Sundsvall kommun

Uppdaterad 2018-11-30 00:41:42

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-11-30): 11336
Utveckling 30 senaste dagarna: -26.47%

Avslut 30 senaste dagarna: 4
Avslut 7 senaste dagarna: 0

Pris kvm Avslut
Oktober 15380 87
September 14932 69
Augusti 14753 65
Juli 14153 65
Juni 14114 65
Maj 14671 88
April 14414 73
Mars 15498 65
Februari 14042 63
Januari 12908 30
December 14244 46
November 13074 62

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Oktober 15290 14285 87
September 14897 13983 69
Augusti 14776 14705 65
Juli 14086 13780 65
Juni 14009 12625 65
Maj 14692 13381 88
April 14414 13953 73
Mars 15579 15151 65
Februari 14060 12804 63
Januari 12763 12820 30
December 14311 14308 46
November 13235 12500 62

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Oktober 1023k 890k 87
September 1085k 880k 69
Augusti 874k 750k 65
Juli 922k 805k 65
Juni 928k 870k 65
Maj 1017k 875k 88
April 1018k 820k 73
Mars 983k 900k 65
Februari 944k 850k 63
Januari 886k 800k 30
December 785k 880k 46
November 892k 800k 62