Malmö – Centrala – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-05-21 20:06:33

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2018-5-21): 32379
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.63%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2018-5-21): 32169
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.53%

Avslut 30 senaste dagarna: 75
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
April 33753 74
Mars 34344 74
Februari 32004 73
Januari 33241 71
December 32695 37
November 32875 78
Oktober 34948 81
September 36328 94
Augusti 36331 93
Juli 36308 63
Juni 36238 60
Maj 35680 98

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 33333 33273 74
Mars 34554 34545 74
Februari 31979 30197 73
Januari 32600 31875 71
December 32099 30681 37
November 33414 32790 78
Oktober 33939 35535 81
September 36315 35135 94
Augusti 36768 36666 93
Juli 36525 37254 63
Juni 36374 36805 60
Maj 35416 35204 98

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 2259k 2095k 74
Mars 2081k 2195k 74
Februari 2178k 1850k 73
Januari 2412k 1950k 71
December 2116k 2080k 37
November 2303k 2195k 78
Oktober 2160k 2010k 81
September 2358k 2195k 94
Augusti 2240k 1950k 93
Juli 2301k 1900k 63
Juni 2315k 2350k 60
Maj 2567k 2400k 98