Sigtuna kommun

Uppdaterad 2017-09-17 10:56:10

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 28807
Utveckling 30 senaste dagarna: 10.45%

Avslut 30 senaste dagarna: 24
Avslut 7 senaste dagarna: 3

Pris kvm Avslut
Augusti 27475 23
Juli 24147 14
Juni 27088 20
Maj 31748 27
April 27288 21
Mars 28676 31
Februari 28554 24
Januari 30370 22
December 26409 8
November 27234 33
Oktober 27573 24
September 29301 11

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 27435 28947 23
Juli 24222 23417 14
Juni 27049 28863 20
Maj 31488 33500 27
April 27288 28782 21
Mars 27839 26666 31
Februari 28554 31491 24
Januari 30430 26408 22
December 26630 27366 8
November 26856 27131 33
Oktober 28012 27580 24
September 29301 32596 11

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1759k 1880k 23
Juli 1909k 1755k 14
Juni 1554k 1690k 20
Maj 1949k 1800k 27
April 1810k 1750k 21
Mars 1737k 1795k 31
Februari 1891k 1900k 24
Januari 2361k 1935k 22
December 1587k 1900k 8
November 1717k 1700k 33
Oktober 2045k 1850k 24
September 1825k 1700k 11