Södertälje kommun

Uppdaterad 2017-09-17 10:54:01

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 27514
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.58%

Avslut 30 senaste dagarna: 42
Avslut 7 senaste dagarna: 10

Pris kvm Avslut
Augusti 28060 30
Juli 23204 11
Juni 28742 28
Maj 27712 29
April 28091 42
Mars 26903 70
Februari 28715 54
Januari 27948 39
December 29637 30
November 26709 47
Oktober 27670 37
September 27520 43

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 28587 30064 30
Juli 23204 23892 11
Juni 28742 30841 28
Maj 27712 27900 29
April 28070 28906 42
Mars 26868 28467 70
Februari 28874 29687 54
Januari 28095 30267 39
December 29007 30357 30
November 26892 29607 47
Oktober 27847 26718 37
September 27911 30085 43

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1923k 1690k 30
Juli 1553k 1580k 11
Juni 1837k 1695k 28
Maj 1816k 1700k 29
April 1697k 1750k 42
Mars 1885k 1800k 70
Februari 1978k 1800k 54
Januari 2046k 1690k 39
December 1529k 1735k 30
November 1811k 1650k 47
Oktober 1636k 1660k 37
September 1548k 1660k 43