Östergötlands län – hus

Uppdaterad 2018-03-20 20:22:55

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 20625
Utveckling 30 senaste dagarna: -12.98%

Avslut 30 senaste dagarna: 72
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Pris kvm Avslut
Februari 22143 94
Januari 23706 52
December 23068 37
November 21029 60
Oktober 24571 29
September 20839 32
Augusti 21964 32
Juli 19360 20
Juni 20095 44
Maj 21032 34
April 17663 16
Mars 22539 25

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 22254 23427 94
Januari 23455 24230 52
December 23210 24358 37
November 20983 23415 60
Oktober 24710 23255 29
September 20617 20056 32
Augusti 22101 21323 32
Juli 19360 20325 20
Juni 20278 17441 44
Maj 20760 20091 34
April 17663 17884 16
Mars 22501 23469 25

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 2988k 2905k 94
Januari 3213k 2850k 52
December 2836k 2800k 37
November 3157k 2800k 60
Oktober 3073k 3000k 29
September 2502k 2760k 32
Augusti 2851k 2760k 32
Juli 2505k 2330k 20
Juni 2663k 2320k 44
Maj 2728k 2700k 34
April 2327k 2355k 16
Mars 2867k 3250k 25