Kalmar län – hus

Uppdaterad 2018-03-20 20:16:00

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 13659
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.37%

Avslut 30 senaste dagarna: 30
Avslut 7 senaste dagarna: 3

Pris kvm Avslut
Februari 14713 53
Januari 14803 36
December 16492 16
November 17003 24
Oktober 17618 15
September 14840 26
Augusti 13089 16
Juli 12836 20
Juni 15749 33
Maj 11554 17
April 14489 8
Mars 12343 18

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 14533 13915 53
Januari 14738 16272 36
December 16449 17095 16
November 17082 13632 24
Oktober 17416 11627 15
September 14009 14562 26
Augusti 13452 16346 16
Juli 13843 9756 20
Juni 15348 15137 33
Maj 11972 8762 17
April 14489 11178 8
Mars 12657 11280 18

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 1855k 1550k 53
Januari 2023k 1600k 36
December 1954k 2250k 16
November 2211k 1595k 24
Oktober 2357k 1400k 15
September 1671k 1400k 26
Augusti 1499k 1700k 16
Juli 1936k 1350k 20
Juni 1848k 1650k 33
Maj 1454k 850k 17
April 1765k 1375k 8
Mars 1362k 1800k 18