Södermanlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-09-17 10:46:58

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 20032
Utveckling 30 senaste dagarna: 8.07%

Avslut 30 senaste dagarna: 116
Avslut 7 senaste dagarna: 26

Pris kvm Avslut
Augusti 19917 81
Juli 18230 78
Juni 19089 101
Maj 18685 115
April 20381 114
Mars 19613 160
Februari 19051 115
Januari 18062 108
December 16480 79
November 17884 108
Oktober 18901 116
September 17614 118

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 19731 21051 81
Juli 18193 17616 78
Juni 19172 18294 101
Maj 18618 19469 115
April 20221 19932 114
Mars 19821 19519 160
Februari 19095 19605 115
Januari 18175 19135 108
December 16132 18089 79
November 17543 18035 108
Oktober 19205 18363 116
September 17559 18646 118

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1361k 1310k 81
Juli 1159k 1100k 78
Juni 1175k 1130k 101
Maj 1206k 1140k 115
April 1296k 1220k 114
Mars 1235k 1210k 160
Februari 1353k 1235k 115
Januari 1312k 1135k 108
December 894k 1150k 79
November 1193k 1150k 108
Oktober 1354k 1250k 116
September 1180k 1200k 118