Stockholm – innanför tullarna – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-07-20 20:11:11

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2018-7-20): 83911
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.02%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2018-7-20): 86832
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.35%

Avslut 30 senaste dagarna: 353
Avslut 7 senaste dagarna: 58

Pris kvm Avslut
Juni 88495 560
Maj 87300 697
April 87392 691
Mars 86859 580
Februari 87663 887
Januari 87327 589
December 85786 421
November 86816 679
Oktober 90354 722
September 92448 899
Augusti 95545 700
Juli 93429 240

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 88706 88620 560
Maj 87209 88544 697
April 87370 86785 691
Mars 86789 85642 580
Februari 87753 87894 887
Januari 87001 88983 589
December 85108 85326 421
November 86720 88157 679
Oktober 90069 90909 722
September 92586 93055 899
Augusti 95015 97500 700
Juli 94018 95714 240

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 5042k 4500k 560
Maj 5292k 4525k 697
April 5441k 4500k 691
Mars 4765k 4380k 580
Februari 5569k 4200k 887
Januari 4926k 3880k 589
December 4463k 4295k 421
November 5122k 4170k 679
Oktober 5322k 4675k 722
September 5376k 4800k 899
Augusti 5480k 4500k 700
Juli 4744k 4100k 240