Kalmar län – hus

Uppdaterad 2018-01-16 05:26:04

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 11313
Utveckling 30 senaste dagarna: -33.66%

Avslut 30 senaste dagarna: 18
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
December 14224 40
November 17015 56
Oktober 16206 45
September 14865 39
Augusti 12544 17
Juli 12836 20
Juni 15749 33
Maj 11554 17
April 13751 9
Mars 12343 18
Februari 15403 9
Januari 13566 7

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 14758 14772 40
November 16554 14823 56
Oktober 16183 15584 45
September 14420 14562 39
Augusti 12689 13962 17
Juli 13843 9756 20
Juni 15348 15137 33
Maj 11972 8762 17
April 13751 7964 9
Mars 12657 11280 18
Februari 15403 12857 9
Januari 13566 13939 7

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1461k 1400k 40
November 2318k 1950k 56
Oktober 2042k 1565k 45
September 1750k 1625k 39
Augusti 1542k 1500k 17
Juli 1936k 1350k 20
Juni 1848k 1650k 33
Maj 1454k 850k 17
April 1618k 640k 9
Mars 1362k 1800k 18
Februari 1951k 1660k 9
Januari 1798k 1395k 7