Lund kommun

Uppdaterad 2018-11-30 00:40:00

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 27494
Utveckling 30 senaste dagarna: -21.02%

Avslut 30 senaste dagarna: 7
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 34955 103
September 32595 109
Augusti 36382 135
Juli 38397 96
Juni 31661 85
Maj 34052 124
April 34526 84
Mars 31727 92
Februari 30043 94
Januari 35574 94
December 33341 49
November 30899 82

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 34455 35849 103
September 32713 31521 109
Augusti 36415 38571 135
Juli 38437 41562 96
Juni 31265 31927 85
Maj 34580 34105 124
April 34560 35828 84
Mars 31684 31250 92
Februari 30801 30201 94
Januari 35445 37058 94
December 33539 35446 49
November 30705 32743 82

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2131k 2225k 103
September 2397k 1995k 109
Augusti 2016k 1975k 135
Juli 2221k 2000k 96
Juni 2093k 2015k 85
Maj 2386k 2050k 124
April 2451k 2195k 84
Mars 2174k 1950k 92
Februari 2380k 1975k 94
Januari 2280k 2020k 94
December 2200k 1820k 49
November 2165k 2050k 82