Skåne län – hus

Uppdaterad 2018-07-20 20:16:30

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-20): 20593
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.6%

Avslut 30 senaste dagarna: 327
Avslut 7 senaste dagarna: 56

Pris kvm Avslut
Juni 21197 398
Maj 22200 421
April 21866 230
Mars 24625 134
Februari 24206 98
Januari 20321 58
December 19453 54
November 21778 71
Oktober 23502 107
September 23278 115
Augusti 19712 98
Juli 21676 87

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 21236 20000 398
Maj 22084 21250 421
April 21864 20801 230
Mars 24847 22552 134
Februari 24683 23457 98
Januari 20313 20153 58
December 18867 19664 54
November 21634 21428 71
Oktober 23637 21111 107
September 23315 21230 115
Augusti 19711 19318 98
Juli 21622 20202 87

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2611k 2450k 398
Maj 2967k 2700k 421
April 2980k 2700k 230
Mars 3356k 3250k 134
Februari 3559k 3095k 98
Januari 3337k 2750k 58
December 2257k 2400k 54
November 3121k 3050k 71
Oktober 3501k 3100k 107
September 3258k 3100k 115
Augusti 2891k 2370k 98
Juli 2867k 2450k 87