Stockholm – innanför tullarna – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-09-17 10:32:27

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2017-9-17): 90816
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.88%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2017-9-17): 94336
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.39%

Avslut 30 senaste dagarna: 806
Avslut 7 senaste dagarna: 192

Pris kvm Avslut
Augusti 95060 686
Juli 93483 235
Juni 93017 629
Maj 95356 834
April 93343 662
Mars 95221 837
Februari 95331 654
Januari 93791 544
December 91698 314
November 91496 710
Oktober 91715 810
September 90558 761

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 94524 97142 686
Juli 93990 95625 235
Juni 92696 94615 629
Maj 95387 95500 834
April 93423 94827 662
Mars 95211 96610 837
Februari 95563 94252 654
Januari 93639 96428 544
December 91745 93111 314
November 91544 91860 710
Oktober 91662 92500 810
September 90519 91428 761

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 5456k 4500k 686
Juli 4787k 4150k 235
Juni 5519k 5150k 629
Maj 6193k 4950k 834
April 5614k 4850k 662
Mars 5377k 5075k 837
Februari 6221k 4935k 654
Januari 5897k 4710k 544
December 4667k 4650k 314
November 5400k 4750k 710
Oktober 5761k 4870k 810
September 5464k 4700k 761