Östergötlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-09-17 10:50:29

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 26010
Utveckling 30 senaste dagarna: -14.23%

Avslut 30 senaste dagarna: 204
Avslut 7 senaste dagarna: 41

Pris kvm Avslut
Augusti 27639 197
Juli 29022 104
Juni 25216 157
Maj 26280 187
April 24530 170
Mars 25017 213
Februari 23431 138
Januari 24620 130
December 20943 81
November 22106 182
Oktober 22499 174
September 21409 174

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 27756 27941 197
Juli 29158 29166 104
Juni 25236 25024 157
Maj 26099 28073 187
April 24524 24539 170
Mars 25025 24923 213
Februari 23671 23839 138
Januari 24592 24871 130
December 20673 21184 81
November 21859 21118 182
Oktober 22781 22500 174
September 21674 21126 174

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1752k 1670k 197
Juli 1635k 1670k 104
Juni 1636k 1660k 157
Maj 1839k 1700k 187
April 1693k 1600k 170
Mars 1548k 1610k 213
Februari 1753k 1600k 138
Januari 1735k 1650k 130
December 1125k 1425k 81
November 1511k 1500k 182
Oktober 1494k 1540k 174
September 1457k 1410k 174