Österåker kommun

Uppdaterad 2018-07-20 07:38:20

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-20): 34656
Utveckling 30 senaste dagarna: 16.88%

Avslut 30 senaste dagarna: 8
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Juni 29694 16
Maj 29090 18
April 29673 17
Mars 28310 15
Februari 33041 18
Januari 34211 9
December 28057 10
November 30617 21
Oktober 39608 23
September 34456 22
Augusti 31723 25
Juli 30808 4

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 29694 31578 16
Maj 28983 28931 18
April 29826 30930 17
Mars 27412 33566 15
Februari 32568 34482 18
Januari 34235 37395 9
December 28057 26234 10
November 30685 29835 21
Oktober 39231 38636 23
September 34697 31809 22
Augusti 31678 32803 25
Juli 26760 51153 4

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1875k 2000k 16
Maj 1621k 1900k 18
April 2186k 1850k 17
Mars 1757k 1850k 15
Februari 2144k 1775k 18
Januari 2129k 1800k 9
December 1775k 1650k 10
November 1875k 1895k 21
Oktober 2828k 2030k 23
September 2091k 2100k 22
Augusti 2447k 2200k 25
Juli 1311k 1995k 4