Skåne län – hus

Uppdaterad 2018-05-20 07:17:53

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-20): 21577
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.49%

Avslut 30 senaste dagarna: 377
Avslut 7 senaste dagarna: 95

Pris kvm Avslut
April 21345 325
Mars 23166 244
Februari 22936 191
Januari 21669 91
December 18789 71
November 22113 80
Oktober 23585 110
September 23264 116
Augusti 19815 99
Juli 21676 87
Juni 22366 124
Maj 20460 123

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 21322 19746 325
Mars 23325 21467 244
Februari 23038 22071 191
Januari 21681 21153 91
December 18266 18848 71
November 21993 21436 80
Oktober 23715 21830 110
September 23300 21978 116
Augusti 19811 19318 99
Juli 21622 20202 87
Juni 22325 20652 124
Maj 20645 18974 123

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 2829k 2400k 325
Mars 2978k 2995k 244
Februari 3216k 2800k 191
Januari 3406k 2825k 91
December 2186k 2030k 71
November 3184k 3100k 80
Oktober 3511k 3215k 110
September 3265k 3100k 116
Augusti 2902k 2370k 99
Juli 2867k 2450k 87
Juni 2821k 2495k 124
Maj 3033k 2700k 123