Kronobergs län – hus

Uppdaterad 2018-01-16 05:26:35

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 16355
Utveckling 30 senaste dagarna: 11.15%

Avslut 30 senaste dagarna: 10
Avslut 7 senaste dagarna: 1

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
December 15199 25
November 15976 27
Oktober 18049 24
September 20051 18
Augusti 11688 7
Juli 8556 11
Juni 11272 23
Maj 12969 18
April 8286 6
Mars 12949 7
Februari 15205 9
Januari 11546 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 15199 14000 25
November 15664 14576 27
Oktober 19058 18057 24
September 20458 21458 18
Augusti 11886 8733 7
Juli 8556 7686 11
Juni 11272 11195 23
Maj 11055 11067 18
April 9749 11146 6
Mars 12949 14383 7
Februari 15205 11851 9
Januari 11546 9326 3

Pris medel pris median Avslut
December 2180k 2000k 25
November 1977k 1950k 27
Oktober 2499k 2500k 24
September 2481k 2400k 18
Augusti 2007k 950k 7
Juli 959k 850k 11
Juni 1952k 2000k 23
Maj 1372k 1775k 18
April 1524k 1125k 6
Mars 1768k 2010k 7
Februari 2140k 1400k 9
Januari 1916k 1800k 3