Stockholms län – hus

Uppdaterad 2018-01-16 05:28:11

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-16): 42596
Utveckling 30 senaste dagarna: -3.07%

Avslut 30 senaste dagarna: 69
Avslut 7 senaste dagarna: 21

Pris kvm Avslut
December 42985 177
November 44036 334
Oktober 47393 384
September 48172 303
Augusti 50100 124
Juli 45023 45
Juni 48527 168
Maj 50800 199
April 49936 124
Mars 50261 123
Februari 48538 101
Januari 52732 69

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 43170 39680 177
November 44206 40860 334
Oktober 47359 44600 384
September 48470 46453 303
Augusti 48866 48701 124
Juli 44363 44252 45
Juni 48617 45538 168
Maj 50653 48333 199
April 49799 46368 124
Mars 50260 46643 123
Februari 49300 49579 101
Januari 51158 51408 69

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 5526k 5195k 177
November 6076k 5500k 334
Oktober 6794k 6025k 384
September 6515k 6370k 303
Augusti 7940k 6320k 124
Juli 5955k 6200k 45
Juni 7222k 6600k 168
Maj 7863k 7260k 199
April 7368k 7050k 124
Mars 7429k 7125k 123
Februari 8181k 6995k 101
Januari 8310k 7120k 69