Sundsvall kommun

Uppdaterad 2017-09-17 10:52:47

Snittpris

picture.png
Senaste(2017-9-17): 16561
Utveckling 30 senaste dagarna: 8.4%

Avslut 30 senaste dagarna: 81
Avslut 7 senaste dagarna: 20

Pris kvm Avslut
Augusti 16078 68
Juli 14146 44
Juni 15638 83
Maj 16319 69
April 16791 68
Mars 15348 71
Februari 15601 63
Januari 16762 25
December 15348 47
November 14372 66
Oktober 14935 71
September 14330 69

Medianpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris kvm medel pris kvm median Avslut
Augusti 15800 16666 68
Juli 14042 15662 44
Juni 15447 14629 83
Maj 16454 17075 69
April 16859 17670 68
Mars 15918 14347 71
Februari 15307 15060 63
Januari 16393 16265 25
December 15217 15032 47
November 14793 14745 66
Oktober 14831 15286 71
September 14174 14383 69

Totalpris

picture.png
blått = medel
rött = median

Pris medel pris median Avslut
Augusti 1001k 920k 68
Juli 1020k 1000k 44
Juni 1002k 930k 83
Maj 1135k 930k 69
April 1189k 1200k 68
Mars 979k 1000k 71
Februari 1135k 915k 63
Januari 1219k 900k 25
December 802k 920k 47
November 972k 885k 66
Oktober 1031k 900k 71
September 921k 950k 69