Södermanlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-05-21 20:31:10

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-21): 18902
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.96%

Avslut 30 senaste dagarna: 114
Avslut 7 senaste dagarna: 23

Pris kvm Avslut
April 19588 110
Mars 19250 123
Februari 19912 107
Januari 20938 107
December 19727 64
November 20623 124
Oktober 21022 132
September 19674 127
Augusti 19990 82
Juli 17945 77
Juni 19015 102
Maj 18698 115

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 19501 20000 110
Mars 19442 19120 123
Februari 19944 19408 107
Januari 20949 21339 107
December 19629 19909 64
November 20542 20718 124
Oktober 21070 20333 132
September 19750 19919 127
Augusti 19803 21272 82
Juli 17906 17460 77
Juni 19095 18294 102
Maj 18618 19487 115

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 1258k 1195k 110
Mars 1101k 1230k 123
Februari 1533k 1320k 107
Januari 1364k 1275k 107
December 1196k 1175k 64
November 1473k 1285k 124
Oktober 1495k 1335k 132
September 1237k 1170k 127
Augusti 1368k 1325k 82
Juli 1127k 1100k 77
Juni 1176k 1150k 102
Maj 1206k 1150k 115