Skåne län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-09-17 10:45:44

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 25153
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.7%

Avslut 30 senaste dagarna: 667
Avslut 7 senaste dagarna: 147

Pris kvm Avslut
Augusti 25834 684
Juli 25114 522
Juni 24766 585
Maj 25381 651
April 25073 566
Mars 25181 690
Februari 22906 551
Januari 24400 490
December 22916 374
November 23654 574
Oktober 22213 577
September 22849 568

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 25808 24805 684
Juli 25084 24166 522
Juni 24709 23972 585
Maj 25288 24615 651
April 25084 23245 566
Mars 25126 23913 690
Februari 23117 22018 551
Januari 24395 23408 490
December 23058 21854 374
November 23710 22209 574
Oktober 22050 20945 577
September 22900 21491 568

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1640k 1460k 684
Juli 1552k 1450k 522
Juni 1598k 1475k 585
Maj 1777k 1520k 651
April 1659k 1495k 566
Mars 1609k 1475k 690
Februari 1716k 1350k 551
Januari 1730k 1450k 490
December 1399k 1375k 374
November 1657k 1400k 574
Oktober 1568k 1375k 577
September 1490k 1390k 568