Sigtuna kommun

Uppdaterad 2019-02-17 07:45:33

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 23614
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.26%

Avslut 30 senaste dagarna: 30
Avslut 7 senaste dagarna: 13

Pris kvm Avslut
Januari 23263 20
December 27257 14
November 26584 21
Oktober 25570 32
September 26615 33
Augusti 25637 38
Juli 21175 22
Juni 24295 23
Maj 26071 29
April 25848 22
Mars 26335 33
Februari 24861 26

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 23263 22656 20
December 27257 28289 14
November 26365 26514 21
Oktober 26062 30000 32
September 26615 27272 33
Augusti 25637 25454 38
Juli 21361 22341 22
Juni 24670 24033 23
Maj 24934 25892 29
April 25848 25833 22
Mars 26284 28431 33
Februari 25265 23750 26

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1529k 1530k 20
December 1973k 1700k 14
November 1841k 1770k 21
Oktober 1632k 1715k 32
September 1843k 1670k 33
Augusti 1637k 1695k 38
Juli 1525k 1590k 22
Juni 1653k 1510k 23
Maj 1681k 1435k 29
April 1765k 1695k 22
Mars 1636k 1690k 33
Februari 1768k 1550k 26