Skåne län – hus

Uppdaterad 2017-09-17 10:36:55

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 22430
Utveckling 30 senaste dagarna: 8.43%

Avslut 30 senaste dagarna: 394
Avslut 7 senaste dagarna: 90

Pris kvm Avslut
Augusti 20869 332
Juli 22281 216
Juni 23759 275
Maj 22913 205
April 21419 112
Mars 20721 111
Februari 20370 54
Januari 21177 53
December 21022 41
November 19590 88
Oktober 23897 113
September 20258 131

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 21170 19473 332
Juli 22040 20833 216
Juni 23712 22447 275
Maj 23092 21764 205
April 21502 21026 112
Mars 20838 19210 111
Februari 20361 17660 54
Januari 21295 19960 53
December 20741 19021 41
November 19598 19642 88
Oktober 23892 21417 113
September 20210 18973 131

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2950k 2500k 332
Juli 2931k 2600k 216
Juni 3080k 2925k 275
Maj 3349k 3250k 205
April 2934k 2787k 112
Mars 2909k 2700k 111
Februari 3082k 2625k 54
Januari 2708k 2520k 53
December 3060k 2870k 41
November 2935k 2750k 88
Oktober 3369k 3100k 113
September 2871k 2750k 131