Stockholms län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-09-17 10:46:33

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 59782
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.47%

Avslut 30 senaste dagarna: 2955
Avslut 7 senaste dagarna: 706

Pris kvm Avslut
Augusti 60712 2469
Juli 56207 1050
Juni 59774 2331
Maj 61904 2882
April 60022 2449
Mars 60323 3034
Februari 60261 2475
Januari 59276 2050
December 57915 1203
November 57614 2569
Oktober 59308 2784
September 57759 2751

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 60697 62000 2469
Juli 55972 55421 1050
Juni 60031 59313 2331
Maj 61754 60333 2882
April 60053 59090 2449
Mars 60233 59339 3034
Februari 60142 58898 2475
Januari 59280 58648 2050
December 58510 57894 1203
November 57574 56551 2569
Oktober 59263 58653 2784
September 57926 56583 2751

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 3894k 3250k 2469
Juli 3335k 3000k 1050
Juni 3660k 3200k 2331
Maj 4150k 3295k 2882
April 3765k 3200k 2449
Mars 3561k 3200k 3034
Februari 4112k 3250k 2475
Januari 4026k 3150k 2050
December 3042k 3005k 1203
November 3669k 3200k 2569
Oktober 3922k 3250k 2784
September 3646k 3180k 2751