Sigtuna kommun

Uppdaterad 2018-01-21 00:55:07

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-21): 26469
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.19%

Avslut 30 senaste dagarna: 9
Avslut 7 senaste dagarna: 6

Pris kvm Avslut
December 26514 18
November 24154 24
Oktober 28308 19
September 28604 26
Augusti 27231 22
Juli 24147 14
Juni 27088 20
Maj 31377 26
April 27288 21
Mars 28676 31
Februari 28554 24
Januari 30370 22

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 26666 26484 18
November 24142 23076 24
Oktober 28308 26706 19
September 28700 29807 26
Augusti 27162 28947 22
Juli 24222 23417 14
Juni 27049 28863 20
Maj 31133 33500 26
April 27288 28782 21
Mars 27839 26666 31
Februari 28554 31491 24
Januari 30430 26408 22

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1662k 1635k 18
November 1764k 1610k 24
Oktober 2007k 1730k 19
September 1735k 1700k 26
Augusti 1780k 1880k 22
Juli 1909k 1755k 14
Juni 1554k 1690k 20
Maj 1942k 1800k 26
April 1810k 1750k 21
Mars 1737k 1795k 31
Februari 1891k 1900k 24
Januari 2361k 1935k 22