Sundsvall kommun

Uppdaterad 2019-02-17 07:40:48

Snittpris

picture.png
Senaste(2019-2-17): 14317
Utveckling 30 senaste dagarna: 2.73%

Avslut 30 senaste dagarna: 71
Avslut 7 senaste dagarna: 18

Pris kvm Avslut
Januari 12810 39
December 14270 50
November 14942 71
Oktober 15216 86
September 14932 69
Augusti 14753 65
Juli 14153 65
Juni 14103 63
Maj 14671 88
April 14296 72
Mars 15498 65
Februari 14042 63

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Januari 13421 12953 39
December 14270 13692 50
November 14933 13809 71
Oktober 15115 14000 86
September 14897 13983 69
Augusti 14776 14705 65
Juli 14086 13780 65
Juni 14046 12625 63
Maj 14663 13381 88
April 14296 13953 72
Mars 15579 15151 65
Februari 14060 12804 63

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Januari 929k 825k 39
December 937k 875k 50
November 991k 900k 71
Oktober 1011k 875k 86
September 1085k 880k 69
Augusti 874k 750k 65
Juli 922k 805k 65
Juni 952k 870k 63
Maj 1005k 875k 88
April 1014k 820k 72
Mars 983k 900k 65
Februari 944k 850k 63