Skåne län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-05-20 07:29:21

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-20): 25082
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.12%

Avslut 30 senaste dagarna: 609
Avslut 7 senaste dagarna: 143

Pris kvm Avslut
April 24187 590
Mars 23685 625
Februari 23888 560
Januari 24552 542
December 22512 362
November 23539 651
Oktober 24448 659
September 25700 714
Augusti 26046 710
Juli 25106 531
Juni 24792 593
Maj 25547 666

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 24057 21595 590
Mars 23746 22457 625
Februari 23882 23815 560
Januari 24474 23451 542
December 22481 20645 362
November 23519 21149 651
Oktober 24331 22866 659
September 25635 24264 714
Augusti 26044 25000 710
Juli 25076 24143 531
Juni 24737 23863 593
Maj 25452 24951 666

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1664k 1445k 590
Mars 1562k 1405k 625
Februari 1762k 1495k 560
Januari 1722k 1425k 542
December 1431k 1325k 362
November 1606k 1430k 651
Oktober 1697k 1470k 659
September 1642k 1495k 714
Augusti 1671k 1495k 710
Juli 1550k 1437k 531
Juni 1601k 1475k 593
Maj 1798k 1550k 666