Kronobergs län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-09-22 07:25:52

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-9-22): 21813
Utveckling 30 senaste dagarna: -17.99%

Avslut 30 senaste dagarna: 36
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
Augusti 24979 28
Juli 22268 20
Juni 21893 26
Maj 22258 33
April 23666 15
Mars 21803 18
Februari 25318 25
Januari 21413 16
December 19051 14
November 21605 30
Oktober 21729 34
September 23647 33

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 24638 27215 28
Juli 23265 22632 20
Juni 21695 22169 26
Maj 22302 22644 33
April 23666 24606 15
Mars 21803 21933 18
Februari 25318 27432 25
Januari 22073 22897 16
December 19051 16990 14
November 21472 23046 30
Oktober 21834 23655 34
September 23528 25000 33

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1749k 1710k 28
Juli 1364k 1650k 20
Juni 1641k 1850k 26
Maj 1635k 1510k 33
April 1473k 1450k 15
Mars 1557k 1625k 18
Februari 1962k 1900k 25
Januari 1502k 1600k 16
December 1350k 1370k 14
November 1530k 1530k 30
Oktober 1527k 1680k 34
September 1366k 1500k 33