Kalmar län – hus

Uppdaterad 2018-07-20 20:15:03

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-20): 14123
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.19%

Avslut 30 senaste dagarna: 76
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
Juni 14546 88
Maj 13781 72
April 15782 26
Mars 15504 13
Februari 18226 8
Januari 16047 12
December 9865 5
November 16459 15
Oktober 13968 13
September 14520 25
Augusti 13089 16
Juli 12836 20

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 15137 13714 88
Maj 13596 12500 72
April 15259 15250 26
Mars 14635 18846 13
Februari 16529 19366 8
Januari 16467 17194 12
December 9124 9574 5
November 16550 10038 15
Oktober 14229 11627 13
September 13629 11481 25
Augusti 13452 16346 16
Juli 13843 9756 20

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1611k 1620k 88
Maj 1802k 1325k 72
April 1991k 2000k 26
Mars 1684k 1950k 13
Februari 2756k 2750k 8
Januari 2440k 2975k 12
December 980k 990k 5
November 1647k 1125k 15
Oktober 1933k 1400k 13
September 1602k 932k 25
Augusti 1499k 1700k 16
Juli 1936k 1350k 20