Örebro län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-01-16 05:44:08

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 13787
Utveckling 30 senaste dagarna: -17.17%

Avslut 30 senaste dagarna: 33
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
December 15381 48
November 16427 63
Oktober 18545 69
September 19125 88
Augusti 19754 98
Juli 16329 50
Juni 17263 62
Maj 18872 65
April 18825 86
Mars 17602 97
Februari 19052 97
Januari 20808 89

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 15150 15111 48
November 16768 16000 63
Oktober 17705 19516 69
September 19235 20065 88
Augusti 20085 18750 98
Juli 15854 15641 50
Juni 17492 17932 62
Maj 18951 18481 65
April 18687 19725 86
Mars 17977 18709 97
Februari 19103 20202 97
Januari 20825 23108 89

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 971k 1095k 48
November 1169k 1295k 63
Oktober 1242k 1335k 69
September 1314k 1360k 88
Augusti 1355k 1300k 98
Juli 1059k 1180k 50
Juni 1246k 1200k 62
Maj 1398k 1350k 65
April 1315k 1395k 86
Mars 1234k 1260k 97
Februari 1464k 1420k 97
Januari 1523k 1350k 89