Östergötlands län – hus

Uppdaterad 2018-07-20 20:21:28

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-20): 21486
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.51%

Avslut 30 senaste dagarna: 108
Avslut 7 senaste dagarna: 10

Pris kvm Avslut
Juni 22007 155
Maj 22406 125
April 21038 76
Mars 21463 41
Februari 20884 31
Januari 23222 17
December 24466 20
November 17820 32
Oktober 23733 24
September 21266 30
Augusti 21964 32
Juli 19360 20

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 21838 20462 155
Maj 22722 22314 125
April 20923 21925 76
Mars 21510 21527 41
Februari 20884 21496 31
Januari 22352 22881 17
December 24943 26415 20
November 17704 18146 32
Oktober 23888 26875 24
September 21055 21100 30
Augusti 22101 21323 32
Juli 19360 20325 20

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2674k 2505k 155
Maj 2775k 2510k 125
April 2839k 2550k 76
Mars 2745k 2810k 41
Februari 2993k 3125k 31
Januari 3455k 3260k 17
December 2978k 2800k 20
November 3055k 2700k 32
Oktober 2915k 2810k 24
September 2499k 2760k 30
Augusti 2851k 2760k 32
Juli 2505k 2330k 20