Örebro län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-07-18 20:32:11

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-18): 15332
Utveckling 30 senaste dagarna: -13.8%

Avslut 30 senaste dagarna: 76
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
Juni 16429 86
Maj 17779 88
April 15013 75
Mars 15606 87
Februari 17957 91
Januari 16962 72
December 15315 47
November 16427 63
Oktober 18545 69
September 19125 88
Augusti 19560 96
Juli 16142 49

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 16462 17105 86
Maj 17516 17964 88
April 15031 14881 75
Mars 15789 15316 87
Februari 17728 18313 91
Januari 17127 16666 72
December 15150 14880 47
November 16768 16000 63
Oktober 17705 19516 69
September 19235 20065 88
Augusti 19905 18727 96
Juli 15638 13611 49

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1135k 1200k 86
Maj 1175k 1250k 88
April 1048k 900k 75
Mars 937k 1095k 87
Februari 1346k 1215k 91
Januari 1226k 1100k 72
December 991k 1000k 47
November 1169k 1295k 63
Oktober 1242k 1335k 69
September 1314k 1360k 88
Augusti 1343k 1295k 96
Juli 1040k 1075k 49