Kronobergs län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-01-16 05:37:43

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 23479
Utveckling 30 senaste dagarna: 23.81%

Avslut 30 senaste dagarna: 5
Avslut 7 senaste dagarna: 2

Pris kvm Avslut
December 19051 14
November 21461 31
Oktober 21729 34
September 23481 34
Augusti 22722 22
Juli 19594 15
Juni 19587 20
Maj 19304 14
April 18803 20
Mars 23300 21
Februari 19853 15
Januari 22119 10

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 19051 16990 14
November 21329 22077 31
Oktober 21834 23655 34
September 23358 25000 34
Augusti 22956 26121 22
Juli 19594 21408 15
Juni 19753 21129 20
Maj 19096 21153 14
April 18803 20289 20
Mars 23480 25168 21
Februari 20105 17750 15
Januari 21494 22357 10

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1350k 1370k 14
November 1526k 1520k 31
Oktober 1527k 1680k 34
September 1366k 1500k 34
Augusti 1409k 1370k 22
Juli 1297k 1395k 15
Juni 1681k 1610k 20
Maj 1609k 1550k 14
April 1425k 1465k 20
Mars 1342k 1600k 21
Februari 1804k 1500k 15
Januari 2002k 1630k 10