296 112
September 18623 129
Augusti 16778 58
Juli 14906 31
Juni 18151 47
Maj 17218 20
April 15373 23
Mars 15863 18
Februari 14131 10
Januari 12953 12
December 13521 12
November 18023 15

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 16296 15000 112
September 18549 17358 129
Augusti 17133 15975 58
Juli 14906 12096 31
Juni 17646 17631 47
Maj 18327 17777 20
April 15373 11682 23
Mars 15761 16636 18
Februari 14131 14497 10
Januari 13186 10588 12
December 13826 13409 12
November 17459 18239 15

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2169k 1870k 112
September 2455k 2500k 129
Augusti 2638k 1975k 58
Juli 1922k 1650k 31
Juni 2123k 2100k 47
Maj 2909k 1985k 20
April 1934k 1500k 23
Mars 2080k 2350k 18
Februari 2120k 2450k 10
Januari 1512k 1095k 12
December 1409k 1475k 12
November 2761k 2300k 15