Södertälje kommun

Uppdaterad 2018-01-21 00:52:11

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-21): 25191
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.12%

Avslut 30 senaste dagarna: 17
Avslut 7 senaste dagarna: 14

Pris kvm Avslut
December 26352 25
November 25936 34
Oktober 25667 36
September 27438 38
Augusti 28012 31
Juli 23204 11
Juni 28742 28
Maj 27712 29
April 28091 42
Mars 26903 70
Februari 28715 54
Januari 27948 39

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 26814 26666 25
November 25821 25371 34
Oktober 25758 26666 36
September 26984 30000 38
Augusti 28587 29651 31
Juli 23204 23892 11
Juni 28742 30841 28
Maj 27712 27900 29
April 28070 28906 42
Mars 26868 28467 70
Februari 28874 29687 54
Januari 28095 30267 39

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 1890k 1900k 25
November 1871k 1690k 34
Oktober 1893k 1640k 36
September 1783k 1880k 38
Augusti 1861k 1690k 31
Juli 1553k 1580k 11
Juni 1837k 1695k 28
Maj 1816k 1700k 29
April 1697k 1750k 42
Mars 1885k 1800k 70
Februari 1978k 1800k 54
Januari 2046k 1690k 39