Sigtuna kommun

Uppdaterad 2018-11-30 00:46:14

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 25925
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.93%

Avslut 30 senaste dagarna: 3
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 25434 33
September 26615 33
Augusti 25637 38
Juli 21175 22
Juni 24295 23
Maj 26071 29
April 25848 22
Mars 26335 33
Februari 24861 26
Januari 27147 19
December 26056 17
November 24154 24

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 25902 29032 33
September 26615 27272 33
Augusti 25637 25454 38
Juli 21361 22341 22
Juni 24670 24033 23
Maj 24934 25892 29
April 25848 25833 22
Mars 26284 28431 33
Februari 25265 23750 26
Januari 26531 28285 19
December 26188 25772 17
November 24142 23076 24

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1622k 1595k 33
September 1843k 1670k 33
Augusti 1637k 1695k 38
Juli 1525k 1590k 22
Juni 1653k 1510k 23
Maj 1681k 1435k 29
April 1765k 1695k 22
Mars 1636k 1690k 33
Februari 1768k 1550k 26
Januari 1987k 1675k 19
December 1645k 1625k 17
November 1764k 1610k 24