Skåne län – hus

Uppdaterad 2017-11-19 12:59:34

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 21251
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.07%

Avslut 30 senaste dagarna: 311
Avslut 7 senaste dagarna: 71

Pris kvm Avslut
Oktober 22218 370
September 23195 350
Augusti 21392 217
Juli 21973 121
Juni 22988 156
Maj 21138 137
April 19881 86
Mars 20058 98
Februari 19985 52
Januari 21177 53
December 21022 41
November 19590 88

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 22191 20689 370
September 22984 22033 350
Augusti 21791 21428 217
Juli 21649 21250 121
Juni 22880 20987 156
Maj 21475 20400 137
April 19979 20000 86
Mars 20163 17816 98
Februari 20006 17660 52
Januari 21295 19960 53
December 20741 19021 41
November 19598 19642 88

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2980k 2725k 370
September 3019k 3000k 350
Augusti 3215k 2750k 217
Juli 2896k 2700k 121
Juni 2961k 2800k 156
Maj 3196k 2750k 137
April 2708k 2650k 86
Mars 2814k 2600k 98
Februari 3023k 2625k 52
Januari 2708k 2520k 53
December 3060k 2870k 41
November 2935k 2750k 88