Stockholms län – hus

Uppdaterad 2017-09-23 14:36:39

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2017-4-24): 19977
Utveckling 30 senaste dagarna: -4.97%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2017-9-23): 48393
Utveckling 30 senaste dagarna: 5.45%

Avslut 30 senaste dagarna: 573
Avslut 7 senaste dagarna: 117

Pris kvm Avslut
Augusti 48252 319
Juli 42541 102
Juni 47723 322
Maj 50770 304
April 48806 162
Mars 50282 129
Februari 48715 105
Januari 52955 70
December 44487 50
November 42963 134
Oktober 49893 171
September 46370 189

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 47757 46458 319
Juli 42021 41666 102
Juni 47731 45454 322
Maj 50615 48333 304
April 48695 46289 162
Mars 50282 47142 129
Februari 49625 49579 105
Januari 51392 51627 70
December 44277 47222 50
November 43330 41025 134
Oktober 48698 48148 171
September 46982 45081 189

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 7222k 5725k 319
Juli 5171k 5275k 102
Juni 6844k 6250k 322
Maj 7806k 7150k 304
April 7364k 7050k 162
Mars 7341k 6995k 129
Februari 8256k 6950k 105
Januari 8401k 7500k 70
December 6504k 6750k 50
November 6910k 6450k 134
Oktober 7477k 7220k 171
September 7244k 6750k 189