Norrbottens län – hus

Uppdaterad 2018-01-16 05:27:06

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 8810
Utveckling 30 senaste dagarna: -36.76%

Avslut 30 senaste dagarna: 28
Avslut 7 senaste dagarna: 5

Pris kvm Avslut
December 11102 50
November 14801 73
Oktober 15230 37
September 12788 35
Augusti 12288 18
Juli 14614 27
Juni 14888 33
Maj 14168 19
April 13965 10
Mars 12187 13
Februari 12638 8
Januari 11211 5

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 10582 10160 50
November 14580 13333 73
Oktober 15543 15058 37
September 13240 13636 35
Augusti 11664 13159 18
Juli 16064 12567 27
Juni 14145 12087 33
Maj 13995 15080 19
April 13965 13953 10
Mars 12187 8750 13
Februari 12638 13771 8
Januari 11211 7061 5

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1180k 1150k 50
November 1892k 1700k 73
Oktober 1901k 1900k 37
September 1503k 1500k 35
Augusti 1658k 1230k 18
Juli 1713k 1400k 27
Juni 1814k 1450k 33
Maj 1876k 1650k 19
April 1693k 1800k 10
Mars 1666k 1480k 13
Februari 1811k 1625k 8
Januari 1620k 1850k 5