Norrbottens län – hus

Uppdaterad 2017-09-17 10:36:30

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 13617
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.15%

Avslut 30 senaste dagarna: 89
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Augusti 13212 82
Juli 13804 75
Juni 15796 55
Maj 17575 30
April 14025 11
Mars 12005 15
Februari 12638 8
Januari 11211 5
December 13884 11
November 13457 19
Oktober 12275 20
September 10939 19

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 13181 11397 82
Juli 14195 12307 75
Juni 15289 13761 55
Maj 17168 17000 30
April 14025 13953 11
Mars 12005 8750 15
Februari 12638 13771 8
Januari 11211 7061 5
December 12711 7061 11
November 13457 9292 19
Oktober 12275 12974 20
September 10939 8108 19

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1597k 1320k 82
Juli 1714k 1550k 75
Juni 1850k 1700k 55
Maj 2264k 1850k 30
April 1653k 1700k 11
Mars 1592k 1480k 15
Februari 1811k 1625k 8
Januari 1620k 1850k 5
December 1502k 1600k 11
November 1874k 1300k 19
Oktober 1517k 1300k 20
September 1701k 1550k 19