Skåne län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-03-20 20:28:45

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 23765
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.21%

Avslut 30 senaste dagarna: 559
Avslut 7 senaste dagarna: 117

Pris kvm Avslut
Februari 23934 561
Januari 24553 543
December 22422 360
November 23496 653
Oktober 24445 659
September 25710 713
Augusti 26011 708
Juli 25106 531
Juni 24792 593
Maj 25538 666
April 25104 572
Mars 25185 691

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 23937 23597 561
Januari 24475 23437 543
December 22481 20645 360
November 23475 21100 653
Oktober 24328 22777 659
September 25645 24264 713
Augusti 26009 25000 708
Juli 25076 24143 531
Juni 24737 23863 593
Maj 25444 24951 666
April 25115 23255 572
Mars 25131 23928 691

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 1766k 1495k 561
Januari 1723k 1420k 543
December 1439k 1325k 360
November 1605k 1430k 653
Oktober 1699k 1490k 659
September 1643k 1495k 713
Augusti 1669k 1495k 708
Juli 1550k 1437k 531
Juni 1601k 1475k 593
Maj 1796k 1550k 666
April 1665k 1495k 572
Mars 1610k 1475k 691