Stockholm – Vasastan – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-03-20 20:09:09

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 90182
Utveckling 30 senaste dagarna: 1.39%

Avslut 30 senaste dagarna: 164
Avslut 7 senaste dagarna: 29

Pris kvm Avslut
Februari 89599 212
Januari 88527 151
December 87133 94
November 89143 147
Oktober 93360 158
September 95587 183
Augusti 98884 161
Juli 97822 39
Juni 95334 136
Maj 97148 160
April 95675 148
Mars 100057 201

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 89507 91363 212
Januari 88724 91150 151
December 87611 88461 94
November 88497 90697 147
Oktober 93359 94897 158
September 95284 97619 183
Augusti 98905 100000 161
Juli 98130 100000 39
Juni 94923 97692 136
Maj 97297 98943 160
April 95675 97422 148
Mars 100252 101075 201

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 5795k 4525k 212
Januari 5311k 4420k 151
December 4548k 4270k 94
November 5191k 4725k 147
Oktober 5575k 5400k 158
September 5469k 5440k 183
Augusti 5677k 5075k 161
Juli 5330k 4900k 39
Juni 6272k 5900k 136
Maj 6786k 5710k 160
April 6361k 5700k 148
Mars 5682k 5670k 201