Östergötlands län – hus

Uppdaterad 2018-01-16 05:32:57

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 19946
Utveckling 30 senaste dagarna: -13.07%

Avslut 30 senaste dagarna: 21
Avslut 7 senaste dagarna: 7

Pris kvm Avslut
December 21492 52
November 21501 96
Oktober 23314 70
September 21853 49
Augusti 22650 38
Juli 19360 20
Juni 20095 44
Maj 21032 34
April 17663 16
Mars 22539 25
Februari 17598 20
Januari 25779 19

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 22028 22222 52
November 21650 23415 96
Oktober 23238 22935 70
September 21602 20056 49
Augusti 22731 21323 38
Juli 19360 20325 20
Juni 20278 17441 44
Maj 20760 20091 34
April 17663 17884 16
Mars 22501 23469 25
Februari 18436 17692 20
Januari 24278 26000 19

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 2243k 2616k 52
November 3170k 2700k 96
Oktober 2814k 2710k 70
September 2625k 2760k 49
Augusti 2880k 2760k 38
Juli 2505k 2330k 20
Juni 2663k 2320k 44
Maj 2728k 2700k 34
April 2327k 2355k 16
Mars 2867k 3250k 25
Februari 2878k 2690k 20
Januari 3241k 3030k 19