Österåker kommun

Uppdaterad 2017-09-17 10:55:43

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 30189
Utveckling 30 senaste dagarna: -13.44%

Avslut 30 senaste dagarna: 30
Avslut 7 senaste dagarna: 5

Pris kvm Avslut
Augusti 31723 25
Juli 30808 4
Juni 30303 13
Maj 32705 14
April 32712 13
Mars 33765 21
Februari 31495 11
Januari 34533 11
December 38257 6
November 28948 10
Oktober 32645 19
September 31344 15

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 31678 32803 25
Juli 26760 51153 4
Juni 31332 32704 13
Maj 32247 35294 14
April 32712 34226 13
Mars 34305 33764 21
Februari 31263 28709 11
Januari 35263 35315 11
December 38257 42857 6
November 30529 30921 10
Oktober 31531 33433 19
September 31344 31181 15

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2447k 2200k 25
Juli 1311k 1995k 4
Juni 2505k 2200k 13
Maj 2312k 2150k 14
April 2456k 2310k 13
Mars 1893k 1900k 21
Februari 2192k 2000k 11
Januari 2551k 2010k 11
December 2473k 2560k 6
November 2029k 2350k 10
Oktober 2189k 2010k 19
September 2291k 2060k 15