Östergötlands län – hus

Uppdaterad 2017-09-17 10:41:07

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 22581
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.05%

Avslut 30 senaste dagarna: 109
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Augusti 23048 89
Juli 20088 45
Juni 22288 81
Maj 22887 63
April 19969 23
Mars 22882 30
Februari 17823 21
Januari 25779 19
December 20448 15
November 20949 24
Oktober 18112 40
September 18521 55

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 23265 21794 89
Juli 19941 18400 45
Juni 22495 20550 81
Maj 22608 23588 63
April 19969 18703 23
Mars 22887 25126 30
Februari 18595 17692 21
Januari 24278 26000 19
December 22714 17113 15
November 20468 20000 24
Oktober 18304 16648 40
September 18694 17241 55

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2961k 2750k 89
Juli 2633k 2000k 45
Juni 2763k 2570k 81
Maj 2893k 2830k 63
April 2672k 2580k 23
Mars 2896k 3250k 30
Februari 2877k 2690k 21
Januari 3241k 3030k 19
December 2401k 2415k 15
November 2578k 2400k 24
Oktober 2498k 2350k 40
September 2384k 2400k 55