Stockholms län – hus

Uppdaterad 2018-07-18 20:17:19

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-7-18): 41339
Utveckling 30 senaste dagarna: -8.91%

Avslut 30 senaste dagarna: 268
Avslut 7 senaste dagarna: 28

Pris kvm Avslut
Juni 44012 421
Maj 47159 441
April 44696 243
Mars 44175 182
Februari 46095 170
Januari 44682 79
December 44158 52
November 47402 111
Oktober 48133 154
September 47382 177
Augusti 50271 89
Juli 44836 39

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Juni 43879 42715 421
Maj 47065 43376 441
April 44331 43750 243
Mars 44632 41509 182
Februari 45831 44642 170
Januari 45081 41883 79
December 43727 43352 52
November 48334 42954 111
Oktober 47744 44871 154
September 48159 45324 177
Augusti 48510 49571 89
Juli 44546 44252 39

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Juni 5566k 5425k 421
Maj 6961k 5850k 441
April 6454k 6010k 243
Mars 6374k 5800k 182
Februari 7484k 6325k 170
Januari 8271k 6400k 79
December 6277k 6405k 52
November 7114k 6575k 111
Oktober 7278k 6550k 154
September 6402k 6400k 177
Augusti 7984k 6495k 89
Juli 6065k 6495k 39