Lidingö kommun

Uppdaterad 2018-01-16 12:36:16

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 55148
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.62%

Avslut 30 senaste dagarna: 9
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
December 52888 19
November 51749 28
Oktober 56010 51
September 59651 59
Augusti 57715 44
Juli 50555 4
Juni 59658 48
Maj 52373 43
April 58298 46
Mars 61345 39
Februari 57294 37
Januari 50946 36

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 52466 51612 19
November 52335 52777 28
Oktober 55926 53921 51
September 58771 55707 59
Augusti 59284 57272 44
Juli 50555 54347 4
Juni 59819 62068 48
Maj 52349 50420 43
April 58481 54320 46
Mars 60998 57453 39
Februari 57072 56060 37
Januari 53194 50000 36

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 3442k 3225k 19
November 3309k 3500k 28
Oktober 4244k 3900k 51
September 3956k 3550k 59
Augusti 3745k 3250k 44
Juli 3412k 3400k 4
Juni 4385k 4190k 48
Maj 3935k 3500k 43
April 4332k 3625k 46
Mars 4502k 3700k 39
Februari 4609k 3600k 37
Januari 4096k 3400k 36