Östergötlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-01-16 05:44:40

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 24241
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.14%

Avslut 30 senaste dagarna: 62
Avslut 7 senaste dagarna: 23

Pris kvm Avslut
December 24300 127
November 24407 161
Oktober 24108 189
September 25486 197
Augusti 27811 203
Juli 29044 103
Juni 25216 157
Maj 26360 186
April 24389 162
Mars 25017 213
Februari 23448 137
Januari 24479 129

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 23991 25363 127
November 24437 25000 161
Oktober 24213 24390 189
September 25456 25000 197
Augusti 27919 28055 203
Juli 29182 29166 103
Juni 25236 25024 157
Maj 26176 28125 186
April 24382 24315 162
Mars 25025 24923 213
Februari 23688 23839 137
Januari 24456 24648 129

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1405k 1630k 127
November 1726k 1600k 161
Oktober 1541k 1575k 189
September 1645k 1700k 197
Augusti 1737k 1650k 203
Juli 1640k 1670k 103
Juni 1636k 1660k 157
Maj 1847k 1700k 186
April 1676k 1600k 162
Mars 1548k 1610k 213
Februari 1756k 1600k 137
Januari 1733k 1625k 129