Kronobergs län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-05-20 07:28:13

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-20): 21591
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.46%

Avslut 30 senaste dagarna: 23
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Pris kvm Avslut
April 22878 17
Mars 21803 18
Februari 25318 25
Januari 21413 16
December 19051 14
November 21461 31
Oktober 21729 34
September 23647 33
Augusti 22722 22
Juli 19594 15
Juni 19587 20
Maj 19304 14

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 22878 22330 17
Mars 21803 21933 18
Februari 25318 27432 25
Januari 22073 22897 16
December 19051 16990 14
November 21329 22077 31
Oktober 21834 23655 34
September 23528 25000 33
Augusti 22956 26121 22
Juli 19594 21408 15
Juni 19753 21129 20
Maj 19096 21153 14

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1535k 1675k 17
Mars 1557k 1625k 18
Februari 1962k 1900k 25
Januari 1502k 1600k 16
December 1350k 1370k 14
November 1526k 1520k 31
Oktober 1527k 1680k 34
September 1366k 1500k 33
Augusti 1409k 1370k 22
Juli 1297k 1395k 15
Juni 1681k 1610k 20
Maj 1609k 1550k 14