Stockholms län – bostadsrätter

Uppdaterad 2017-11-19 12:54:01

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2017-11-19): 54209
Utveckling 30 senaste dagarna: -5.44%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2017-11-19): 55143
Utveckling 30 senaste dagarna: -6.05%

Avslut 30 senaste dagarna: 2501
Avslut 7 senaste dagarna: 601

Pris kvm Avslut
Oktober 57224 2899
September 59349 3369
Augusti 60545 2580
Juli 56269 1080
Juni 59946 2350
Maj 61977 2898
April 60094 2464
Mars 60359 3037
Februari 60284 2477
Januari 59329 2052
December 58139 1206
November 57663 2568

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 56604 56129 2899
September 59282 58888 3369
Augusti 60578 61864 2580
Juli 55994 55636 1080
Juni 60225 59487 2350
Maj 61804 60377 2898
April 60145 59090 2464
Mars 60252 59375 3037
Februari 60194 58904 2477
Januari 59328 58648 2052
December 58780 58064 1206
November 57624 56666 2568

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 3669k 3100k 2899
September 3630k 3200k 3369
Augusti 3886k 3250k 2580
Juli 3334k 3000k 1080
Juni 3675k 3210k 2350
Maj 4155k 3295k 2898
April 3777k 3200k 2464
Mars 3559k 3200k 3037
Februari 4116k 3250k 2477
Januari 4039k 3150k 2052
December 3062k 3005k 1206
November 3671k 3200k 2568