Norrbottens län – hus

Uppdaterad 2018-07-20 20:16:00

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-20): 13320
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.09%

Avslut 30 senaste dagarna: 101
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Juni 13601 88
Maj 13238 55
April 11250 18
Mars 16445 21
Februari 15769 13
Januari 12386 10
December 11291 10
November 13279 16
Oktober 15805 13
September 11432 20
Augusti 11922 14
Juli 14771 26

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 13592 12631 88
Maj 13288 13092 55
April 11230 10941 18
Mars 15883 14636 21
Februari 16223 17400 13
Januari 12386 12333 10
December 8670 16666 10
November 14358 11538 16
Oktober 15265 15562 13
September 11719 11718 20
Augusti 11524 13913 14
Juli 16316 12727 26

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1409k 1355k 88
Maj 1907k 1500k 55
April 1310k 1250k 18
Mars 1916k 1950k 21
Februari 2040k 2100k 13
Januari 1777k 1395k 10
December 1084k 1900k 10
November 2232k 1400k 16
Oktober 1856k 2150k 13
September 1323k 1300k 20
Augusti 1625k 1450k 14
Juli 1735k 1500k 26