Stockholms län – hus

Uppdaterad 2017-11-19 13:00:05

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-11-19): 44828
Utveckling 30 senaste dagarna: -2.7%

Avslut 30 senaste dagarna: 372
Avslut 7 senaste dagarna: 87

Pris kvm Avslut
Oktober 46322 486
September 46973 497
Augusti 49257 244
Juli 43791 58
Juni 48876 198
Maj 50230 225
April 49176 130
Mars 50177 124
Februari 48678 102
Januari 52732 69
December 44974 51
November 43031 133

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 46396 43640 486
September 47117 45324 497
Augusti 48361 48122 244
Juli 43366 42500 58
Juni 48927 45535 198
Maj 50085 46942 225
April 49039 46289 130
Mars 50175 46643 124
Februari 49429 50000 102
Januari 51158 51408 69
December 44837 47222 51
November 43402 41025 133

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 6358k 5780k 486
September 6147k 6200k 497
Augusti 7671k 6200k 244
Juli 5693k 6100k 58
Juni 7269k 6500k 198
Maj 7820k 7195k 225
April 7327k 7050k 130
Mars 7414k 7125k 124
Februari 8175k 7000k 102
Januari 8310k 7120k 69
December 6519k 6750k 51
November 6921k 6450k 133