Malmö – Centrala – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-09-22 07:06:23

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2018-9-22): 33397
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.31%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2018-9-22): 35520
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.66%

Avslut 30 senaste dagarna: 78
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Augusti 34782 73
Juli 33867 44
Juni 32591 53
Maj 32763 71
April 33772 72
Mars 34344 74
Februari 31905 72
Januari 33559 72
December 32695 37
November 32984 78
Oktober 34948 81
September 36395 93

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 35482 34285 73
Juli 33103 34318 44
Juni 32741 33595 53
Maj 32697 32968 71
April 33341 33273 72
Mars 34554 34545 74
Februari 31886 30197 72
Januari 32914 32222 72
December 32099 30681 37
November 33543 32790 78
Oktober 33920 35535 81
September 36382 35135 93

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2103k 1950k 73
Juli 1943k 1795k 44
Juni 2135k 1925k 53
Maj 2084k 2070k 71
April 2261k 2095k 72
Mars 2081k 2195k 74
Februari 2193k 1940k 72
Januari 2492k 2000k 72
December 2116k 2080k 37
November 2265k 2150k 78
Oktober 2186k 2010k 81
September 2365k 2195k 93