Södermanlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-01-19 01:13:34

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-19): 20499
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.45%

Avslut 30 senaste dagarna: 52
Avslut 7 senaste dagarna: 23

Pris kvm Avslut
December 19876 66
November 20623 124
Oktober 21033 133
September 19674 127
Augusti 19990 82
Juli 17945 77
Juni 19015 102
Maj 18698 115
April 20381 114
Mars 19613 160
Februari 19051 115
Januari 18062 108

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 19800 20000 66
November 20542 20718 124
Oktober 21081 20333 133
September 19750 19919 127
Augusti 19803 21272 82
Juli 17906 17460 77
Juni 19095 18294 102
Maj 18618 19487 115
April 20234 19932 114
Mars 19821 19519 160
Februari 19095 19605 115
Januari 18175 19135 108

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1218k 1200k 66
November 1473k 1285k 124
Oktober 1496k 1335k 133
September 1237k 1170k 127
Augusti 1368k 1325k 82
Juli 1127k 1100k 77
Juni 1176k 1150k 102
Maj 1206k 1150k 115
April 1297k 1220k 114
Mars 1235k 1210k 160
Februari 1353k 1235k 115
Januari 1312k 1135k 108