Östergötlands län – hus

Uppdaterad 2018-09-22 07:21:29

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-9-22): 20581
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.72%

Avslut 30 senaste dagarna: 150
Avslut 7 senaste dagarna: 26

Pris kvm Avslut
Augusti 21478 113
Juli 22389 72
Juni 23342 103
Maj 23002 57
April 20096 37
Mars 19893 24
Februari 19241 23
Januari 21333 14
December 25660 18
November 17783 32
Oktober 23733 24
September 21206 29

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 21417 20973 113
Juli 22099 22377 72
Juni 23414 22222 103
Maj 23484 22807 57
April 19919 20325 37
Mars 19897 19503 24
Februari 19241 21428 23
Januari 20406 21578 14
December 26254 26760 18
November 17668 18146 32
Oktober 23888 26875 24
September 20980 20056 29

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2723k 2550k 113
Juli 2683k 2515k 72
Juni 3016k 2925k 103
Maj 2924k 2900k 57
April 2737k 2425k 37
Mars 2553k 2750k 24
Februari 2600k 2350k 23
Januari 3129k 2600k 14
December 3017k 2800k 18
November 3049k 2700k 32
Oktober 2915k 2810k 24
September 2456k 2750k 29