Malmö – Centrala – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-01-19 00:43:32

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2018-1-19): 32699
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.09%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2018-1-19): 33077
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.81%

Avslut 30 senaste dagarna: 40
Avslut 7 senaste dagarna: 12

Pris kvm Avslut
December 32385 36
November 32775 79
Oktober 34397 84
September 36323 93
Augusti 36331 93
Juli 36308 63
Juni 36238 60
Maj 35680 98
April 34022 81
Mars 36663 84
Februari 33246 73
Januari 35747 74

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 31740 30681 36
November 33306 32526 79
Oktober 33415 35535 84
September 36309 35121 93
Augusti 36768 36666 93
Juli 36525 37254 63
Juni 36374 36805 60
Maj 35416 35204 98
April 34234 34166 81
Mars 37140 37049 84
Februari 33357 33114 73
Januari 35747 36363 74

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 2062k 2080k 36
November 2288k 2150k 79
Oktober 2181k 2095k 84
September 2343k 2195k 93
Augusti 2240k 1950k 93
Juli 2301k 1900k 63
Juni 2315k 2350k 60
Maj 2567k 2400k 98
April 2422k 2100k 81
Mars 2560k 2600k 84
Februari 2559k 2050k 73
Januari 2449k 2275k 74