Sundbyberg kommun

Uppdaterad 2018-04-19 20:35:52

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-4-19): 49740
Utveckling 30 senaste dagarna: -7.78%

Avslut 30 senaste dagarna: 96
Avslut 7 senaste dagarna: 36

Pris kvm Avslut
Mars 53108 110
Februari 52038 139
Januari 53213 116
December 51283 59
November 54444 95
Oktober 56211 105
September 55960 134
Augusti 59216 111
Juli 57859 77
Juni 55956 83
Maj 57327 123
April 59815 86

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 52409 55736 110
Februari 52022 53636 139
Januari 53032 54875 116
December 51576 54609 59
November 54047 55777 95
Oktober 56311 59313 105
September 55967 59322 134
Augusti 59492 60909 111
Juli 57433 59821 77
Juni 56226 58771 83
Maj 57471 59964 123
April 59041 62500 86

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 2924k 2950k 110
Februari 3618k 2970k 139
Januari 3516k 3000k 116
December 2922k 2850k 59
November 3435k 3030k 95
Oktober 3278k 3120k 105
September 3400k 3200k 134
Augusti 3571k 3200k 111
Juli 3322k 3160k 77
Juni 3490k 3200k 83
Maj 3758k 3300k 123
April 3859k 3450k 86