Norrbottens län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-09-17 10:45:18

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 17370
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.99%

Avslut 30 senaste dagarna: 85
Avslut 7 senaste dagarna: 25

Pris kvm Avslut
Augusti 18606 82
Juli 17867 58
Juni 18692 59
Maj 18533 65
April 18566 65
Mars 19071 72
Februari 16547 51
Januari 19455 39
December 15840 46
November 17665 75
Oktober 17424 63
September 16952 65

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 18665 20512 82
Juli 17936 20394 58
Juni 17878 19230 59
Maj 19151 19459 65
April 18780 20106 65
Mars 18964 20370 72
Februari 16932 17500 51
Januari 18961 19545 39
December 15349 16842 46
November 17660 18653 75
Oktober 17310 17744 63
September 16550 18518 65

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1125k 1250k 82
Juli 1143k 1250k 58
Juni 1151k 1295k 59
Maj 1361k 1300k 65
April 1231k 1350k 65
Mars 1147k 1295k 72
Februari 1242k 1250k 51
Januari 1295k 1250k 39
December 844k 1195k 46
November 1253k 1270k 75
Oktober 1132k 1200k 63
September 969k 1020k 65