Stockholms län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-05-21 20:11:54

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2018-5-21): 53845
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.75%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2018-5-21): 55771
Utveckling 30 senaste dagarna: -0.25%

Avslut 30 senaste dagarna: 2402
Avslut 7 senaste dagarna: 558

Pris kvm Avslut
April 56421 2327
Mars 53676 2317
Februari 56840 3057
Januari 54774 2303
December 56440 1422
November 55050 2479
Oktober 57404 2749
September 59328 3334
Augusti 60619 2579
Juli 56097 1073
Juni 59964 2352
Maj 62083 2897

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
April 56374 55660 2327
Mars 53343 52380 2317
Februari 56835 56382 3057
Januari 54919 54565 2303
December 55935 57142 1422
November 55284 54615 2479
Oktober 56833 56353 2749
September 59254 58750 3334
Augusti 60663 61904 2579
Juli 55818 55421 1073
Juni 60244 59451 2352
Maj 61906 60425 2897

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
April 3674k 3000k 2327
Mars 3075k 2850k 2317
Februari 3876k 2950k 3057
Januari 3530k 2850k 2303
December 3090k 2900k 1422
November 3482k 2900k 2479
Oktober 3695k 3100k 2749
September 3629k 3200k 3334
Augusti 3896k 3250k 2579
Juli 3330k 3000k 1073
Juni 3676k 3200k 2352
Maj 4166k 3300k 2897