Örebro län – hus

Uppdaterad 2018-03-20 20:22:21

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 15594
Utveckling 30 senaste dagarna: -9.87%

Avslut 30 senaste dagarna: 80
Avslut 7 senaste dagarna: 17

Pris kvm Avslut
Februari 16308 74
Januari 17615 40
December 18069 23
November 18634 29
Oktober 14162 20
September 20508 23
Augusti 16722 20
Juli 14034 15
Juni 18024 38
Maj 16861 17
April 22266 15
Mars 19392 21

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 16072 12460 74
Januari 17498 18032 40
December 17524 20325 23
November 18666 15418 29
Oktober 14739 10000 20
September 20106 18571 23
Augusti 17733 15642 20
Juli 13701 10769 15
Juni 17633 14951 38
Maj 18286 18421 17
April 22266 17083 15
Mars 19035 19047 21

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 2239k 1810k 74
Januari 2381k 2200k 40
December 2672k 2650k 23
November 2261k 1975k 29
Oktober 2068k 1760k 20
September 2605k 2570k 23
Augusti 2511k 1725k 20
Juli 1456k 1720k 15
Juni 2224k 2000k 38
Maj 2192k 2000k 17
April 3396k 2200k 15
Mars 2442k 2170k 21