Lund kommun

Uppdaterad 2019-02-17 07:39:01

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 33260
Utveckling 30 senaste dagarna: -12.53%

Avslut 30 senaste dagarna: 91
Avslut 7 senaste dagarna: 22

Pris kvm Avslut
Januari 35270 86
December 35387 48
November 33714 105
Oktober 34819 105
September 32400 109
Augusti 36334 139
Juli 38546 97
Juni 31979 87
Maj 34056 125
April 34526 84
Mars 31658 93
Februari 30043 94

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 34858 35911 86
December 36135 37198 48
November 33777 33962 105
Oktober 34321 35784 105
September 32531 30923 109
Augusti 36383 38571 139
Juli 38572 41562 97
Juni 31608 32000 87
Maj 34580 34105 125
April 34560 35828 84
Mars 31615 31250 93
Februari 30801 30201 94

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 2438k 2200k 86
December 2415k 2100k 48
November 2384k 2250k 105
Oktober 2166k 2250k 105
September 2377k 1975k 109
Augusti 2007k 1975k 139
Juli 2224k 2000k 97
Juni 2103k 2015k 87
Maj 2383k 2050k 125
April 2451k 2195k 84
Mars 2168k 1935k 93
Februari 2380k 1975k 94