Norrbottens län – hus

Uppdaterad 2018-05-20 07:17:20

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-20): 12466
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.55%

Avslut 30 senaste dagarna: 48
Avslut 7 senaste dagarna: 17

Pris kvm Avslut
April 12005 37
Mars 15240 46
Februari 14081 32
Januari 12401 17
December 11891 13
November 14202 18
Oktober 16786 14
September 11432 20
Augusti 11744 15
Juli 14771 26
Juni 14888 33
Maj 13543 18

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 12022 10964 37
Mars 14614 12319 46
Februari 14696 13305 32
Januari 12401 10000 17
December 10024 10160 13
November 14838 11538 18
Oktober 16337 16785 14
September 11719 11718 20
Augusti 11392 13159 15
Juli 16316 12727 26
Juni 14145 12087 33
Maj 13412 15080 18

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1483k 1250k 37
Mars 1664k 1560k 46
Februari 1927k 1600k 32
Januari 1696k 1350k 17
December 1180k 1422k 13
November 2391k 1400k 18
Oktober 1959k 2350k 14
September 1323k 1300k 20
Augusti 1587k 1150k 15
Juli 1735k 1500k 26
Juni 1814k 1450k 33
Maj 1845k 1650k 18