Kronobergs län – hus

Uppdaterad 2017-09-17 10:36:04

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 16704
Utveckling 30 senaste dagarna: 67.22%

Avslut 30 senaste dagarna: 38
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm Avslut
Augusti 12703 23
Juli 10628 27
Juni 12844 37
Maj 12926 25
April 10345 8
Mars 12949 7
Februari 15205 9
Januari 11546 3

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 13776 10188 23
Juli 10628 9651 27
Juni 13325 12068 37
Maj 11018 11067 25
April 11252 11692 8
Mars 12949 14383 7
Februari 15205 11851 9
Januari 11546 9326 3

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2031k 1400k 23
Juli 1350k 1250k 27
Juni 1892k 2000k 37
Maj 1584k 1750k 25
April 1752k 1750k 8
Mars 1768k 2010k 7
Februari 2140k 1400k 9
Januari 1916k 1800k 3