Södermanlands län – hus

Uppdaterad 2017-11-19 13:00:35

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 20724
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.81%

Avslut 30 senaste dagarna: 90
Avslut 7 senaste dagarna: 25

Pris kvm Avslut
Oktober 22117 99
September 23103 95
Augusti 22856 56
Juli 20446 31
Juni 22608 61
Maj 20950 34
April 20349 28
Mars 19801 24
Februari 20132 11
Januari 20852 13
December 18956 20
November 18537 20

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 21693 22483 99
September 22952 23750 95
Augusti 22782 23103 56
Juli 21350 22000 31
Juni 22418 22649 61
Maj 20963 20138 34
April 20349 20270 28
Mars 19319 19230 24
Februari 20715 19047 11
Januari 20852 18086 13
December 19009 20000 20
November 20592 22566 20

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 2891k 2655k 99
September 2689k 2970k 95
Augusti 3148k 2800k 56
Juli 2776k 2700k 31
Juni 2793k 2710k 61
Maj 2809k 2435k 34
April 2742k 2600k 28
Mars 2249k 2530k 24
Februari 2578k 2100k 11
Januari 2726k 3050k 13
December 2449k 2300k 20
November 2750k 2300k 20