Malmö kommun

Uppdaterad 2017-09-17 19:06:21

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 27890
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.04%

Avslut 30 senaste dagarna: 357
Avslut 7 senaste dagarna: 93

Pris kvm Avslut
Augusti 28330 356
Juli 26504 253
Juni 27048 323
Maj 27805 346
April 28295 291
Mars 28490 371
Februari 26529 298
Januari 26554 279
December 25966 210
November 25966 352
Oktober 25313 317
September 25229 321

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 28317 28409 356
Juli 26539 26718 253
Juni 26945 27156 323
Maj 27661 27272 346
April 28318 27894 291
Mars 28657 28070 371
Februari 26619 26130 298
Januari 26656 25609 279
December 26119 25954 210
November 25972 26333 352
Oktober 25086 24626 317
September 25523 24561 321

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1732k 1500k 356
Juli 1669k 1480k 253
Juni 1678k 1530k 323
Maj 1945k 1600k 346
April 1869k 1595k 291
Mars 1757k 1600k 371
Februari 1922k 1500k 298
Januari 1834k 1525k 279
December 1561k 1531k 210
November 1789k 1510k 352
Oktober 1747k 1460k 317
September 1615k 1400k 321