Stockholm – Kungsholmen – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-03-20 20:09:27

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 82609
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.46%

Avslut 30 senaste dagarna: 154
Avslut 7 senaste dagarna: 30

Pris kvm Avslut
Februari 83014 193
Januari 83831 130
December 79201 85
November 84847 155
Oktober 85595 148
September 87862 209
Augusti 90741 169
Juli 92486 69
Juni 86755 146
Maj 90685 184
April 89409 144
Mars 88750 180

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 83102 84210 193
Januari 83144 86111 130
December 78845 80564 85
November 84365 85714 155
Oktober 85521 86538 148
September 88132 88659 209
Augusti 90087 94531 169
Juli 92542 96710 69
Juni 87121 89743 146
Maj 90247 93055 184
April 89794 90298 144
Mars 88524 90625 180

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 4569k 3750k 193
Januari 4274k 3300k 130
December 4057k 4025k 85
November 4453k 3650k 155
Oktober 4644k 4200k 148
September 4716k 4275k 209
Augusti 4989k 4000k 169
Juli 4215k 4100k 69
Juni 5308k 4920k 146
Maj 5173k 4170k 184
April 5256k 4450k 144
Mars 4617k 4200k 180