Skåne län – hus

Uppdaterad 2018-03-20 20:17:37

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 21868
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.73%

Avslut 30 senaste dagarna: 302
Avslut 7 senaste dagarna: 68

Pris kvm Avslut
Februari 22252 273
Januari 21624 150
December 20497 124
November 22548 130
Oktober 23757 133
September 23276 123
Augusti 19876 101
Juli 21676 87
Juni 22429 125
Maj 20460 123
April 19806 83
Mars 20018 97

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 22414 21111 273
Januari 21737 21385 150
December 19595 19938 124
November 22419 21829 130
Oktober 23916 22258 133
September 23311 21978 123
Augusti 19870 19318 101
Juli 21622 20202 87
Juni 22390 20652 125
Maj 20645 18974 123
April 19907 20000 83
Mars 20123 17692 97

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 3059k 2650k 273
Januari 3268k 2800k 150
December 2366k 2500k 124
November 3220k 3050k 130
Oktober 3512k 3215k 133
September 3270k 3100k 123
Augusti 2902k 2370k 101
Juli 2867k 2450k 87
Juni 2827k 2495k 125
Maj 3033k 2700k 123
April 2698k 2650k 83
Mars 2815k 2600k 97