Kalmar län – hus

Uppdaterad 2017-11-19 12:58:05

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 12860
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.57%

Avslut 30 senaste dagarna: 67
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Pris kvm Avslut
Oktober 13739 78
September 14361 84
Augusti 13650 36
Juli 14108 25
Juni 15749 33
Maj 11259 18
April 11875 11
Mars 12343 18
Februari 15403 9
Januari 13566 7
December 12296 3
November 8682 8

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 13514 11764 78
September 14026 12738 84
Augusti 14027 13135 36
Juli 14989 11363 25
Juni 15348 15137 33
Maj 11663 8762 18
April 11875 7964 11
Mars 12657 11280 18
Februari 15403 12857 9
Januari 13566 13939 7
December 12296 10166 3
November 10043 11589 8

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1716k 1500k 78
September 1633k 1625k 84
Augusti 2156k 1700k 36
Juli 1953k 1350k 25
Juni 1848k 1650k 33
Maj 1455k 850k 18
April 1522k 860k 11
Mars 1362k 1800k 18
Februari 1951k 1660k 9
Januari 1798k 1395k 7
December 1713k 1525k 3
November 1285k 1650k 8