Kronobergs län – hus

Uppdaterad 2017-11-19 12:58:32

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 16869
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.69%

Avslut 30 senaste dagarna: 24
Avslut 7 senaste dagarna: 5

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Oktober 16443 37
September 19252 37
Augusti 13545 15
Juli 8556 11
Juni 11450 24
Maj 12969 18
April 8286 6
Mars 12949 7
Februari 15205 9
Januari 11546 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 17326 16974 37
September 18957 21304 37
Augusti 14987 11709 15
Juli 8556 7686 11
Juni 11450 11274 24
Maj 11055 11067 18
April 9749 11146 6
Mars 12949 14383 7
Februari 15205 11851 9
Januari 11546 9326 3

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2316k 2200k 37
September 2342k 2600k 37
Augusti 2316k 1400k 15
Juli 959k 850k 11
Juni 1956k 2050k 24
Maj 1372k 1775k 18
April 1524k 1125k 6
Mars 1768k 2010k 7
Februari 2140k 1400k 9
Januari 1916k 1800k 3