Lund kommun

Uppdaterad 2018-08-20 20:34:21

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-8-20): 39007
Utveckling 30 senaste dagarna: 19.52%

Avslut 30 senaste dagarna: 126
Avslut 7 senaste dagarna: 24

Pris kvm Avslut
Juli 38032 92
Juni 31552 84
Maj 33957 123
April 34526 84
Mars 31770 91
Februari 30043 94
Januari 35574 94
December 33341 49
November 30899 82
Oktober 32036 81
September 32738 98
Augusti 34147 124

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juli 38109 39274 92
Juni 31144 31927 84
Maj 34488 34057 123
April 34560 35828 84
Mars 31728 31250 91
Februari 30801 30201 94
Januari 35445 37058 94
December 33539 35446 49
November 30705 32743 82
Oktober 32399 31458 81
September 31975 34660 98
Augusti 34576 35714 124

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juli 2226k 2000k 92
Juni 2079k 2015k 84
Maj 2387k 2050k 123
April 2451k 2195k 84
Mars 2181k 1950k 91
Februari 2380k 1975k 94
Januari 2280k 2020k 94
December 2200k 1820k 49
November 2165k 2050k 82
Oktober 2193k 2000k 81
September 1969k 2100k 98
Augusti 2030k 1965k 124