Södertälje kommun

Uppdaterad 2018-04-19 20:38:30

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-4-19): 23476
Utveckling 30 senaste dagarna: -9.93%

Avslut 30 senaste dagarna: 47
Avslut 7 senaste dagarna: 16

Pris kvm Avslut
Mars 24770 41
Februari 25442 50
Januari 24360 34
December 26002 26
November 25963 35
Oktober 25910 37
September 27476 37
Augusti 28012 31
Juli 23204 11
Juni 28742 28
Maj 27712 29
April 28091 42

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 24684 25000 41
Februari 25371 27100 50
Januari 25042 26234 34
December 26404 26666 26
November 25852 25371 35
Oktober 25988 26666 37
September 27012 30000 37
Augusti 28587 29651 31
Juli 23204 23892 11
Juni 28742 30841 28
Maj 27712 27900 29
April 28070 28906 42

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 1491k 1630k 41
Februari 1731k 1620k 50
Januari 1891k 1715k 34
December 1896k 1905k 26
November 1863k 1650k 35
Oktober 1913k 1640k 37
September 1790k 1880k 37
Augusti 1861k 1690k 31
Juli 1553k 1580k 11
Juni 1837k 1695k 28
Maj 1816k 1700k 29
April 1697k 1750k 42