Kronobergs län – hus

Uppdaterad 2018-07-20 20:15:31

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-20): 13956
Utveckling 30 senaste dagarna: -27.77%

Avslut 30 senaste dagarna: 33
Avslut 7 senaste dagarna: 5

Pris kvm Avslut
Juni 16484 32
Maj 21109 29
April 18768 12
Mars 18118 4
Februari 15261 13
Januari 10845 3
December 13497 8
November 16231 6
Oktober 17067 11
September 15536 8
Augusti 9538 5
Juli 8556 11

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 16908 13848 32
Maj 20965 22192 29
April 18096 21822 12
Mars 18118 21000 4
Februari 15261 13932 13
Januari 10845 9732 3
December 13497 14000 8
November 16231 21132 6
Oktober 18853 17977 11
September 15873 13432 8
Augusti 10169 8733 5
Juli 8556 7686 11

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1654k 1500k 32
Maj 2653k 2530k 29
April 2617k 2700k 12
Mars 2527k 2750k 4
Februari 2245k 2130k 13
Januari 1240k 1090k 3
December 1965k 1805k 8
November 2229k 2255k 6
Oktober 2159k 2500k 11
September 1658k 1800k 8
Augusti 1684k 950k 5
Juli 959k 850k 11