Malmö – Centrala – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-11-19 12:48:12

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2017-11-19): 33246
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.57%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2017-11-19): 32803
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.36%

Avslut 30 senaste dagarna: 66
Avslut 7 senaste dagarna: 21

Pris kvm Avslut
Oktober 34251 85
September 36323 93
Augusti 36331 93
Juli 36308 63
Juni 36238 60
Maj 35621 97
April 34022 81
Mars 36628 85
Februari 33175 74
Januari 35747 74
December 33272 48
November 33029 90

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 33261 35526 85
September 36309 35121 93
Augusti 36768 36666 93
Juli 36525 37254 63
Juni 36374 36805 60
Maj 35353 35087 97
April 34234 34166 81
Mars 37095 36513 85
Februari 33289 33114 74
Januari 35747 36363 74
December 33226 33181 48
November 33020 33333 90

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2146k 2010k 85
September 2343k 2195k 93
Augusti 2240k 1950k 93
Juli 2301k 1900k 63
Juni 2315k 2350k 60
Maj 2550k 2400k 97
April 2422k 2100k 81
Mars 2563k 2600k 85
Februari 2547k 2050k 74
Januari 2449k 2275k 74
December 2534k 2320k 48
November 2373k 2025k 90