Stockholm – innanför tullarna – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-01-16 05:21:52

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2018-1-16): 81200
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.72%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2018-1-16): 86954
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.65%

Avslut 30 senaste dagarna: 263
Avslut 7 senaste dagarna: 109

Pris kvm Avslut
December 86389 450
November 86968 696
Oktober 90283 741
September 92413 918
Augusti 95542 708
Juli 93473 243
Juni 93022 635
Maj 95551 849
April 93485 670
Mars 95197 838
Februari 95327 656
Januari 93829 547

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 85914 85294 450
November 86828 88287 696
Oktober 89978 90789 741
September 92551 93055 918
Augusti 95016 97500 708
Juli 94056 95714 243
Juni 92685 94680 635
Maj 95575 95614 849
April 93568 94921 670
Mars 95281 96619 838
Februari 95452 94252 656
Januari 93694 96402 547

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 4674k 4395k 450
November 5113k 4150k 696
Oktober 5301k 4650k 741
September 5355k 4800k 918
Augusti 5461k 4500k 708
Juli 4752k 4150k 243
Juni 5567k 5170k 635
Maj 6198k 4975k 849
April 5682k 4850k 670
Mars 5386k 5100k 838
Februari 6237k 4935k 656
Januari 5937k 4725k 547