Örebro län – hus

Uppdaterad 2017-09-17 10:40:41

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 17937
Utveckling 30 senaste dagarna: 31.23%

Avslut 30 senaste dagarna: 98
Avslut 7 senaste dagarna: 22

Pris kvm Avslut
Augusti 15342 76
Juli 14792 51
Juni 18660 70
Maj 17482 39
April 20854 20
Mars 19120 23
Februari 19733 10
Januari 19521 13
December 14937 15
November 18528 18
Oktober 15677 24
September 13644 29

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 15810 12280 76
Juli 14776 13214 51
Juni 18373 16770 70
Maj 18053 18110 39
April 20854 16176 20
Mars 18778 19047 23
Februari 20980 21331 10
Januari 19977 21183 13
December 12715 15055 15
November 19062 17500 18
Oktober 15763 17283 24
September 13848 11344 29

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2114k 1700k 76
Juli 1594k 1700k 51
Juni 2414k 2225k 70
Maj 2486k 2100k 39
April 3076k 2180k 20
Mars 2425k 2170k 23
Februari 2748k 2500k 10
Januari 3111k 2775k 13
December 1376k 2405k 15
November 3252k 2200k 18
Oktober 2448k 2300k 24
September 2010k 1525k 29