Örebro län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-03-20 20:34:10

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 16000
Utveckling 30 senaste dagarna: -14.63%

Avslut 30 senaste dagarna: 88
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
Februari 17957 91
Januari 16899 73
December 15315 47
November 16427 63
Oktober 18545 69
September 19125 88
Augusti 19754 98
Juli 16142 49
Juni 17287 61
Maj 18872 65
April 18825 86
Mars 17602 97

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 17676 18313 91
Januari 17065 16571 73
December 15150 14880 47
November 16768 16000 63
Oktober 17705 19516 69
September 19235 20065 88
Augusti 20085 18750 98
Juli 15638 13611 49
Juni 17520 17932 61
Maj 18951 18481 65
April 18687 19725 86
Mars 17977 18709 97

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 1354k 1215k 91
Januari 1220k 1095k 73
December 991k 1000k 47
November 1169k 1295k 63
Oktober 1242k 1335k 69
September 1314k 1360k 88
Augusti 1355k 1300k 98
Juli 1040k 1075k 49
Juni 1250k 1200k 61
Maj 1398k 1350k 65
April 1315k 1395k 86
Mars 1234k 1260k 97