Kalmar län – hus

Uppdaterad 2018-05-20 07:16:17

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-20): 13612
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.87%

Avslut 30 senaste dagarna: 73
Avslut 7 senaste dagarna: 17

Pris kvm Avslut
April 14222 49
Mars 14109 17
Februari 15689 26
Januari 14731 17
December 12842 9
November 18758 18
Oktober 13968 13
September 14520 25
Augusti 13089 16
Juli 12836 20
Juni 15749 33
Maj 11554 17

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 14052 11565 49
Mars 13040 11698 17
Februari 15307 15204 26
Januari 15065 16250 17
December 12632 14545 9
November 19007 15625 18
Oktober 14229 11627 13
September 13629 11481 25
Augusti 13452 16346 16
Juli 13843 9756 20
Juni 15348 15137 33
Maj 11972 8762 17

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1669k 1450k 49
Mars 1468k 1930k 17
Februari 2097k 1705k 26
Januari 2157k 1600k 17
December 1461k 1450k 9
November 2320k 2500k 18
Oktober 1933k 1400k 13
September 1602k 932k 25
Augusti 1499k 1700k 16
Juli 1936k 1350k 20
Juni 1848k 1650k 33
Maj 1454k 850k 17