Kronobergs län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-11-19 13:08:54

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 22218
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.5%

Avslut 30 senaste dagarna: 36
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Pris kvm Avslut
Oktober 21907 35
September 23481 34
Augusti 22722 22
Juli 19594 15
Juni 19587 20
Maj 19304 14
April 18803 20
Mars 23300 21
Februari 19853 15
Januari 22119 10
December 19578 16
November 17477 10

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 22007 23655 35
September 23358 25000 34
Augusti 22956 26121 22
Juli 19594 21408 15
Juni 19753 21129 20
Maj 19096 21153 14
April 18803 20289 20
Mars 23480 25168 21
Februari 20105 17750 15
Januari 21494 22357 10
December 19634 22033 16
November 17946 16958 10

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1569k 1680k 35
September 1366k 1500k 34
Augusti 1409k 1370k 22
Juli 1297k 1395k 15
Juni 1681k 1610k 20
Maj 1609k 1550k 14
April 1425k 1465k 20
Mars 1342k 1600k 21
Februari 1804k 1500k 15
Januari 2002k 1630k 10
December 1097k 1500k 16
November 1385k 1570k 10