Södertälje kommun

Uppdaterad 2019-02-17 07:42:36

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 27132
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.03%

Avslut 30 senaste dagarna: 39
Avslut 7 senaste dagarna: 8

Pris kvm Avslut
Januari 27825 31
December 27007 20
November 27536 42
Oktober 26539 42
September 25662 56
Augusti 26611 36
Juli 26116 23
Juni 26103 30
Maj 24246 36
April 23179 39
Mars 24703 40
Februari 25251 49

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 27356 28658 31
December 27007 27339 20
November 27166 27521 42
Oktober 26879 27033 42
September 25619 27631 56
Augusti 26611 25859 36
Juli 26116 24637 23
Juni 25743 28469 30
Maj 24236 25316 36
April 23343 23629 39
Mars 24611 25000 40
Februari 25192 25714 49

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 1802k 1500k 31
December 1705k 1660k 20
November 1737k 1640k 42
Oktober 1635k 1595k 42
September 1596k 1543k 56
Augusti 1708k 1650k 36
Juli 1729k 1650k 23
Juni 1530k 1450k 30
Maj 1699k 1703k 36
April 1718k 1560k 39
Mars 1488k 1630k 40
Februari 1709k 1600k 49