Örebro län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-09-17 10:50:04

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 18956
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.89%

Avslut 30 senaste dagarna: 102
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Augusti 19660 97
Juli 16118 49
Juni 17263 62
Maj 18872 65
April 18825 86
Mars 17586 98
Februari 19052 97
Januari 20808 89
December 20080 52
November 19539 110
Oktober 19421 94
September 19104 91

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 19997 18727 97
Juli 15617 13611 49
Juni 17492 17932 62
Maj 18951 18481 65
April 18687 19725 86
Mars 17957 18709 98
Februari 19103 20202 97
Januari 20825 23108 89
December 19934 20314 52
November 19880 20509 110
Oktober 19056 19949 94
September 19524 20468 91

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1353k 1295k 97
Juli 1050k 1075k 49
Juni 1246k 1200k 62
Maj 1398k 1350k 65
April 1315k 1395k 86
Mars 1231k 1260k 98
Februari 1464k 1420k 97
Januari 1523k 1350k 89
December 1345k 1525k 52
November 1423k 1360k 110
Oktober 1334k 1390k 94
September 1378k 1430k 91