Österåker kommun

Uppdaterad 2018-01-16 12:37:57

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 35124
Utveckling 30 senaste dagarna: 10.89%

Avslut 30 senaste dagarna: 3
Avslut 7 senaste dagarna: 1

Pris kvm Avslut
December 28057 10
November 30617 21
Oktober 39608 23
September 34456 22
Augusti 31723 25
Juli 30808 4
Juni 30750 11
Maj 32705 14
April 32712 13
Mars 33765 21
Februari 31495 11
Januari 34533 11

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 28057 26234 10
November 30685 29835 21
Oktober 39231 38636 23
September 34697 31809 22
Augusti 31678 32803 25
Juli 26760 51153 4
Juni 31981 33606 11
Maj 32247 35294 14
April 32712 34226 13
Mars 34305 33764 21
Februari 31263 28709 11
Januari 35263 35315 11

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1775k 1650k 10
November 1875k 1895k 21
Oktober 2828k 2030k 23
September 2091k 2100k 22
Augusti 2447k 2200k 25
Juli 1311k 1995k 4
Juni 2573k 2320k 11
Maj 2312k 2150k 14
April 2456k 2310k 13
Mars 1893k 1900k 21
Februari 2192k 2000k 11
Januari 2551k 2010k 11