Södermanlands län – hus

Uppdaterad 2018-05-21 20:19:30

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-5-21): 19529
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.66%

Avslut 30 senaste dagarna: 99
Avslut 7 senaste dagarna: 30

Pris kvm Avslut
April 20267 82
Mars 21686 65
Februari 20934 58
Januari 21642 33
December 19995 18
November 18030 23
Oktober 22910 23
September 22476 41
Augusti 21311 28
Juli 19807 25
Juni 22166 56
Maj 20364 31

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 20227 19791 82
Mars 21761 21250 65
Februari 21138 21686 58
Januari 21642 21843 33
December 19435 20798 18
November 18500 19971 23
Oktober 21746 23284 23
September 22535 22857 41
Augusti 21444 21137 28
Juli 20091 22000 25
Juni 21949 22043 56
Maj 20428 19298 31

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 2609k 2400k 82
Mars 2657k 2550k 65
Februari 2894k 2500k 58
Januari 2895k 3000k 33
December 2296k 2850k 18
November 2625k 3100k 23
Oktober 3430k 2950k 23
September 2827k 2740k 41
Augusti 3032k 3020k 28
Juli 2475k 2600k 25
Juni 2656k 2650k 56
Maj 2784k 2300k 31