Örebro län – hus

Uppdaterad 2018-05-20 07:22:47

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-20): 14299
Utveckling 30 senaste dagarna: -15.22%

Avslut 30 senaste dagarna: 81
Avslut 7 senaste dagarna: 30

Pris kvm Avslut
April 15323 64
Mars 16664 67
Februari 17763 49
Januari 17525 27
December 18088 14
November 17817 23
Oktober 14127 15
September 20508 23
Augusti 16722 20
Juli 14034 15
Juni 18024 38
Maj 16861 17

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 15400 15555 64
Mars 17169 15862 67
Februari 17228 15950 49
Januari 17363 17500 27
December 18088 20517 14
November 17094 15418 23
Oktober 14978 9129 15
September 20106 18571 23
Augusti 17733 15642 20
Juli 13701 10769 15
Juni 17633 14951 38
Maj 18286 18421 17

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 2073k 1900k 64
Mars 1950k 1740k 67
Februari 2494k 1900k 49
Januari 2499k 2202k 27
December 3265k 3200k 14
November 1936k 1975k 23
Oktober 1900k 1525k 15
September 2605k 2570k 23
Augusti 2511k 1725k 20
Juli 1456k 1720k 15
Juni 2224k 2000k 38
Maj 2192k 2000k 17