Stockholm – Södermalm – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-11-19 12:48:58

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 82812
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.4%

Avslut 30 senaste dagarna: 168
Avslut 7 senaste dagarna: 46

Pris kvm Avslut
Oktober 84549 160
September 88056 175
Augusti 92984 111
Juli 88216 39
Juni 91120 112
Maj 89237 164
April 87310 127
Mars 89255 172
Februari 89099 142
Januari 90132 109
December 88378 76
November 85855 136

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 84342 86734 160
September 88237 88977 175
Augusti 92306 94791 111
Juli 87941 94857 39
Juni 90490 93043 112
Maj 89743 91836 164
April 87310 91428 127
Mars 89462 93589 172
Februari 89487 90677 142
Januari 90793 92142 109
December 88635 92777 76
November 85810 88455 136

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 4786k 4300k 160
September 4711k 4460k 175
Augusti 5457k 4450k 111
Juli 4854k 4150k 39
Juni 4502k 4400k 112
Maj 5334k 4420k 164
April 4918k 4300k 127
Mars 4809k 4650k 172
Februari 5413k 4350k 142
Januari 5374k 4350k 109
December 4127k 4600k 76
November 4520k 4295k 136