Stockholm – innanför tullarna – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-03-20 20:11:43

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2018-3-20): 82910
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.54%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2018-3-20): 87421
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.47%

Avslut 30 senaste dagarna: 705
Avslut 7 senaste dagarna: 123

Pris kvm Avslut
Februari 87643 914
Januari 87296 602
December 85904 424
November 86961 688
Oktober 90392 730
September 92380 910
Augusti 95532 707
Juli 93473 243
Juni 92964 634
Maj 95515 848
April 93487 669
Mars 95190 837

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 87750 87857 914
Januari 86999 88983 602
December 85220 85326 424
November 86879 88287 688
Oktober 90104 91071 730
September 92517 93055 910
Augusti 95007 97460 707
Juli 94056 95714 243
Juni 92624 94615 634
Maj 95540 95614 848
April 93570 94921 669
Mars 95262 96610 837

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 5559k 4200k 914
Januari 4938k 3900k 602
December 4509k 4300k 424
November 5092k 4150k 688
Oktober 5307k 4650k 730
September 5350k 4800k 910
Augusti 5469k 4500k 707
Juli 4752k 4150k 243
Juni 5575k 5175k 634
Maj 6204k 5000k 848
April 5686k 4850k 669
Mars 5388k 5100k 837