Södermanlands län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-09-22 07:28:17

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-9-22): 19365
Utveckling 30 senaste dagarna: 7.9%

Avslut 30 senaste dagarna: 130
Avslut 7 senaste dagarna: 36

Pris kvm Avslut
Augusti 18461 108
Juli 19543 69
Juni 18133 111
Maj 18471 112
April 19626 107
Mars 19250 123
Februari 19924 106
Januari 20938 107
December 19727 64
November 20623 124
Oktober 21001 129
September 19674 127

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 18371 18059 108
Juli 19686 20370 69
Juni 18001 18232 111
Maj 18596 18085 112
April 19534 20000 107
Mars 19442 19120 123
Februari 19955 19808 106
Januari 20949 21339 107
December 19629 19909 64
November 20542 20718 124
Oktober 21051 20219 129
September 19750 19919 127

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1130k 1060k 108
Juli 1329k 1200k 69
Juni 1158k 1095k 111
Maj 1294k 1160k 112
April 1257k 1195k 107
Mars 1101k 1230k 123
Februari 1536k 1350k 106
Januari 1364k 1275k 107
December 1196k 1175k 64
November 1473k 1285k 124
Oktober 1476k 1335k 129
September 1237k 1170k 127