Norrbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-01-16 05:38:14

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 13317
Utveckling 30 senaste dagarna: -14.83%

Avslut 30 senaste dagarna: 26
Avslut 7 senaste dagarna: 5

Pris kvm Avslut
December 15963 46
November 15378 70
Oktober 16961 93
September 17479 92
Augusti 18029 89
Juli 17881 57
Juni 18692 59
Maj 18556 66
April 18566 65
Mars 19071 72
Februari 16716 50
Januari 19455 39

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 15854 18250 46
November 15504 14500 70
Oktober 16921 17624 93
September 17479 18939 92
Augusti 18039 20165 89
Juli 17951 20394 57
Juni 17878 19230 59
Maj 19165 19565 66
April 18780 20106 65
Mars 18964 20370 72
Februari 17096 17721 50
Januari 18961 19545 39

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1069k 1095k 46
November 1049k 1045k 70
Oktober 1189k 1250k 93
September 1184k 1200k 92
Augusti 1098k 1220k 89
Juli 1140k 1230k 57
Juni 1151k 1295k 59
Maj 1361k 1300k 66
April 1231k 1350k 65
Mars 1147k 1295k 72
Februari 1259k 1300k 50
Januari 1295k 1250k 39