Södermanlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-11-19 13:11:20

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 20103
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.09%

Avslut 30 senaste dagarna: 111
Avslut 7 senaste dagarna: 32

Pris kvm Avslut
Oktober 20989 138
September 19687 127
Augusti 19990 82
Juli 17945 77
Juni 19019 102
Maj 18698 115
April 20381 114
Mars 19613 160
Februari 19051 115
Januari 18062 108
December 16480 79
November 17884 108

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 21036 20560 138
September 19765 19919 127
Augusti 19803 21272 82
Juli 17906 17460 77
Juni 19099 18294 102
Maj 18618 19487 115
April 20234 19932 114
Mars 19821 19519 160
Februari 19095 19605 115
Januari 18175 19135 108
December 16132 18089 79
November 17543 18035 108

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1489k 1335k 138
September 1224k 1170k 127
Augusti 1368k 1325k 82
Juli 1127k 1100k 77
Juni 1175k 1150k 102
Maj 1206k 1150k 115
April 1297k 1220k 114
Mars 1235k 1210k 160
Februari 1353k 1235k 115
Januari 1312k 1135k 108
December 894k 1150k 79
November 1193k 1150k 108