Södermanlands län – hus

Uppdaterad 2018-07-18 20:17:48

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-18): 20280
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.62%

Avslut 30 senaste dagarna: 83
Avslut 7 senaste dagarna: 19

Pris kvm Avslut
Juni 21381 103
Maj 21280 113
April 21173 62
Mars 22150 39
Februari 21404 34
Januari 19103 13
December 20007 15
November 17037 22
Oktober 22910 23
September 22476 41
Augusti 21311 28
Juli 19807 25

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 20724 20000 103
Maj 21700 21495 113
April 21166 19915 62
Mars 22064 22402 39
Februari 21491 21467 34
Januari 19103 20604 13
December 19317 20798 15
November 17356 19971 22
Oktober 21746 23284 23
September 22535 22857 41
Augusti 21444 21137 28
Juli 20091 22000 25

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 2444k 2500k 103
Maj 2919k 2525k 113
April 2800k 2625k 62
Mars 2846k 2700k 39
Februari 3161k 2650k 34
Januari 2787k 3000k 13
December 2217k 2850k 15
November 2442k 3100k 22
Oktober 3430k 2950k 23
September 2827k 2740k 41
Augusti 3032k 3020k 28
Juli 2475k 2600k 25