Jönköpings län – hus

Uppdaterad 2017-09-17 10:35:15

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 17145
Utveckling 30 senaste dagarna: 50.25%

Avslut 30 senaste dagarna: 125
Avslut 7 senaste dagarna: 31

Pris kvm Avslut
Augusti 14964 89
Juli 14303 66
Juni 18269 75
Maj 18755 38
April 15559 26
Mars 15230 21
Februari 13893 11
Januari 12953 12
December 13521 12
November 18023 15
Oktober 17440 19
September 12291 22

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 15453 13936 89
Juli 13867 11607 66
Juni 17983 16783 75
Maj 19407 17777 38
April 15559 14705 26
Mars 15110 15590 21
Februari 13893 13836 11
Januari 13186 10588 12
December 13826 13409 12
November 17459 18239 15
Oktober 18049 16464 19
September 12037 11428 22

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2168k 1700k 89
Juli 1710k 1320k 66
Juni 2293k 2170k 75
Maj 3048k 2175k 38
April 1935k 1760k 26
Mars 2045k 2210k 21
Februari 2000k 2450k 11
Januari 1512k 1095k 12
December 1409k 1475k 12
November 2761k 2300k 15
Oktober 2199k 2305k 19
September 1808k 1325k 22