Lund kommun

Uppdaterad 2018-04-19 20:35:20

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-4-19): 32281
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.49%

Avslut 30 senaste dagarna: 87
Avslut 7 senaste dagarna: 18

Pris kvm Avslut
Mars 31665 91
Februari 30005 92
Januari 35445 93
December 33341 49
November 30890 82
Oktober 32036 81
September 32738 98
Augusti 34034 123
Juli 41041 101
Juni 32621 79
Maj 33014 111
April 33104 92

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 31621 31250 91
Februari 30782 30201 92
Januari 35320 36304 93
December 33539 35446 49
November 30696 32743 82
Oktober 32399 31458 81
September 31975 34660 98
Augusti 34467 34259 123
Juli 40721 43548 101
Juni 32868 32291 79
Maj 33009 34868 111
April 33140 34741 92

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 2177k 1935k 91
Februari 2381k 1950k 92
Januari 2286k 2020k 93
December 2200k 1820k 49
November 2164k 2050k 82
Oktober 2193k 2000k 81
September 1969k 2100k 98
Augusti 2030k 1940k 123
Juli 2014k 2025k 101
Juni 2167k 2180k 79
Maj 2261k 2050k 111
April 2096k 2050k 92