Norrbottens län – hus

Uppdaterad 2018-03-20 20:17:03

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 13568
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.74%

Avslut 30 senaste dagarna: 63
Avslut 7 senaste dagarna: 10

Pris kvm Avslut
Februari 12668 53
Januari 12097 31
December 12010 22
November 14162 27
Oktober 16909 16
September 12210 23
Augusti 11744 15
Juli 14771 26
Juni 14888 33
Maj 14168 19
April 13965 10
Mars 12187 13

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 12952 11333 53
Januari 12097 11744 31
December 11002 10256 22
November 14504 11923 27
Oktober 16543 16785 16
September 12546 13636 23
Augusti 11392 13159 15
Juli 16316 12727 26
Juni 14145 12087 33
Maj 13995 15080 19
April 13965 13953 10
Mars 12187 8750 13

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 1728k 1545k 53
Januari 1479k 1300k 31
December 1288k 1422k 22
November 2208k 1400k 27
Oktober 1842k 2150k 16
September 1406k 1300k 23
Augusti 1587k 1150k 15
Juli 1735k 1500k 26
Juni 1814k 1450k 33
Maj 1876k 1650k 19
April 1693k 1800k 10
Mars 1666k 1480k 13