Kalmar län – hus

Uppdaterad 2017-09-17 10:35:40

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 14711
Utveckling 30 senaste dagarna: 19.85%

Avslut 30 senaste dagarna: 99
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Pris kvm Avslut
Augusti 13437 70
Juli 13199 49
Juni 14578 54
Maj 12309 30
April 13087 15
Mars 12445 19
Februari 14213 11
Januari 13566 7
December 10710 4
November 9003 10
Oktober 11696 12
September 10386 13

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 13688 12095 70
Juli 13565 12352 49
Juni 14392 13286 54
Maj 12490 9776 30
April 13087 11178 15
Mars 12762 11280 19
Februari 14213 10978 11
Januari 13566 13939 7
December 10710 10166 4
November 10144 11589 10
Oktober 10465 14062 12
September 10386 10469 13

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1830k 1500k 70
Juli 1707k 1200k 49
Juni 1738k 1700k 54
Maj 1599k 925k 30
April 1723k 1375k 15
Mars 1387k 1800k 19
Februari 1715k 1200k 11
Januari 1798k 1395k 7
December 1413k 1525k 4
November 1299k 1460k 10
Oktober 1435k 1575k 12
September 1684k 1400k 13