Kronobergs län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-07-20 20:25:56

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-20): 22256
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.59%

Avslut 30 senaste dagarna: 30
Avslut 7 senaste dagarna: 4

Pris kvm Avslut
Juni 21893 26
Maj 22051 36
April 22933 16
Mars 21803 18
Februari 25318 25
Januari 21413 16
December 19051 14
November 21461 31
Oktober 21729 34
September 23647 33
Augusti 22722 22
Juli 19594 15

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 21695 22169 26
Maj 22093 23779 36
April 22933 24606 16
Mars 21803 21933 18
Februari 25318 27432 25
Januari 22073 22897 16
December 19051 16990 14
November 21329 22077 31
Oktober 21834 23655 34
September 23528 25000 33
Augusti 22956 26121 22
Juli 19594 21408 15

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1641k 1850k 26
Maj 1633k 1510k 36
April 1487k 1675k 16
Mars 1557k 1625k 18
Februari 1962k 1900k 25
Januari 1502k 1600k 16
December 1350k 1370k 14
November 1526k 1520k 31
Oktober 1527k 1680k 34
September 1366k 1500k 33
Augusti 1409k 1370k 22
Juli 1297k 1395k 15