Österåker kommun

Uppdaterad 2018-03-20 20:41:03

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 27721
Utveckling 30 senaste dagarna: -16.8%

Avslut 30 senaste dagarna: 13
Avslut 7 senaste dagarna: 3

Pris kvm Avslut
Februari 33204 19
Januari 34211 9
December 28057 10
November 30617 21
Oktober 39608 23
September 34456 22
Augusti 31723 25
Juli 30808 4
Juni 30750 11
Maj 32705 14
April 32712 13
Mars 33765 21

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 32736 34482 19
Januari 34235 37395 9
December 28057 26234 10
November 30685 29835 21
Oktober 39231 38636 23
September 34697 31809 22
Augusti 31678 32803 25
Juli 26760 51153 4
Juni 31981 33606 11
Maj 32247 35294 14
April 32712 34226 13
Mars 34305 33764 21

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 2174k 1775k 19
Januari 2129k 1800k 9
December 1775k 1650k 10
November 1875k 1895k 21
Oktober 2828k 2030k 23
September 2091k 2100k 22
Augusti 2447k 2200k 25
Juli 1311k 1995k 4
Juni 2573k 2320k 11
Maj 2312k 2150k 14
April 2456k 2310k 13
Mars 1893k 1900k 21