Östergötlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-05-20 07:35:26

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-20): 23996
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.78%

Avslut 30 senaste dagarna: 194
Avslut 7 senaste dagarna: 62

Pris kvm Avslut
April 23196 172
Mars 22854 198
Februari 24014 197
Januari 24182 155
December 24286 129
November 24377 160
Oktober 24108 189
September 25486 197
Augusti 27899 202
Juli 29044 103
Juni 25216 157
Maj 26360 186

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 23275 23529 172
Mars 22498 22972 198
Februari 24105 23823 197
Januari 23984 24358 155
December 23981 25363 129
November 24408 25000 160
Oktober 24213 24390 189
September 25456 25000 197
Augusti 28004 28085 202
Juli 29182 29166 103
Juni 25236 25024 157
Maj 26176 28125 186

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1577k 1505k 172
Mars 1307k 1480k 198
Februari 1821k 1510k 197
Januari 1623k 1575k 155
December 1404k 1610k 129
November 1721k 1600k 160
Oktober 1541k 1575k 189
September 1645k 1700k 197
Augusti 1744k 1650k 202
Juli 1640k 1670k 103
Juni 1636k 1660k 157
Maj 1847k 1700k 186