Stockholms län – bostadsrätter

Uppdaterad 2018-01-19 00:51:11

Index – justerat för område

picture.png
Senaste(2018-1-19): 54256
Utveckling 30 senaste dagarna: 0.93%

Rådata – snittpris

Som indexet men är inte justerat för område som försäljning sker i.

picture.png
Senaste(2018-1-19): 54974
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.85%

Avslut 30 senaste dagarna: 1186
Avslut 7 senaste dagarna: 509

Pris kvm Avslut
December 57489 1456
November 55155 2510
Oktober 57552 2775
September 59412 3365
Augusti 60611 2593
Juli 56237 1080
Juni 59959 2353
Maj 62102 2904
April 60213 2468
Mars 60387 3033
Februari 60266 2475
Januari 59365 2053

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 57082 58679 1456
November 55443 54961 2510
Oktober 56934 56363 2775
September 59348 58947 3365
Augusti 60656 61904 2593
Juli 55963 55636 1080
Juni 60239 59487 2353
Maj 61925 60465 2904
April 60264 59099 2468
Mars 60285 59375 3033
Februari 60174 58898 2475
Januari 59361 58676 2053

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 3193k 2950k 1456
November 3486k 2900k 2510
Oktober 3700k 3100k 2775
September 3633k 3200k 3365
Augusti 3894k 3250k 2593
Juli 3334k 3000k 1080
Juni 3674k 3210k 2353
Maj 4164k 3300k 2904
April 3789k 3200k 2468
Mars 3565k 3200k 3033
Februari 4112k 3250k 2475
Januari 4039k 3150k 2053