Södermanlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-07-18 20:28:37

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-18): 19306
Utveckling 30 senaste dagarna: 6.07%

Avslut 30 senaste dagarna: 105
Avslut 7 senaste dagarna: 21

Pris kvm Avslut
Juni 18189 113
Maj 18446 113
April 19707 108
Mars 19250 123
Februari 19912 107
Januari 20938 107
December 19727 64
November 20623 124
Oktober 20987 131
September 19674 127
Augusti 19990 82
Juli 17945 77

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 18016 18232 113
Maj 18605 18055 113
April 19614 20241 108
Mars 19442 19120 123
Februari 19944 19408 107
Januari 20949 21339 107
December 19629 19909 64
November 20542 20718 124
Oktober 21037 20219 131
September 19750 19919 127
Augusti 19803 21272 82
Juli 17906 17460 77

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 1148k 1100k 113
Maj 1307k 1160k 113
April 1267k 1200k 108
Mars 1101k 1230k 123
Februari 1533k 1320k 107
Januari 1364k 1275k 107
December 1196k 1175k 64
November 1473k 1285k 124
Oktober 1472k 1325k 131
September 1237k 1170k 127
Augusti 1368k 1325k 82
Juli 1127k 1100k 77