Östergötlands län – hus

Uppdaterad 2018-05-20 07:23:19

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-20): 20593
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.21%

Avslut 30 senaste dagarna: 102
Avslut 7 senaste dagarna: 33

Pris kvm Avslut
April 20013 104
Mars 21389 79
Februari 21974 72
Januari 24000 29
December 24820 25
November 18847 37
Oktober 24231 26
September 20839 32
Augusti 21964 32
Juli 19360 20
Juni 20057 42
Maj 21032 34

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 19921 20703 104
Mars 21500 20343 79
Februari 22115 24096 72
Januari 23475 23670 29
December 25227 24705 25
November 18728 20000 37
Oktober 24382 26875 26
September 20617 20056 32
Augusti 22101 21323 32
Juli 19360 20325 20
Juni 20249 17441 42
Maj 20760 20091 34

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 2691k 2500k 104
Mars 2595k 2620k 79
Februari 3136k 3015k 72
Januari 3416k 3150k 29
December 3027k 2825k 25
November 3067k 2700k 37
Oktober 2991k 2810k 26
September 2502k 2760k 32
Augusti 2851k 2760k 32
Juli 2505k 2330k 20
Juni 2637k 2300k 42
Maj 2728k 2700k 34