Södermanlands län – hus

Uppdaterad 2018-01-19 00:59:54

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-19): 18086
Utveckling 30 senaste dagarna: -11.1%

Avslut 30 senaste dagarna: 25
Avslut 7 senaste dagarna: 11

Pris kvm Avslut
December 20455 45
November 20359 78
Oktober 22111 65
September 22569 66
Augusti 21311 28
Juli 19921 27
Juni 21906 57
Maj 20533 32
April 20349 28
Mars 19801 24
Februari 20132 11
Januari 20852 13

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 19901 20408 45
November 20911 20746 78
Oktober 21624 22962 65
September 22526 23021 66
Augusti 21613 21137 28
Juli 20200 22000 27
Juni 21691 21821 57
Maj 20581 20066 32
April 20349 20270 28
Mars 19319 19230 24
Februari 20715 19047 11
Januari 20852 18086 13

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 2244k 2700k 45
November 2811k 3000k 78
Oktober 3167k 2890k 65
September 2703k 2900k 66
Augusti 3490k 3020k 28
Juli 2503k 2675k 27
Juni 2631k 2650k 57
Maj 2763k 2300k 32
April 2742k 2600k 28
Mars 2249k 2530k 24
Februari 2578k 2100k 11
Januari 2726k 3050k 13