Örebro län – hus

Uppdaterad 2017-11-19 13:04:02

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 16023
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.88%

Avslut 30 senaste dagarna: 64
Avslut 7 senaste dagarna: 9

Pris kvm Avslut
Oktober 16421 84
September 17766 80
Augusti 17236 47
Juli 16380 21
Juni 18014 44
Maj 17396 18
April 21790 16
Mars 19392 21
Februari 19733 10
Januari 19521 13
December 14937 15
November 18528 18

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 16703 14529 84
September 17460 16666 80
Augusti 18158 16000 47
Juli 16444 15533 21
Juni 17685 15483 44
Maj 18701 18918 18
April 21790 17083 16
Mars 19035 19047 21
Februari 20980 21331 10
Januari 19977 21183 13
December 12715 15055 15
November 19062 17500 18

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2052k 1660k 84
September 2176k 2000k 80
Augusti 2455k 1800k 47
Juli 1852k 1900k 21
Juni 2285k 2100k 44
Maj 2281k 2100k 18
April 3320k 2200k 16
Mars 2442k 2170k 21
Februari 2748k 2500k 10
Januari 3111k 2775k 13
December 1376k 2405k 15
November 3252k 2200k 18