Skåne län – hus

Uppdaterad 2018-01-16 05:27:38

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 18347
Utveckling 30 senaste dagarna: -10.99%

Avslut 30 senaste dagarna: 111
Avslut 7 senaste dagarna: 27

Pris kvm Avslut
December 19929 210
November 21310 248
Oktober 23813 265
September 24061 219
Augusti 20804 131
Juli 21717 92
Juni 22433 126
Maj 20428 124
April 19806 83
Mars 20058 98
Februari 19997 52
Januari 21177 53

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 19304 18604 210
November 21403 20312 248
Oktober 23607 22437 265
September 23994 23750 219
Augusti 20959 20812 131
Juli 21544 20312 92
Juni 22395 20681 126
Maj 20612 18974 124
April 19907 20000 83
Mars 20163 17816 98
Februari 20017 17660 52
Januari 21295 19960 53

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 2191k 2140k 210
November 2915k 2800k 248
Oktober 3311k 3000k 265
September 3254k 3200k 219
Augusti 3067k 2700k 131
Juli 2841k 2550k 92
Juni 2832k 2500k 126
Maj 3023k 2700k 124
April 2698k 2650k 83
Mars 2814k 2600k 98
Februari 3025k 2625k 52
Januari 2708k 2520k 53