Stockholm – Södermalm – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-09-17 19:06:39

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 89721
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.41%

Avslut 30 senaste dagarna: 150
Avslut 7 senaste dagarna: 37

Pris kvm Avslut
Augusti 91862 107
Juli 87629 37
Juni 91569 109
Maj 89237 164
April 87384 125
Mars 89173 173
Februari 89099 142
Januari 90207 110
December 88378 76
November 85855 136
Oktober 86306 169
September 88305 145

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 91041 93835 107
Juli 87275 92073 37
Juni 90968 93043 109
Maj 89743 91836 164
April 87384 91428 125
Mars 89370 93529 173
Februari 89487 90677 142
Januari 90858 92244 110
December 88635 92777 76
November 85810 88455 136
Oktober 86596 86888 169
September 88253 90178 145

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 5495k 4500k 107
Juli 4910k 4150k 37
Juni 4444k 4350k 109
Maj 5334k 4420k 164
April 4920k 4300k 125
Mars 4799k 4650k 173
Februari 5413k 4350k 142
Januari 5357k 4350k 110
December 4127k 4600k 76
November 4520k 4295k 136
Oktober 5014k 4250k 169
September 4737k 4100k 145