Stockholm – Kungsholmen – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-11-19 12:50:48

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 84166
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.3%

Avslut 30 senaste dagarna: 139
Avslut 7 senaste dagarna: 35

Pris kvm Avslut
Oktober 85590 156
September 87759 210
Augusti 90741 169
Juli 92486 69
Juni 86683 147
Maj 90719 183
April 89409 144
Mars 88697 181
Februari 88748 134
Januari 87963 139
December 86618 76
November 86343 168

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 85533 86842 156
September 87965 88659 210
Augusti 90087 94531 169
Juli 92542 96710 69
Juni 87044 89705 147
Maj 90275 93055 183
April 89794 90298 144
Mars 88469 90250 181
Februari 88736 89824 134
Januari 87833 89506 139
December 86870 88947 76
November 86258 87959 168

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 4641k 4200k 156
September 4721k 4315k 210
Augusti 4989k 4000k 169
Juli 4215k 4100k 69
Juni 5307k 4920k 147
Maj 5137k 4160k 183
April 5256k 4450k 144
Mars 4622k 4200k 181
Februari 5426k 4200k 134
Januari 5461k 4225k 139
December 4182k 4000k 76
November 4859k 4220k 168