Lidingö kommun

Uppdaterad 2017-09-17 10:54:26

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 59509
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.2%

Avslut 30 senaste dagarna: 54
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
Augusti 57797 43
Juli 50555 4
Juni 59658 48
Maj 52373 43
April 58141 47
Mars 61345 39
Februari 57294 37
Januari 50946 36
December 53459 15
November 52411 33
Oktober 56413 51
September 53699 64

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 59402 57272 43
Juli 50555 54347 4
Juni 59819 62068 48
Maj 52349 50420 43
April 58322 54232 47
Mars 60998 57453 39
Februari 57072 56060 37
Januari 53194 50000 36
December 52825 55434 15
November 52517 53597 33
Oktober 56506 50309 51
September 54096 51574 64

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 3743k 3225k 43
Juli 3412k 3400k 4
Juni 4385k 4190k 48
Maj 3935k 3500k 43
April 4288k 3550k 47
Mars 4502k 3700k 39
Februari 4609k 3600k 37
Januari 4096k 3400k 36
December 2841k 3150k 15
November 3527k 3350k 33
Oktober 4122k 3300k 51
September 3524k 3375k 64