Malmö kommun

Uppdaterad 2018-05-21 20:07:09

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-21): 25847
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.77%

Avslut 30 senaste dagarna: 300
Avslut 7 senaste dagarna: 59

Pris kvm Avslut
April 25266 307
Mars 26180 324
Februari 25747 292
Januari 25981 285
December 24084 185
November 25809 340
Oktober 26998 361
September 27928 398
Augusti 28598 367
Juli 26429 256
Juni 27086 327
Maj 28022 352

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 25111 24750 307
Mars 26078 26950 324
Februari 25824 26250 292
Januari 25992 25571 285
December 24172 22459 185
November 25982 24940 340
Oktober 26607 26515 361
September 27852 28074 398
Augusti 28586 28382 367
Juli 26462 26718 256
Juni 26988 27156 327
Maj 27876 27358 352

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1707k 1475k 307
Mars 1661k 1520k 324
Februari 1859k 1570k 292
Januari 1808k 1450k 285
December 1494k 1400k 185
November 1726k 1515k 340
Oktober 1786k 1550k 361
September 1767k 1520k 398
Augusti 1766k 1500k 367
Juli 1661k 1480k 256
Juni 1683k 1530k 327
Maj 1978k 1600k 352