Stockholms län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-01-21 00:42:14

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-21): 54819
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.65%

Avslut 30 senaste dagarna: 1262
Avslut 7 senaste dagarna: 661

Pris kvm Avslut
December 57436 1448
November 55166 2500
Oktober 57548 2771
September 59388 3362
Augusti 60611 2593
Juli 56237 1080
Juni 59959 2353
Maj 62102 2904
April 60237 2469
Mars 60378 3032
Februari 60266 2475
Januari 59354 2052

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 57021 58263 1448
November 55456 54961 2500
Oktober 56929 56363 2771
September 59323 58947 3362
Augusti 60656 61904 2593
Juli 55963 55636 1080
Juni 60239 59487 2353
Maj 61925 60465 2904
April 60288 59099 2469
Mars 60285 59375 3032
Februari 60174 58898 2475
Januari 59351 58676 2052

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 3194k 2950k 1448
November 3485k 2900k 2500
Oktober 3701k 3100k 2771
September 3631k 3200k 3362
Augusti 3894k 3250k 2593
Juli 3334k 3000k 1080
Juni 3674k 3210k 2353
Maj 4164k 3300k 2904
April 3791k 3200k 2469
Mars 3566k 3200k 3032
Februari 4112k 3250k 2475
Januari 4040k 3150k 2052