Lund kommun

Uppdaterad 2017-09-17 10:51:33

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 32539
Utveckling 30 senaste dagarna: -17.76%

Avslut 30 senaste dagarna: 90
Avslut 7 senaste dagarna: 10

Pris kvm Avslut
Augusti 34332 113
Juli 40687 98
Juni 32685 78
Maj 33327 106
April 33154 91
Mars 33640 85
Februari 28597 53
Januari 33465 68
December 28916 37
November 29865 61
Oktober 27264 72
September 26547 86

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 34663 35714 113
Juli 40357 42391 98
Juni 32940 33333 78
Maj 33311 35858 106
April 33191 34741 91
Mars 33367 34848 85
Februari 29340 27500 53
Januari 32836 34285 68
December 29024 27745 37
November 29863 28472 61
Oktober 27173 26746 72
September 26047 26470 86

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2009k 1925k 113
Juli 2009k 2025k 98
Juni 2164k 2200k 78
Maj 2256k 2050k 106
April 2094k 2050k 91
Mars 2158k 2300k 85
Februari 2332k 2010k 53
Januari 2272k 2010k 68
December 1806k 1800k 37
November 2205k 1910k 61
Oktober 2020k 1850k 72
September 1793k 1810k 86