Lund kommun

Uppdaterad 2018-06-22 07:35:08

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-6-22): 33278
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.99%

Avslut 30 senaste dagarna: 109
Avslut 7 senaste dagarna: 18

Pris kvm Avslut
Maj 34148 125
April 35265 86
Mars 31770 91
Februari 30043 94
Januari 35574 94
December 33341 49
November 30899 82
Oktober 32036 81
September 32738 98
Augusti 34147 124
Juli 41041 101
Juni 32621 79

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Maj 34677 34105 125
April 35307 35940 86
Mars 31728 31250 91
Februari 30801 30201 94
Januari 35445 37058 94
December 33539 35446 49
November 30705 32743 82
Oktober 32399 31458 81
September 31975 34660 98
Augusti 34576 35714 124
Juli 40721 43548 101
Juni 32868 32291 79

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Maj 2406k 2050k 125
April 2526k 2195k 86
Mars 2181k 1950k 91
Februari 2380k 1975k 94
Januari 2280k 2020k 94
December 2200k 1820k 49
November 2165k 2050k 82
Oktober 2193k 2000k 81
September 1969k 2100k 98
Augusti 2030k 1965k 124
Juli 2014k 2025k 101
Juni 2167k 2180k 79