Stockholms län – hus

Uppdaterad 2018-03-20 20:18:10

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-3-20): 44306
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.69%

Avslut 30 senaste dagarna: 324
Avslut 7 senaste dagarna: 68

Pris kvm Avslut
Februari 44693 356
Januari 44522 210
December 43459 123
November 46306 203
Oktober 47234 197
September 47384 190
Augusti 50271 89
Juli 44656 40
Juni 48748 165
Maj 51061 196
April 49936 124
Mars 49998 122

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Februari 44660 43023 356
Januari 44702 40659 210
December 43215 39909 123
November 46650 42941 203
Oktober 46974 44339 197
September 48137 45324 190
Augusti 48510 49571 89
Juli 44363 44252 40
Juni 48846 45721 165
Maj 50911 48600 196
April 49799 46368 124
Mars 49993 46643 122

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Februari 6737k 5800k 356
Januari 7074k 5690k 210
December 5926k 5750k 123
November 6762k 6300k 203
Oktober 7203k 6350k 197
September 6452k 6370k 190
Augusti 7984k 6495k 89
Juli 6013k 6495k 40
Juni 7270k 6600k 165
Maj 7931k 7400k 196
April 7368k 7050k 124
Mars 7379k 7125k 122