Kronobergs län – hus

Uppdaterad 2018-03-20 20:16:31

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 14986
Utveckling 30 senaste dagarna: -12.89%

Avslut 30 senaste dagarna: 24
Avslut 7 senaste dagarna: 3

Pris kvm Avslut
Februari 16522 29
Januari 19745 15
December 15642 19
November 16637 11
Oktober 16289 14
September 15536 8
Augusti 9538 5
Juli 8556 11
Juni 11272 23
Maj 13332 17
April 8286 6
Mars 12949 7

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 16677 15166 29
Januari 19599 15596 15
December 15642 15286 19
November 16637 14576 11
Oktober 17583 17977 14
September 15873 13432 8
Augusti 10169 8733 5
Juli 8556 7686 11
Juni 11272 11195 23
Maj 11406 11067 17
April 9749 11146 6
Mars 12949 14383 7

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 2408k 2130k 29
Januari 3021k 1960k 15
December 2305k 2100k 19
November 2336k 1950k 11
Oktober 2071k 2500k 14
September 1658k 1800k 8
Augusti 1684k 950k 5
Juli 959k 850k 11
Juni 1952k 2000k 23
Maj 1438k 1775k 17
April 1524k 1125k 6
Mars 1768k 2010k 7