Östergötlands län – hus

Uppdaterad 2017-11-19 13:04:35

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 20461
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.92%

Avslut 30 senaste dagarna: 95
Avslut 7 senaste dagarna: 27

Pris kvm Avslut
Oktober 22531 98
September 21399 86
Augusti 24110 65
Juli 19264 22
Juni 21111 50
Maj 21824 36
April 17663 16
Mars 22539 25
Februari 17598 20
Januari 25779 19
December 20448 15
November 21103 23

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 22417 22032 98
September 21208 21132 86
Augusti 24111 23970 65
Juli 19264 18400 22
Juni 21299 18823 50
Maj 21540 21014 36
April 17663 17884 16
Mars 22501 23469 25
Februari 18436 17692 20
Januari 24278 26000 19
December 22714 17113 15
November 20604 20000 23

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2749k 2650k 98
September 2579k 2500k 86
Augusti 3172k 3025k 65
Juli 2469k 2300k 22
Juni 2774k 2460k 50
Maj 2838k 2830k 36
April 2327k 2355k 16
Mars 2867k 3250k 25
Februari 2878k 2690k 20
Januari 3241k 3030k 19
December 2401k 2415k 15
November 2652k 2400k 23