Malmö kommun

Uppdaterad 2018-07-18 20:06:59

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-18): 24528
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.69%

Avslut 30 senaste dagarna: 218
Avslut 7 senaste dagarna: 41

Pris kvm Avslut
Juni 25627 251
Maj 26486 328
April 25213 304
Mars 26172 326
Februari 25679 292
Januari 26141 286
December 24081 186
November 25802 339
Oktober 26963 362
September 27925 397
Augusti 28598 367
Juli 26429 256

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 25837 25402 251
Maj 26441 26875 328
April 25057 24537 304
Mars 26071 26964 326
Februari 25760 26229 292
Januari 26143 25750 286
December 24168 22837 186
November 25975 24852 339
Oktober 26575 26515 362
September 27849 28000 397
Augusti 28586 28382 367
Juli 26462 26718 256

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1668k 1480k 251
Maj 1699k 1575k 328
April 1706k 1475k 304
Mars 1661k 1510k 326
Februari 1859k 1570k 292
Januari 1831k 1450k 286
December 1491k 1400k 186
November 1722k 1500k 339
Oktober 1793k 1555k 362
September 1767k 1510k 397
Augusti 1766k 1500k 367
Juli 1661k 1480k 256