Malmö kommun

Uppdaterad 2018-01-19 00:44:10

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-19): 25704
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.75%

Avslut 30 senaste dagarna: 167
Avslut 7 senaste dagarna: 65

Pris kvm Avslut
December 24200 180
November 25746 343
Oktober 26917 364
September 27916 396
Augusti 28538 367
Juli 26429 256
Juni 27086 327
Maj 28003 354
April 28281 295
Mars 28490 371
Februari 26529 298
Januari 26514 281

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 24270 22983 180
November 25915 24852 343
Oktober 26531 26408 364
September 27840 28074 396
Augusti 28526 28342 367
Juli 26462 26718 256
Juni 26988 27156 327
Maj 27859 27358 354
April 28304 27894 295
Mars 28657 28070 371
Februari 26619 26130 298
Januari 26617 25520 281

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1496k 1400k 180
November 1727k 1515k 343
Oktober 1791k 1555k 364
September 1765k 1520k 396
Augusti 1761k 1500k 367
Juli 1661k 1480k 256
Juni 1683k 1530k 327
Maj 1975k 1600k 354
April 1865k 1595k 295
Mars 1757k 1600k 371
Februari 1922k 1500k 298
Januari 1832k 1525k 281