Skåne län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-11-19 13:09:54

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 23040
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.12%

Avslut 30 senaste dagarna: 595
Avslut 7 senaste dagarna: 141

Pris kvm Avslut
Oktober 24154 692
September 25673 715
Augusti 26006 707
Juli 25123 530
Juni 24789 592
Maj 25454 667
April 25081 573
Mars 25185 691
Februari 22921 550
Januari 24400 490
December 22902 375
November 23654 574

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 24043 22641 692
September 25606 24221 715
Augusti 26004 25000 707
Juli 25093 24166 530
Juni 24734 23863 592
Maj 25362 24556 667
April 25091 23245 573
Mars 25131 23928 691
Februari 23131 22018 550
Januari 24395 23408 490
December 23042 21668 375
November 23710 22209 574

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1683k 1435k 692
September 1640k 1495k 715
Augusti 1668k 1495k 707
Juli 1551k 1445k 530
Juni 1600k 1475k 592
Maj 1789k 1525k 667
April 1663k 1495k 573
Mars 1610k 1475k 691
Februari 1717k 1350k 550
Januari 1730k 1450k 490
December 1399k 1375k 375
November 1657k 1400k 574