Kronobergs län – hus

Uppdaterad 2018-05-20 07:16:48

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-20): 18567
Utveckling 30 senaste dagarna: 8.16%

Avslut 30 senaste dagarna: 23
Avslut 7 senaste dagarna: 2

Pris kvm Avslut
April 16526 22
Mars 15315 12
Februari 16709 20
Januari 19929 6
December 14064 10
November 16231 6
Oktober 17067 11
September 15536 8
Augusti 9538 5
Juli 8556 11
Juni 11272 23
Maj 13332 17

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 16230 19962 22
Mars 15315 14960 12
Februari 17171 15277 20
Januari 19929 24833 6
December 14064 14000 10
November 16231 21132 6
Oktober 18853 17977 11
September 15873 13432 8
Augusti 10169 8733 5
Juli 8556 7686 11
Juni 11272 11195 23
Maj 11406 11067 17

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 2236k 2200k 22
Mars 2021k 1900k 12
Februari 2569k 2260k 20
Januari 3052k 3020k 6
December 2112k 2000k 10
November 2229k 2255k 6
Oktober 2159k 2500k 11
September 1658k 1800k 8
Augusti 1684k 950k 5
Juli 959k 850k 11
Juni 1952k 2000k 23
Maj 1438k 1775k 17