Sundbyberg kommun

Uppdaterad 2018-01-21 00:49:18

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-1-21): 54160
Utveckling 30 senaste dagarna: 4.35%

Avslut 30 senaste dagarna: 68
Avslut 7 senaste dagarna: 33

Pris kvm Avslut
December 51478 61
November 54645 92
Oktober 56139 105
September 55960 134
Augusti 59279 110
Juli 57859 77
Juni 55956 83
Maj 57327 123
April 59732 85
Mars 59404 116
Februari 59976 89
Januari 58280 73

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
December 51786 54729 61
November 54222 56296 92
Oktober 56234 58928 105
September 55967 59322 134
Augusti 59558 61617 110
Juli 57433 59821 77
Juni 56226 58771 83
Maj 57471 59964 123
April 58956 62307 85
Mars 59415 60897 116
Februari 59597 65151 89
Januari 58431 58910 73

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
December 2917k 2850k 61
November 3435k 3000k 92
Oktober 3289k 3200k 105
September 3400k 3200k 134
Augusti 3570k 3200k 110
Juli 3322k 3160k 77
Juni 3490k 3200k 83
Maj 3758k 3300k 123
April 3877k 3450k 85
Mars 3206k 3250k 116
Februari 4179k 3400k 89
Januari 3587k 3300k 73