Lund kommun

Uppdaterad 2018-01-21 00:48:43

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-21): 37038
Utveckling 30 senaste dagarna: 14.71%

Avslut 30 senaste dagarna: 55
Avslut 7 senaste dagarna: 29

Pris kvm Avslut
December 32833 49
November 30938 81
Oktober 32036 81
September 32599 99
Augusti 34231 122
Juli 41041 101
Juni 32621 79
Maj 33014 111
April 33104 92
Mars 33553 86
Februari 28597 53
Januari 33465 68

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 33020 32972 49
November 30743 32743 81
Oktober 32399 31458 81
September 31834 34655 99
Augusti 34666 35714 122
Juli 40721 43548 101
Juni 32868 32291 79
Maj 33009 34868 111
April 33140 34741 92
Mars 33274 34848 86
Februari 29340 27500 53
Januari 32836 34285 68

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 2164k 1800k 49
November 2173k 2050k 81
Oktober 2193k 2000k 81
September 1961k 2100k 99
Augusti 2043k 1965k 122
Juli 2014k 2025k 101
Juni 2167k 2180k 79
Maj 2261k 2050k 111
April 2096k 2050k 92
Mars 2153k 2300k 86
Februari 2332k 2010k 53
Januari 2272k 2010k 68