Kalmar län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-01-19 01:09:55

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-19): 13224
Utveckling 30 senaste dagarna: -13.24%

Avslut 30 senaste dagarna: 36
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
December 14860 43
November 18037 50
Oktober 15892 68
September 15299 63
Augusti 17456 71
Juli 15818 52
Juni 15677 53
Maj 12675 47
April 13188 33
Mars 13056 33
Februari 12893 34
Januari 12385 32

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 15072 11603 43
November 17351 17132 50
Oktober 16425 13291 68
September 15520 13000 63
Augusti 17191 13750 71
Juli 15767 14882 52
Juni 15931 13421 53
Maj 12582 11884 47
April 13188 11508 33
Mars 12395 13142 33
Februari 13332 11226 34
Januari 11993 13333 32

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 888k 760k 43
November 1134k 1225k 50
Oktober 1145k 960k 68
September 995k 795k 63
Augusti 1220k 850k 71
Juli 1030k 950k 52
Juni 1054k 890k 53
Maj 835k 820k 47
April 878k 700k 33
Mars 721k 810k 33
Februari 927k 725k 34
Januari 830k 740k 32