Norrbottens län – hus

Uppdaterad 2017-11-19 12:59:02

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 13522
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.62%

Avslut 30 senaste dagarna: 69
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
Oktober 14142 75
September 13991 76
Augusti 13345 38
Juli 15565 38
Juni 14573 36
Maj 14571 20
April 13965 10
Mars 12187 13
Februari 12638 8
Januari 11211 5
December 13884 11
November 13457 19

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 14324 13888 75
September 14151 14049 76
Augusti 13474 13913 38
Juli 16407 15071 38
Juni 13914 12608 36
Maj 14374 15238 20
April 13965 13953 10
Mars 12187 8750 13
Februari 12638 13771 8
Januari 11211 7061 5
December 12711 7061 11
November 13457 9292 19

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1687k 1550k 75
September 1583k 1600k 76
Augusti 1771k 1500k 38
Juli 1898k 1600k 38
Juni 1783k 1650k 36
Maj 1896k 1820k 20
April 1693k 1800k 10
Mars 1666k 1480k 13
Februari 1811k 1625k 8
Januari 1620k 1850k 5
December 1502k 1600k 11
November 1874k 1300k 19