Sundbyberg kommun

Uppdaterad 2017-09-17 10:51:58

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 57690
Utveckling 30 senaste dagarna: -1.16%

Avslut 30 senaste dagarna: 125
Avslut 7 senaste dagarna: 30

Pris kvm Avslut
Augusti 59157 111
Juli 57767 76
Juni 56949 86
Maj 57394 125
April 60469 85
Mars 59215 119
Februari 60202 89
Januari 58356 76
December 54732 67
November 56413 81
Oktober 55877 70
September 54793 92

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 59142 60810 111
Juli 57613 59821 76
Juni 57228 59487 86
Maj 57604 59964 125
April 59674 62307 85
Mars 59169 60517 119
Februari 59828 65151 89
Januari 58502 60784 76
December 54100 59090 67
November 56319 58620 81
Oktober 55999 57142 70
September 54739 55319 92

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 3563k 3200k 111
Juli 3319k 3195k 76
Juni 3409k 3200k 86
Maj 3733k 3295k 125
April 3910k 3525k 85
Mars 3199k 3250k 119
Februari 4245k 3450k 89
Januari 3572k 3300k 76
December 2973k 3100k 67
November 3468k 3300k 81
Oktober 3394k 3000k 70
September 3355k 3160k 92