Södermanlands län – hus

Uppdaterad 2017-09-17 10:37:47

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 23378
Utveckling 30 senaste dagarna: 15.4%

Avslut 30 senaste dagarna: 106
Avslut 7 senaste dagarna: 22

Pris kvm Avslut
Augusti 22410 84
Juli 19147 54
Juni 21845 94
Maj 20598 52
April 19342 35
Mars 19801 27
Februari 20132 11
Januari 20852 13
December 18956 20
November 18537 20
Oktober 18943 25
September 22564 33

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 22441 21578 84
Juli 19596 18250 54
Juni 21890 21982 94
Maj 20400 20138 52
April 19342 19977 35
Mars 19374 19230 27
Februari 20715 19047 11
Januari 20852 18086 13
December 19009 20000 20
November 20592 22566 20
Oktober 17507 21031 25
September 21733 21328 33

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 2976k 2555k 84
Juli 2548k 2600k 54
Juni 2678k 2640k 94
Maj 2841k 2435k 52
April 2625k 2295k 35
Mars 2260k 2530k 27
Februari 2578k 2100k 11
Januari 2726k 3050k 13
December 2449k 2300k 20
November 2750k 2300k 20
Oktober 2861k 2650k 25
September 2944k 2600k 33