Sigtuna kommun

Uppdaterad 2018-04-19 20:41:03

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-4-19): 26794
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.51%

Avslut 30 senaste dagarna: 29
Avslut 7 senaste dagarna: 4

Pris kvm Avslut
Mars 26411 34
Februari 24861 26
Januari 27471 20
December 26514 18
November 24154 24
Oktober 28308 19
September 28604 26
Augusti 27231 22
Juli 24147 14
Juni 27088 20
Maj 31377 26
April 27288 21

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 26364 28495 34
Februari 25265 23750 26
Januari 26836 29139 20
December 26666 26484 18
November 24142 23076 24
Oktober 28308 26706 19
September 28700 29807 26
Augusti 27162 28947 22
Juli 24222 23417 14
Juni 27049 28863 20
Maj 31133 33500 26
April 27288 28782 21

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1626k 1690k 34
Februari 1768k 1550k 26
Januari 1958k 1675k 20
December 1662k 1635k 18
November 1764k 1610k 24
Oktober 2007k 1730k 19
September 1735k 1700k 26
Augusti 1780k 1880k 22
Juli 1909k 1755k 14
Juni 1554k 1690k 20
Maj 1942k 1800k 26
April 1810k 1750k 21