Skåne län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-07-20 20:26:58

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-20): 21607
Utveckling 30 senaste dagarna: -12.68%

Avslut 30 senaste dagarna: 457
Avslut 7 senaste dagarna: 83

Pris kvm Avslut
Juni 24030 527
Maj 24943 687
April 24130 583
Mars 23689 627
Februari 23856 560
Januari 24643 543
December 22513 363
November 23530 650
Oktober 24472 660
September 25696 713
Augusti 26049 709
Juli 25106 531

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 23924 21933 527
Maj 25101 23387 687
April 24000 21515 583
Mars 23750 22458 627
Februari 23852 23668 560
Januari 24561 23451 543
December 22481 20645 363
November 23509 21149 650
Oktober 24355 22930 660
September 25630 24221 713
Augusti 26047 25000 709
Juli 25076 24143 531

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1588k 1435k 527
Maj 1712k 1550k 687
April 1666k 1425k 583
Mars 1562k 1400k 627
Februari 1762k 1495k 560
Januari 1734k 1425k 543
December 1430k 1325k 363
November 1604k 1430k 650
Oktober 1705k 1495k 660
September 1642k 1495k 713
Augusti 1668k 1495k 709
Juli 1550k 1437k 531