Malmö – Centrala – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-09-17 10:50:42

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2017-9-17): 36413
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.56%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2017-9-17): 37015
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.53%

Avslut 30 senaste dagarna: 72
Avslut 7 senaste dagarna: 21

Pris kvm Avslut
Augusti 36098 86
Juli 36294 63
Juni 35938 59
Maj 35543 95
April 34022 81
Mars 36628 85
Februari 33246 73
Januari 35829 73
December 33272 48
November 33029 90
Oktober 30623 104
September 31409 78

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 36578 36489 86
Juli 36511 37254 63
Juni 36057 36500 59
Maj 35264 34821 95
April 34234 34166 81
Mars 37095 36513 85
Februari 33357 33114 73
Januari 35829 36363 73
December 33226 33181 48
November 33020 33333 90
Oktober 30235 30952 104
September 31514 30755 78

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2140k 1920k 86
Juli 2300k 1900k 63
Juni 2287k 2300k 59
Maj 2513k 2375k 95
April 2422k 2100k 81
Mars 2563k 2600k 85
Februari 2559k 2050k 73
Januari 2459k 2275k 73
December 2534k 2320k 48
November 2373k 2025k 90
Oktober 2116k 2000k 104
September 2180k 2050k 78