Sundsvall kommun

Uppdaterad 2018-04-19 20:36:54

Snittpris

picture.png
Senaste(2018-4-19): 15367
Utveckling 30 senaste dagarna: 3.66%

Avslut 30 senaste dagarna: 68
Avslut 7 senaste dagarna: 15

Pris kvm Avslut
Mars 15584 65
Februari 14042 63
Januari 12908 30
December 14244 46
November 13202 64
Oktober 14029 74
September 16130 86
Augusti 16184 69
Juli 14046 43
Juni 15638 83
Maj 16319 69
April 16791 68

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Mars 15667 15151 65
Februari 14060 12804 63
Januari 12763 12820 30
December 14311 14308 46
November 13355 12542 64
Oktober 14153 12718 74
September 16235 16513 86
Augusti 15863 16415 69
Juli 13941 15384 43
Juni 15447 14629 83
Maj 16454 17075 69
April 16859 17670 68

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Mars 992k 935k 65
Februari 944k 850k 63
Januari 886k 800k 30
December 785k 880k 46
November 904k 800k 64
Oktober 973k 875k 74
September 994k 950k 86
Augusti 1012k 900k 69
Juli 1008k 950k 43
Juni 1002k 930k 83
Maj 1135k 930k 69
April 1189k 1200k 68