Södermanlands län – hus

Uppdaterad 2018-09-22 07:17:35

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-9-22): 21718
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.95%

Avslut 30 senaste dagarna: 115
Avslut 7 senaste dagarna: 27

Pris kvm Avslut
Augusti 22345 76
Juli 21360 59
Juni 22948 65
Maj 21050 60
April 19499 33
Mars 20851 17
Februari 20019 28
Januari 21444 10
December 20007 15
November 17037 22
Oktober 22932 22
September 22476 41

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 22276 21875 76
Juli 21455 20000 59
Juni 22476 22500 65
Maj 21634 21495 60
April 19567 19776 33
Mars 20508 20869 17
Februari 20237 18907 28
Januari 21444 21600 10
December 19317 20798 15
November 17356 19971 22
Oktober 21714 25666 22
September 22535 22857 41

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2722k 2600k 76
Juli 2587k 2550k 59
Juni 2744k 2700k 65
Maj 3046k 2580k 60
April 2952k 2650k 33
Mars 2693k 2700k 17
Februari 3000k 2600k 28
Januari 2970k 3250k 10
December 2217k 2850k 15
November 2442k 3100k 22
Oktober 3433k 2950k 22
September 2827k 2740k 41