Stockholm – innanför tullarna – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-11-19 12:54:21

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2017-11-19): 84041
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.5%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2017-11-19): 87216
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.0%

Avslut 30 senaste dagarna: 681
Avslut 7 senaste dagarna: 192

Pris kvm Avslut
Oktober 90264 768
September 92432 919
Augusti 95451 706
Juli 93473 243
Juni 92945 636
Maj 95417 843
April 93302 667
Mars 95139 840
Februari 95361 656
Januari 93817 545
December 91990 318
November 91535 712

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 89947 90853 768
September 92555 93055 919
Augusti 94928 97460 706
Juli 94056 95714 243
Juni 92604 94615 636
Maj 95445 95588 843
April 93386 94827 667
Mars 95203 96610 840
Februari 95500 94285 656
Januari 93683 96402 545
December 92075 93333 318
November 91583 91944 712

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 5231k 4600k 768
September 5351k 4800k 919
Augusti 5448k 4500k 706
Juli 4752k 4150k 243
Juni 5566k 5170k 636
Maj 6187k 4970k 843
April 5647k 4850k 667
Mars 5366k 5100k 840
Februari 6246k 4935k 656
Januari 5947k 4730k 545
December 4729k 4675k 318
November 5394k 4750k 712